Nordea Bank

(NDA SE)
ISIN: FI4000297767

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoresultat 2.589 1.058 820 1.905 684
Ordinært resultat 3.264 1.328 1.070 2.398 866
Samlede driftsindtægter 6.902 2.541 2.315 4.856 2.046
Nettoresultat af poster til dagsværdi 906 260 441 701 205
Netto gebyr- og provisionsindtægter 2.273 800 770 1.570 703
Samlede driftsomkostninger -3.495 -1.154 -1.205 -2.359 -1.136
Nedskrivninger på udlån -143 -59 -40 -99 -44
Resultat før nedskrivninger på udlån 3.407 1.387 1.110 2.497 910
Netto renteindtægter 3.198 1.073 1.053 2.126 1.072
Aktionærers andel af resultat 2.567 1.058 820 1.905 684

Balance

  2018Q1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 4.050 33.316 32.410 31.032
Aktiekapital 31.056 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 580.189 581.612 615.659 646.868
Egenkapital (aktionærers andel)   33.316 32.409 31.031
Indlån   172.434 174.000 193.300
Udlån   310.158 317.700 340.900

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 20,30 19,90 19,80 19,90 20,30
Solvensprocent (kapitalprocent)   25,40   25,40  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoresultat 2.589 1.058 820 1.905 684
Ordinært resultat 3.264 1.328 1.070 2.398 866
Samlede driftsindtægter 6.902 2.541 2.315 4.856 2.046
Nettoresultat af poster til dagsværdi 906 260 441 701 205
Netto gebyr- og provisionsindtægter 2.273 800 770 1.570 703
Samlede driftsomkostninger -3.495 -1.154 -1.205 -2.359 -1.136
Nedskrivninger på udlån -143 -59 -40 -99 -44
Resultat før nedskrivninger på udlån 3.407 1.387 1.110 2.497 910
Netto renteindtægter 3.198 1.073 1.053 2.126 1.072
Aktionærers andel af resultat 2.567 1.058 820 1.905 684