William Demant Holding

(WDH)
ISIN: DK0060738599

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 6.777 13,20 12.002 10.665
Bruttoresultat 5.201 10,10 9.030 7.895
EBIT 1.226 2,50 1.942 1.878
Resultat før skat (EBT) 1.154 2,20 1.841 1.809
Nettoresultat 894 1,80 1.464 1.439
Afskrivninger 215 -404 -404 -325
Finansielle indtægter 21   42 44
Finansielle omkostninger -93 -0,10 -143 -113
Distributionsomkostninger -3.157 -6,10 -5.654 -4.689
EBITDA 1.441 2,70 2.346 2.203
Forsknings- og udviklingsomkostninger -492 0,10 -839 -763
Aktionærers andel af resultat 891 1,80 1.459 1.436
Finansielle poster (netto) -72 -0,10 -101 -69
Administrationsomkostninger -380 -0,70 -676 -613
Produktionsomkostninger -1.576 -3,20 -2.972 -2.770

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 6.943 7,40 6.966 6.500
Egenkapital (aktionærers andel) 6.935 7,40 6.961 6.499
Aktiekapital 50   53 54
Passiver i alt (balancesum) 17.224 16,20 15.548 14.390
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.637 5,70 5.834 5.129
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.644 3,10 2.748 2.761
Immaterielle aktiver 7.644 6,90 6.768 5.977
Materielle aktiver 1.768 1,70 1.742 1.768
Finansielle aktiver 2.141 2,30 1.909 1.837
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.553 10,90 10.419 9.582
Vare- og driftsbeholdninger 1.480 1,40 1.300 1.324
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.684 2,60 2.440 2.203
Likvide beholdninger 763 0,70 710 674
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.671 5,30 5.129 4.808
Aktiver i alt 17.224 16,20 15.548 14.390
Minoriteter (egenkapital) 8   5 1
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 10.281 8,80 8.582 7.890

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 18,10 19 16,20 17,60
EBITDA-margin 21,30 20,80 19,50 20,70
Bruttomargin 76,70 76,30 75,20 74
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   45,80 44,80 45,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   24 21,50 23,70

Pengestrøm

  2018H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -353 -629 1.049
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -835 -792 -2.096
Pengestrøm fra driften 996 1.679 1.592

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.