William Demant Holding

(WDH)
ISIN: DK0060738599

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 6.505 13,20 12.002 10.665
Bruttoresultat 4.939 10,10 9.030 7.895
EBIT 1.059 2,50 1.942 1.878
Resultat før skat (EBT) 1.004 2,20 1.841 1.809
Nettoresultat 798 1,80 1.464 1.439
Finansielle indtægter 23   42 44
Finansielle omkostninger -78 -0,10 -143 -113

Balance

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 7.248 7,40 6.966 6.500
Egenkapital (aktionærers andel) 7.243 7,40 6.961 6.499
Aktiekapital 52   53 54
Passiver i alt (balancesum) 16.082 16,20 15.548 14.390
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.103 5,70 5.834 5.129
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.731 3,10 2.748 2.761
Immaterielle aktiver 6.868 6,90 6.768 5.977
Materielle aktiver 1.712 1,70 1.742 1.768
Finansielle aktiver 2.294 2,30 1.909 1.837
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.874 10,90 10.419 9.582
Vare- og driftsbeholdninger 1.321 1,40 1.300 1.324
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.465 2,60 2.440 2.203
Likvide beholdninger 715 0,70 710 674
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.208 5,30 5.129 4.808
Aktiver i alt 16.082 16,20 15.548 14.390
Minoriteter (egenkapital) 5   5 1

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 16,30 19 16,20 17,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   45,80 44,80 45,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   24 21,50 23,70

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 6.505 13,20 12.002 10.665
Bruttoresultat 4.939 10,10 9.030 7.895
EBIT 1.059 2,50 1.942 1.878
Resultat før skat (EBT) 1.004 2,20 1.841 1.809
Nettoresultat 798 1,80 1.464 1.439
Finansielle indtægter 23   42 44
Finansielle omkostninger -78 -0,10 -143 -113

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.