William Demant Holding

(WDH)
ISIN: DK0060738599

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 6.505 12.002 10.665 9.346
Bruttoresultat 4.939 9.030 7.895 6.813
EBIT 1.059 1.942 1.878 1.761
Resultat før skat (EBT) 1.004 1.841 1.809 1.691
Nettoresultat 798 1.464 1.439 1.327
Finansielle indtægter 23 42 44 39
Finansielle omkostninger -78 -143 -113 -109

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 7.248 6.966 6.500 5.584
Egenkapital (aktionærers andel) 7.243 6.961 6.499 5.586
Aktiekapital 52 53 54 57
Passiver i alt (balancesum) 16.082 15.548 14.390 11.219
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.103 5.834 5.129 5.182
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.731 2.748 2.761 453
Immaterielle aktiver 6.868 6.768 5.977 3.896
Materielle aktiver 1.712 1.742 1.768 1.664
Finansielle aktiver 2.294 1.909 1.837 1.610
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.874 10.419 9.582 7.170
Vare- og driftsbeholdninger 1.321 1.300 1.324 1.203
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.465 2.440 2.203 1.994
Likvide beholdninger 715 710 674 443
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.208 5.129 4.808 4.049
Aktiver i alt 16.082 15.548 14.390 11.219
Minoriteter (egenkapital) 5 5 1 -2

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 16,30 16,20 17,60 18,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   44,80 45,20 49,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   21,50 23,70 24,70

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 6.505 12.002 10.665 9.346
Bruttoresultat 4.939 9.030 7.895 6.813
EBIT 1.059 1.942 1.878 1.761
Resultat før skat (EBT) 1.004 1.841 1.809 1.691
Nettoresultat 798 1.464 1.439 1.327
Finansielle indtægter 23 42 44 39
Finansielle omkostninger -78 -143 -113 -109

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.