Demant

(DEMANT)
ISIN: DK0060738599

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Nettoomsætning 7.350 13.937 13.189 12.002
Bruttoresultat 5.701 10.784 10.026 9.030
EBIT 1.113 2.532 2.338 1.942
Resultat før skat (EBT) 994 2.368 2.227 1.841
Nettoresultat 767 1.830 1.759 1.464
Finansielle indtægter 21 39 49 42
Finansielle omkostninger -140 -203 -160 -143
Afskrivninger -469 -446 -404 -404
Aktionærers andel af resultat 763 1.823 1.754 1.459
Finansielle poster (netto) -119 -164 -111 -101
Administrationsomkostninger -415 -761 -727 -676
Produktionsomkostninger -1.649 -3.153 -3.163 -2.972
EBITDA 1.582 2.978 2.742 2.346
Distributionsomkostninger -3.661 -6.616 -6.095 -5.654
Forsknings- og udviklingsomkostninger -552 -1.009 -919 -839

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 7.596 7.059 7.433 6.966
Egenkapital (aktionærers andel) 7.584 7.050 7.427 6.961
Aktiekapital 49 50 52 53
Passiver i alt (balancesum) 20.759 17.935 16.222 15.548
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9.247 7.486 5.703 5.834
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.916 3.390 3.086 2.748
Immaterielle aktiver 8.214 7.866 6.892 6.768
Materielle aktiver 1.916 1.823 1.718 1.742
Finansielle og andre aktiver 4.203 2.241 2.272 1.909
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 14.333 11.930 10.882 10.419
Vare- og driftsbeholdninger 1.777 1.641 1.351 1.300
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.047 2.763 2.573 2.440
Likvide beholdninger 614 630 697 710
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.426 6.005 5.340 5.129
Aktiver i alt 20.759 17.935 16.222 15.548
Minoriteter (egenkapital) 12 9 6 5
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 13.163 10.876 8.789 8.582

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 15,10 18,20 17,70 16,20
Bruttomargin 77,60 77,40 76 75,20
EBITDA-margin 21,50 21,40 20,80 19,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   39,40 45,80 44,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   25,70 24 21,50

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -628 -766 -629
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.438 -1.141 -792
Pengestrøm fra driften 1.683 1.872 1.679