Aab

(AAB)
ISIN: DK0060868966

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Q2 2017Y 2016Q2
EBIT -13,50 -22,20 -1,40 12,60 10,60
Nettoomsætning 35,50 70 13,50 62,20 22,10
Nettoresultat -13,60 -22,80 -1,10 12,80 10,70
Resultat før skat (EBT) -13,60 -22,80 -1,10 13,10 10,70
Finansielle indtægter 0,20 0,30 0,20 0,60 0,40
Finansielle omkostninger -0,30 -0,90 -0,20 -0,10 -0,30

Balance

  2018H1 2018Y 2017Q2 2017Y 2016Q2
Egenkapital 98,80 89,60 123,40 112,30 104,10
Egenkapital (aktionærers andel) 98,80 89,60 123,40 112,30 104,10
Aktiekapital 66,70 66,70 66,70 66,70 66,70
Passiver i alt (balancesum) 127,30 116,80 148,40 140 133,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 28,60 27,20 25,10 27,70 29
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Immaterielle aktiver 22,30 17,80 4,10 20,40 3,60
Materielle aktiver 32,40 31,10 32,70 32 32
Finansielle og andre aktiver 9,60 9,50 10 9,90 46
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 64,30 58,40 46,80 62,30 81,60
Vare- og driftsbeholdninger 0,80 0,70 0,90 1 0,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,30 10,70 12,90 9,10 18,10
Likvide beholdninger 12,40 7,60 9,40 5 29,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 63 58,40 101,60 77,60 51,50
Aktiver i alt 127,30 116,80 148,40 140 133,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Q2 2017Y 2016Q2
EBIT-margin -38 -31,70 -10,40 20,30 48
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   76,70   80,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -25,50      

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Q2 2017Y 2016Q2
EBIT -13,50 -22,20 -1,40 12,60 10,60
Nettoomsætning 35,50 70 13,50 62,20 22,10
Nettoresultat -13,60 -22,80 -1,10 12,80 10,70
Resultat før skat (EBT) -13,60 -22,80 -1,10 13,10 10,70
Finansielle indtægter 0,20 0,30 0,20 0,60 0,40
Finansielle omkostninger -0,30 -0,90 -0,20 -0,10 -0,30