SAS AB

(SAS)
ISIN: SE0003366871

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019H1 20189M 2018Y 2018Q4
Nettoomsætning 10.187 19.721 32.040 44.718 12.678
EBIT -1.130 -1.591 1.581 2.521 940
Resultat før skat (EBT) -1.216 -1.792 1.232 2.041 809
Nettoresultat -933 -1.402 949 1.589 640
Finansielle indtægter 44 88 98 129 31
Finansielle omkostninger -130 -289 -447 -609 -162

Balance

  2019Q2 2019H1 20189M 2018Y 2018Q4
Egenkapital 3.365 3.365 6.779 7.268 7.268
Egenkapital (aktionærers andel) 3.365 3.365 6.779 7.268 7.268
Aktiekapital 7.690 7.690 7.733 7.732 7.732
Passiver i alt (balancesum) 33.108 33.108 33.299 34.199 34.199
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.689 16.689 15.781 14.920 14.920
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 13.054 13.054 10.739 12.011 12.011
Immaterielle aktiver 1.456 1.456 1.528 1.498 1.498
Materielle aktiver 14.423 14.423 12.299 12.240 12.240
Finansielle og andre aktiver 6.925 6.925 7.427 7.389 7.389
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 22.804 22.804 21.254 21.127 21.127
Likvide beholdninger 6.912 6.912 8.525 9.756 9.756
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 10.304 10.304 12.045 13.072 13.072
Aktiver i alt 33.108 33.108 33.299 34.199 34.199
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger       401 401
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)       1.219 1.219

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019H1 20189M 2018Y 2018Q4
EBIT-margin -11,10 -8 4,90 5,60 7,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       21  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       22  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019H1 20189M 2018Y 2018Q4
Nettoomsætning 10.187 19.721 32.040 44.718 12.678
EBIT -1.130 -1.591 1.581 2.521 940
Resultat før skat (EBT) -1.216 -1.792 1.232 2.041 809
Nettoresultat -933 -1.402 949 1.589 640
Finansielle indtægter 44 88 98 129 31
Finansielle omkostninger -130 -289 -447 -609 -162