SAS AB

(SAS NOKO)
ISIN: SE0003366871

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 8.978 31.010 42.654 11.644 12.210
EBIT -171 1.407 2.187 780 2.094
Resultat før skat (EBT) -273 1.068 1.725 657 1.973
Nettoresultat -239 659 1.149 490 1.535
Finansielle indtægter 34 113 148 35 29
Finansielle omkostninger -136 -453 -611 -158 -150
Af- og nedskrivninger -353 -1.058 -1.635 -577 -343
Aktionærers andel af resultat -239 659 1.149 490 1.535
Finansielle poster (netto) -102 -340 -463 -123 -121

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 9.024 6.716 8.058 8.058 6.716
Egenkapital (aktionærers andel) 9.024 6.716 8.058 8.058 6.716
Aktiekapital 7.831        
Passiver i alt (balancesum) 33.117 31.562 32.555 32.555 31.562
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 13.480 15.405 14.293 14.293 15.405
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 10.613 9.441 10.204 10.204 9.441
Immaterielle aktiver 1.553 1.804 1.581 1.581 1.804
Materielle aktiver 10.736 10.453 10.692 10.692 10.453
Finansielle aktiver 8.114 7.416 7.979 7.979 7.416
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.403   20.252 20.252  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.129 2.942 3.146 3.146 2.942
Likvide beholdninger 9.251 8.620 8.836 8.836 8.620
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12.714 11.889 12.303 12.303 11.889
Aktiver i alt 33.117 31.562 32.555 32.555 31.562
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.093 24.846 24.497 24.497 24.846
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin -1,90 4,50 5,10 6,70 17,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 27,30 21,80 24,80 24,80 21,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     18 18  

Pengestrøm

  2017Q1 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra driften -365 3.036 1.096
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet     2.050
Pengestrøm fra investeringsaktivitet     -481

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.