SAS AB

(SAS NOKO)
ISIN: SE0003366871

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 32.040 9.916 8.978 18.894 13.146
EBIT 1.581 -385 -171 -556 2.137
Resultat før skat (EBT) 1.232 -499 -273 -772 2.004
Nettoresultat 949 -358 -239 -597 1.546
Finansielle indtægter 98 30 34 64 34
Finansielle omkostninger -447 -144 -136 -280 -167
Af- og nedskrivninger -1.131 -374 -353 -727 -404
Aktionærers andel af resultat 949 -358 -239 -597 1.546
Finansielle poster (netto) -349 -114 -102 -216 -133

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018Q3 2017Y
Egenkapital 6.779 6.003 9.024 6.779 8.058
Egenkapital (aktionærers andel) 6.779 6.003 9.024 6.779 8.058
Passiver i alt (balancesum) 33.299 33.220 33.117 33.299 32.555
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.781 18.413 13.480 15.781 14.293
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 10.739 8.804 10.613 10.739 10.204
Immaterielle aktiver 1.528 1.564 1.553 1.528 1.581
Materielle aktiver 12.299 11.751 10.736 12.299 10.692
Finansielle aktiver 7.427 7.998 8.114 7.427 7.979
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.125 4.135 3.129 3.125 3.146
Likvide beholdninger 8.525 7.421 9.251 8.525 8.836
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12.045 11.907 12.714 12.045 12.303
Aktiver i alt 33.299 33.220 33.117 33.299 32.555
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 26.520 27.217 24.093 26.520 24.497
Aktiekapital   7.733 7.831    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)   21.313 20.403   20.252
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 4,90 -1,90 -1,90 -2,90 16,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     27,30    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2015Y 2014Y
Pengestrøm fra driften 3.036 1.096
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet   2.050
Pengestrøm fra investeringsaktivitet   -481