Resultatopgørelse

  2019Y 2019Q4 2019Q2 2019H1 20189M
EBIT 1.166 1.187 -1.130 -1.591 1.581
Nettoomsætning 46.736 13.463 10.187 19.721 32.040
Nettoresultat 621 861 -933 -1.402 949
Resultat før skat (EBT) 794 1.096 -1.216 -1.792 1.232
Finansielle indtægter 172 41 44 88 98
Finansielle omkostninger -544 -132 -130 -289 -447

Balance

  2019Y 2019Q4 2019Q2 2019H1 20189M
Egenkapital 5.372 5.372 3.365 3.365 6.779
Egenkapital (aktionærers andel) 5.372 5.372 3.365 3.365 6.779
Aktiekapital 7.690 7.690 7.690 7.690 7.733
Passiver i alt (balancesum) 34.012 34.012 33.108 33.108 33.299
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.114 15.114 16.689 16.689 15.781
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 13.526 13.526 13.054 13.054 10.739
Immaterielle aktiver 1.416 1.416 1.456 1.456 1.528
Materielle aktiver 15.569 15.569 14.423 14.423 12.299
Finansielle og andre aktiver 5.296 5.296 6.925 6.925 7.427
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 22.281 22.281 22.804 22.804 21.254
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.622 2.622      
Likvide beholdninger 8.763 8.763 6.912 6.912 8.525
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.731 11.731 10.304 10.304 12.045
Aktiver i alt 34.012 34.012 33.108 33.108 33.299
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2019Y 2019Q4 2019Q2 2019H1 20189M
EBIT-margin 2,50 8,80 -11,10 -8 4,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 15,80        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 11,60        

Resultatopgørelse

  2019Y 2019Q4 2019Q2 2019H1 20189M
EBIT 1.166 1.187 -1.130 -1.591 1.581
Nettoomsætning 46.736 13.463 10.187 19.721 32.040
Nettoresultat 621 861 -933 -1.402 949
Resultat før skat (EBT) 794 1.096 -1.216 -1.792 1.232
Finansielle indtægter 172 41 44 88 98
Finansielle omkostninger -544 -132 -130 -289 -447