SAS AB

(SAS NOKO)
ISIN: SE0003366871

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 1.581 2.521 940 2.137 -385
Nettoomsætning 32.040 44.718 12.678 13.146 9.916
Nettoresultat 949 1.589 640 1.546 -358
Resultat før skat (EBT) 1.232 2.041 809 2.004 -499
Finansielle indtægter 98 129 31 34 30
Finansielle omkostninger -447 -609 -162 -167 -144

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 6.779 7.268 7.268 6.779 6.003
Egenkapital (aktionærers andel) 6.779 7.268 7.268 6.779 6.003
Passiver i alt (balancesum) 33.299 34.199 34.199 33.299 33.220
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.781 14.920 14.920 15.781 18.413
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 10.739 12.011 12.011 10.739 8.804
Immaterielle aktiver 1.528 1.498 1.498 1.528 1.564
Materielle aktiver 12.299 12.240 12.240 12.299 11.751
Finansielle aktiver 7.427 7.389 7.389 7.427 7.998
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.125     3.125 4.135
Likvide beholdninger 8.525 9.756 9.756 8.525 7.421
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12.045 13.072 13.072 12.045 11.907
Aktiver i alt 33.299 34.199 34.199 33.299 33.220
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital   7.732 7.732   7.733
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)   21.127 21.127   21.313
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 4,90 5,60 7,40 16,30 -1,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   21      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   22      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 1.581 2.521 940 2.137 -385
Nettoomsætning 32.040 44.718 12.678 13.146 9.916
Nettoresultat 949 1.589 640 1.546 -358
Resultat før skat (EBT) 1.232 2.041 809 2.004 -499
Finansielle indtægter 98 129 31 34 30
Finansielle omkostninger -447 -609 -162 -167 -144

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.