SAS AB

(SAS NOKO)
ISIN: SE0003366871

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 9.916 8.978 18.894 31.010 42.654
EBIT -385 -171 -556 1.407 2.187
Resultat før skat (EBT) -499 -273 -772 1.068 1.725
Nettoresultat -358 -239 -597 659 1.149
Finansielle indtægter 30 34 64 113 148
Finansielle omkostninger -144 -136 -280 -453 -611
Af- og nedskrivninger -374 -353 -727 -1.058 -1.635
Aktionærers andel af resultat -358 -239 -597 659 1.149
Finansielle poster (netto) -114 -102 -216 -340 -463

Balance

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4
Egenkapital 6.003 9.024 6.716 8.058 8.058
Egenkapital (aktionærers andel) 6.003 9.024 6.716 8.058 8.058
Aktiekapital 7.733 7.831      
Passiver i alt (balancesum) 33.220 33.117 31.562 32.555 32.555
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 18.413 13.480 15.405 14.293 14.293
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 8.804 10.613 9.441 10.204 10.204
Immaterielle aktiver 1.564 1.553 1.804 1.581 1.581
Materielle aktiver 11.751 10.736 10.453 10.692 10.692
Finansielle aktiver 7.998 8.114 7.416 7.979 7.979
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 21.313 20.403   20.252 20.252
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.135 3.129 2.942 3.146 3.146
Likvide beholdninger 7.421 9.251 8.620 8.836 8.836
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.907 12.714 11.889 12.303 12.303
Aktiver i alt 33.220 33.117 31.562 32.555 32.555
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 27.217 24.093 24.846 24.497 24.497
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin -1,90 -1,90 -2,90 4,50 5,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   27,30   21,80 24,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         18

Pengestrøm

  2015Y 2014Y
Pengestrøm fra driften 3.036 1.096
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet   2.050
Pengestrøm fra investeringsaktivitet   -481

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.