Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 44,50 58,40 102,90 135,30 181,80
Nettoomsætning 553,40 596 1.149,70 1.618,70 2.207,10
Nettoresultat 25,50 36,80 62,30 63 96,10
Resultat før skat (EBT) 37,60 51,90 89,50 89 135,90
Bruttoresultat 154,60 175,80 330,40 469,50 637,60
Finansielle indtægter 2,60 2,10 4,70 5,10 33
Finansielle omkostninger -9,50 -8,60 -18,10 -51,40 -78,90

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 791,20 816,10 791,20 704 765
Egenkapital (aktionærers andel) 791,20 816,10 791,20 704 765
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 2.013,80 1.974,50 2.013,80 1.769,80 1.833,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 466,90 1.033,30 466,90 384,70 396
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 755,70 125,10 755,70 681,10 672,90
Immaterielle aktiver 98,80 98,50 98,80 90,30 98,80
Materielle aktiver 1.016,30 990,40 1.016,30 934 971,10
Finansielle og andre aktiver 123,20 190,90 123,20 47,30 51,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.238,30 1.215,20 1.238,30 1.071,60 1.121
Vare- og driftsbeholdninger 224,70 206,20 224,70 196,60 196,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 373,60 373,60 373,60 330,10 329,70
Likvide beholdninger 63,60 63,30 63,60 54,80 83,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 775,50 759,30 775,50 698,20 712,90
Aktiver i alt 2.013,80 1.974,50 2.013,80 1.769,80 1.883,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 8 9,80 9 8,40 9,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         41,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         12,80

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 44,50 58,40 102,90 135,30 181,80
Nettoomsætning 553,40 596 1.149,70 1.618,70 2.207,10
Nettoresultat 25,50 36,80 62,30 63 96,10
Resultat før skat (EBT) 37,60 51,90 89,50 89 135,90
Bruttoresultat 154,60 175,80 330,40 469,50 637,60
Finansielle indtægter 2,60 2,10 4,70 5,10 33
Finansielle omkostninger -9,50 -8,60 -18,10 -51,40 -78,90