Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 44,60 85,90 130,50 161,80 221,40
Nettoomsætning 542,30 623,70 1.166 1.643,20 2.207,30
Nettoresultat 10,10 57,60 67,70 92,60 122
Resultat før skat (EBT) 14,20 76,80 91 117,20 167,80
Bruttoresultat 164,70 201,80 366,50 488,60 656,40
Finansielle indtægter 0,50 0,20 0,70 3,40 10,70
Finansielle omkostninger -30,90 -9,30 -40,20 -38 -37,50

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 696,90 775 696,90 746,60 745,90
Egenkapital (aktionærers andel) 696,90 775 696,90 746,60 745,90
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.755,60 1.820,90 1.755,60 1.987,30 1.865,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 382,10 375,10 382,10 509 439,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 676,60 670,80 676,60 731,70 679,30
Immaterielle aktiver 90,20 97,50 90,20 105,30 101,40
Materielle aktiver 920,30 940,30 920,30 1.008,50 984,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.059,30 1.088,60 1.059,30 1.211,90 1.141
Vare- og driftsbeholdninger 195,90 202,80 195,90 241 240,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 338,70 373 338,70 377,30 329,60
Likvide beholdninger 58,40 54,20 58,40 63,90 52,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 696,30 732,30 696,30 775,40 724,10
Aktiver i alt 1.755,60 1.820,90 1.755,60 1.987,30 1.865,10
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver       98,10  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 8,20 13,80 11,20 9,90 10,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       37,50 40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         16,20

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 44,60 85,90 130,50 161,80 221,40
Nettoomsætning 542,30 623,70 1.166 1.643,20 2.207,30
Nettoresultat 10,10 57,60 67,70 92,60 122
Resultat før skat (EBT) 14,20 76,80 91 117,20 167,80
Bruttoresultat 164,70 201,80 366,50 488,60 656,40
Finansielle indtægter 0,50 0,20 0,70 3,40 10,70
Finansielle omkostninger -30,90 -9,30 -40,20 -38 -37,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.