Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 85,90 161,80 221,40 68,90 31,90
Nettoomsætning 623,70 1.643,20 2.207,30 556,60 514,30
Nettoresultat 57,60 92,60 122 48,30 1,30
Resultat før skat (EBT) 76,80 117,20 167,80 57,30 1,80
Bruttoresultat 201,80 488,60 656,40 173,80 138,60
Finansielle indtægter 0,20 3,40 10,70 0,40 0,50
Finansielle omkostninger -9,30 -38 -37,50 -12 -30,60

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 775 746,60 745,90 746,60 709
Egenkapital (aktionærers andel) 775 746,60 745,90 746,60 709
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.820,90 1.987,30 1.865,10 1.987,30 1.975,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 375,10 509 439,90 509 530,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 670,80 731,70 679,30 731,70 736,40
Immaterielle aktiver 97,50 105,30 101,40 105,30 106,50
Materielle aktiver 940,30 1.008,50 984,60 1.008,50 10.181,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.088,60 1.211,90 1.141 1.211,90 1.220,70
Vare- og driftsbeholdninger 202,80 241 240,60 241 223,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 373 377,30 329,60 377,30 375,60
Likvide beholdninger 54,20 63,90 52,60 63,90 61,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 732,30 775,40 724,10 775,40 755,20
Aktiver i alt 1.820,90 1.987,30 1.865,10 1.987,30 1.975,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   98,10   98,10  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 13,80 9,90 10,70 12,30 6,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   37,50 40 37,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     16,20    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 85,90 161,80 221,40 68,90 31,90
Nettoomsætning 623,70 1.643,20 2.207,30 556,60 514,30
Nettoresultat 57,60 92,60 122 48,30 1,30
Resultat før skat (EBT) 76,80 117,20 167,80 57,30 1,80
Bruttoresultat 201,80 488,60 656,40 173,80 138,60
Finansielle indtægter 0,20 3,40 10,70 0,40 0,50
Finansielle omkostninger -9,30 -38 -37,50 -12 -30,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.