Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 596 1.618,70 2.207,10 452,70 542,30
Bruttoresultat 175,80 469,50 637,60 103 164,70
EBIT 58,40 135,30 181,80 4,80 44,60
Resultat før skat (EBT) 51,90 89 135,90 -2 14,20
Nettoresultat 36,80 63 96,10 -4,70 10,10
Finansielle indtægter 2,10 5,10 33 4,40 0,50
Finansielle omkostninger -8,60 -51,40 -78,90 -11,20 -30,90

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 816,10 704 765 704 696,90
Egenkapital (aktionærers andel) 816,10 704 765 704 696,90
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.974,50 1.769,80 1.833,90 1.769,80 1.755,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.033,30 384,70 396 384,70 382,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 125,10 681,10 672,90 681,10 676,60
Immaterielle aktiver 98,50 90,30 98,80 90,30 90,20
Materielle aktiver 990,40 934 971,10 934 920,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.215,20 1.071,60 1.121 1.071,60 1.059,30
Vare- og driftsbeholdninger 206,20 196,60 196,60 196,60 195,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 373,60 330,10 329,70 330,10 338,70
Likvide beholdninger 63,30 54,80 83,20 54,80 58,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 759,30 698,20 712,90 698,20 696,30
Aktiver i alt 1.974,50 1.769,80 1.883,90 1.769,80 1.755,60
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver     51,10    

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 9,80 8,40 9,70 1,10 8,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     41,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     12,80    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 596 1.618,70 2.207,10 452,70 542,30
Bruttoresultat 175,80 469,50 637,60 103 164,70
EBIT 58,40 135,30 181,80 4,80 44,60
Resultat før skat (EBT) 51,90 89 135,90 -2 14,20
Nettoresultat 36,80 63 96,10 -4,70 10,10
Finansielle indtægter 2,10 5,10 33 4,40 0,50
Finansielle omkostninger -8,60 -51,40 -78,90 -11,20 -30,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.