Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 135,30 181,80 4,80 44,60 85,90
Nettoomsætning 1.618,70 2.207,10 452,70 542,30 623,70
Nettoresultat 63 96,10 -4,70 10,10 57,60
Resultat før skat (EBT) 89 135,90 -2 14,20 76,80
Bruttoresultat 469,50 637,60 103 164,70 201,80
Finansielle indtægter 5,10 33 4,40 0,50 0,20
Finansielle omkostninger -51,40 -78,90 -11,20 -30,90 -9,30

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 704 765 704 696,90 775
Egenkapital (aktionærers andel) 704 765 704 696,90 775
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.769,80 1.833,90 1.769,80 1.755,60 1.820,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 384,70 396 384,70 382,10 375,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 681,10 672,90 681,10 676,60 670,80
Immaterielle aktiver 90,30 98,80 90,30 90,20 97,50
Materielle aktiver 934 971,10 934 920,30 940,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.071,60 1.121 1.071,60 1.059,30 1.088,60
Vare- og driftsbeholdninger 196,60 196,60 196,60 195,90 202,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 330,10 329,70 330,10 338,70 373
Likvide beholdninger 54,80 83,20 54,80 58,40 54,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 698,20 712,90 698,20 696,30 732,30
Aktiver i alt 1.769,80 1.883,90 1.769,80 1.755,60 1.820,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   51,10      

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 8,40 9,70 1,10 8,20 13,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   41,70      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12,80      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 135,30 181,80 4,80 44,60 85,90
Nettoomsætning 1.618,70 2.207,10 452,70 542,30 623,70
Nettoresultat 63 96,10 -4,70 10,10 57,60
Resultat før skat (EBT) 89 135,90 -2 14,20 76,80
Bruttoresultat 469,50 637,60 103 164,70 201,80
Finansielle indtægter 5,10 33 4,40 0,50 0,20
Finansielle omkostninger -51,40 -78,90 -11,20 -30,90 -9,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.