Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 44,50 58,40 102,90 135,30 181,80
Nettoomsætning 553,40 596 1.149,70 1.618,70 2.207,10
Nettoresultat 25,50 36,80 62,30 63 96,10
Resultat før skat (EBT) 37,60 51,90 89,50 89 135,90
Bruttoresultat 154,60 175,80 330,40 469,50 637,60
Finansielle indtægter 2,60 2,10 4,70 5,10 33
Finansielle omkostninger -9,50 -8,60 -18,10 -51,40 -78,90

Balance

  2019Q1 2019H1 20189M 2018Y 2018Q3
Egenkapital 816,10 791,20 704 765 704
Egenkapital (aktionærers andel) 816,10 791,20 704 765 704
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.974,50 2.013,80 1.769,80 1.833,90 1.769,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.033,30 466,90 384,70 396 384,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 125,10 755,70 681,10 672,90 681,10
Immaterielle aktiver 98,50 98,80 90,30 98,80 90,30
Materielle aktiver 990,40 1.016,30 934 971,10 934
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.215,20 1.238,30 1.071,60 1.121 1.071,60
Vare- og driftsbeholdninger 206,20 224,70 196,60 196,60 196,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 373,60 373,60 330,10 329,70 330,10
Likvide beholdninger 63,30 63,60 54,80 83,20 54,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 759,30 775,50 698,20 712,90 698,20
Aktiver i alt 1.974,50 2.013,80 1.769,80 1.883,90 1.769,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver       51,10  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 8 9,80 9 8,40 9,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         41,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         12,80

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 44,50 58,40 102,90 135,30 181,80
Nettoomsætning 553,40 596 1.149,70 1.618,70 2.207,10
Nettoresultat 25,50 36,80 62,30 63 96,10
Resultat før skat (EBT) 37,60 51,90 89,50 89 135,90
Bruttoresultat 154,60 175,80 330,40 469,50 637,60
Finansielle indtægter 2,60 2,10 4,70 5,10 33
Finansielle omkostninger -9,50 -8,60 -18,10 -51,40 -78,90