Brdr.Hartmann

(HART)
ISIN: DK0010256197

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 1.618,70 542,30 623,70 1.166 452,70
Bruttoresultat 469,50 164,70 201,80 366,50 103
EBIT 135,30 44,60 85,90 130,50 4,80
Resultat før skat (EBT) 89 14,20 76,80 91 -2
Nettoresultat 63 10,10 57,60 67,70 -4,70
Finansielle indtægter 5,10 0,50 0,20 0,70 4,40
Finansielle omkostninger -51,40 -30,90 -9,30 -40,20 -11,20

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 704 696,90 775 696,90 704
Egenkapital (aktionærers andel) 704 696,90 775 696,90 704
Aktiekapital 140,30 140,30 140,30 140,30 140,30
Passiver i alt (balancesum) 1.769,80 1.755,60 1.820,90 1.755,60 1.769,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 384,70 382,10 375,10 382,10 384,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 681,10 676,60 670,80 676,60 681,10
Immaterielle aktiver 90,30 90,20 97,50 90,20 90,30
Materielle aktiver 934 920,30 940,30 920,30 934
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.071,60 1.059,30 1.088,60 1.059,30 1.071,60
Vare- og driftsbeholdninger 196,60 195,90 202,80 195,90 196,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 330,10 338,70 373 338,70 330,10
Likvide beholdninger 54,80 58,40 54,20 58,40 54,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 698,20 696,30 732,30 696,30 698,20
Aktiver i alt 1.769,80 1.755,60 1.820,90 1.755,60 1.769,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 8,40 8,20 13,80 11,20 1,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 1.618,70 542,30 623,70 1.166 452,70
Bruttoresultat 469,50 164,70 201,80 366,50 103
EBIT 135,30 44,60 85,90 130,50 4,80
Resultat før skat (EBT) 89 14,20 76,80 91 -2
Nettoresultat 63 10,10 57,60 67,70 -4,70
Finansielle indtægter 5,10 0,50 0,20 0,70 4,40
Finansielle omkostninger -51,40 -30,90 -9,30 -40,20 -11,20