Egetæpper B

(EGE B)
ISIN: DK0060458206

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 277,20 284,20 561,40 725,20 1.016,10
Bruttoresultat 105 110,20 215,30 289,40 395,80
EBIT 14,60 24,40 39 55,30 73,70
Resultat før skat (EBT) 10,30 19,20 29,40 47,70 62,60
Nettoresultat 8,20 13,70 21,90 34,20 43,40
Finansielle indtægter 0,30   0,50 2,40 3
Finansielle omkostninger -4,70 -5,50 -10,20 -10,20 -14,40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 490 499,10 490 479,30 487,80
Egenkapital (aktionærers andel) 458,10 494,80 485,10 474,20 482,40
Aktiekapital 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20
Passiver i alt (balancesum) 1.007,50 1.009,20 1.007,50 973,80 976,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 286,70 271,80 286,70 249,60 248,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 230,80 238,30 230,80 244,90 239,70
Immaterielle aktiver 181,60 177 181,60 176 173,80
Materielle aktiver 348,80 347,30 348,80 350,50 347,30
Finansielle aktiver 26,80 26,50 26,70 26,10 26,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 557,10 550,70 557,10 552,70 547,20
Vare- og driftsbeholdninger 272,50 268,60 272,50 254,80 252,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 149,60 140,60 149,60 139,30 127,20
Likvide beholdninger 28,30 49,20 28,30 27 33,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 450,40 458,40 450,40 421,10 428,80
Aktiver i alt 1.007,50 1.009,20 1.007,50 973,80 976,10
Minoriteter (egenkapital) 4,90 4,30 4,90 5,10 5,30

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 5,30 9 7 8 7
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   49     49
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   11     9

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 277,20 284,20 561,40 725,20 1.016,10
Bruttoresultat 105 110,20 215,30 289,40 395,80
EBIT 14,60 24,40 39 55,30 73,70
Resultat før skat (EBT) 10,30 19,20 29,40 47,70 62,60
Nettoresultat 8,20 13,70 21,90 34,20 43,40
Finansielle indtægter 0,30   0,50 2,40 3
Finansielle omkostninger -4,70 -5,50 -10,20 -10,20 -14,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.