Egetæpper B

(EGE B)
ISIN: DK0060458206

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 273,70 845,90 1.157,40 284,50 277,20
Bruttoresultat 101,60 323,90 440,10 108,60 105
EBIT 11,90 55,80 78,50 16,80 14,60
Resultat før skat (EBT) 8,20 42 61,50 12,60 10,30
Nettoresultat 5,80 30,70 44 8,90 8,20
Finansielle indtægter   1 0,10 0,10 0,30
Finansielle omkostninger -3,80 -14,70 -18,10 -4,50 -4,70

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 515,70 498,90 511,30 498,90 490
Egenkapital (aktionærers andel) 511,60 493,80 506,10 493,80 458,10
Aktiekapital 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20
Passiver i alt (balancesum) 1.008,10 1.022 1.018,60 1.022 1.007,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 357,90 377,90 367,70 377,90 286,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 134,50 145,20 139,60 145,20 230,80
Immaterielle aktiver 191,40 185,60 188,60 185,60 181,60
Materielle aktiver 364,70 352 355,50 352 348,80
Finansielle aktiver 23,20       26,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 579,30 564,60 567,20 564,60 557,10
Vare- og driftsbeholdninger 265,10 275 269,30 275 272,50
Likvide beholdninger 30,30 34,80 13,40 34,80 28,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 428,80 457,40 451,40 457,40 450,40
Aktiver i alt 1.008,10 1.022 1.018,60 1.022 1.007,50
Minoriteter (egenkapital) 4,10 5,10 5,20 5,10 4,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   147,60 168,10 147,60 149,60

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 4,40 6,60 6,80 19,60 5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     8,40    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 273,70 845,90 1.157,40 284,50 277,20
Bruttoresultat 101,60 323,90 440,10 108,60 105
EBIT 11,90 55,80 78,50 16,80 14,60
Resultat før skat (EBT) 8,20 42 61,50 12,60 10,30
Nettoresultat 5,80 30,70 44 8,90 8,20
Finansielle indtægter   1 0,10 0,10 0,30
Finansielle omkostninger -3,80 -14,70 -18,10 -4,50 -4,70