Egetæpper B

(EGE B)
ISIN: DK0060458206

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 845,90 1.157,40 284,50 277,20 284,20
Bruttoresultat 323,90 440,10 108,60 105 110,20
EBIT 55,80 78,50 16,80 14,60 24,40
Resultat før skat (EBT) 42 61,50 12,60 10,30 19,20
Nettoresultat 30,70 44 8,90 8,20 13,70
Finansielle indtægter 1 0,10 0,10 0,30  
Finansielle omkostninger -14,70 -18,10 -4,50 -4,70 -5,50

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 498,90 511,30 498,90 490 499,10
Egenkapital (aktionærers andel) 493,80 506,10 493,80 458,10 494,80
Aktiekapital 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20
Passiver i alt (balancesum) 1.022 1.018,60 1.022 1.007,50 1.009,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 377,90 367,70 377,90 286,70 271,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 145,20 139,60 145,20 230,80 238,30
Immaterielle aktiver 185,60 188,60 185,60 181,60 177
Materielle aktiver 352 355,50 352 348,80 347,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 564,60 567,20 564,60 557,10 550,70
Vare- og driftsbeholdninger 275 269,30 275 272,50 268,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 147,60 168,10 147,60 149,60 140,60
Likvide beholdninger 34,80 13,40 34,80 28,30 49,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 457,40 451,40 457,40 450,40 458,40
Aktiver i alt 1.022 1.018,60 1.022 1.007,50 1.009,20
Minoriteter (egenkapital) 5,10 5,20 5,10 4,90 4,30
Finansielle aktiver       26,80 26,50

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 6,60 6,80 19,60 5,30 9
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   50     49
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   8,40     11

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 845,90 1.157,40 284,50 277,20 284,20
Bruttoresultat 323,90 440,10 108,60 105 110,20
EBIT 55,80 78,50 16,80 14,60 24,40
Resultat før skat (EBT) 42 61,50 12,60 10,30 19,20
Nettoresultat 30,70 44 8,90 8,20 13,70
Finansielle indtægter 1 0,10 0,10 0,30  
Finansielle omkostninger -14,70 -18,10 -4,50 -4,70 -5,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.