Egetæpper B

(EGE B)
ISIN: DK0060458206

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 276,80 273,70 550,50 845,90 1.157,40
Bruttoresultat 116,60 101,60 218,20 323,90 440,10
EBIT 18,20 11,90 30,10 55,80 78,50
Resultat før skat (EBT) 15 8,20 23,10 42 61,50
Nettoresultat 11 5,80 16,80 30,70 44
Finansielle indtægter       1 0,10
Finansielle omkostninger -3,40 -3,80 -7,20 -14,70 -18,10

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 509,80 515,70 509,80 498,90 511,30
Egenkapital (aktionærers andel) 505,30 511,60 505,30 493,80 506,10
Aktiekapital 26,20 26,20 26,20 26,20 26,20
Passiver i alt (balancesum) 1.075,50 1.008,10 1.075,50 1.022 1.018,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 385,80 357,90 385,80 377,90 367,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 179,90 134,50 179,90 145,20 139,60
Immaterielle aktiver 194,50 191,40 194,50 185,60 188,60
Materielle aktiver 397,20 364,70 397,20 352 355,50
Finansielle aktiver 23,30 23,20 23,30    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 615 579,30 615 564,60 567,20
Vare- og driftsbeholdninger 285,20 265,10 285,20 275 269,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 146,10   146,10 147,60 168,10
Likvide beholdninger 29,20 30,30 29,20 34,80 13,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 460,50 428,80 460,50 457,40 451,40
Aktiver i alt 1.075,50 1.008,10 1.075,50 1.022 1.018,60
Minoriteter (egenkapital) 4,50 4,10 4,50 5,10 5,20

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 6,60 4,40 5,50 6,60 6,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         8,40

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 276,80 273,70 550,50 845,90 1.157,40
Bruttoresultat 116,60 101,60 218,20 323,90 440,10
EBIT 18,20 11,90 30,10 55,80 78,50
Resultat før skat (EBT) 15 8,20 23,10 42 61,50
Nettoresultat 11 5,80 16,80 30,70 44
Finansielle indtægter       1 0,10
Finansielle omkostninger -3,40 -3,80 -7,20 -14,70 -18,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.