DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 58.108 79.053 20.945 20.237 19.491
Bruttoresultat 13.042 17.489 4.447 4.472 4.450
EBIT 4.112 5.450 1.338 1.507 1.449
Resultat før skat (EBT) 3.983 5.201 1.218 1.413 1.569
Nettoresultat 3.072 3.988 928 1.107 1.187
EBITA 4.112 5.450 1.338 1.507 1.449
Af- og nedskrivninger -556 -762 -206 -192 182
EBITDA 4.668 6.212 1.544 1.699 1.631
Aktionærers andel af resultat 3.060 4.000   1.104 1.195
Finansielle poster (netto) 129 -249 120 94 -120
Finansielle indtægter   130      
Finansielle omkostninger   -379      
Særlige poster          

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 15.327 14.532 14.532 15.327 15.179
Egenkapital (aktionærers andel) 15.294 14.561 14.561 15.294 15.210
Aktiekapital 188 188 188 188 188
Passiver i alt (balancesum) 40.201 38.812 38.812 40.201 39.395
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.737 15.957 15.957 16.737 16.445
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 8.170 8.323 8.323 8.170 7.771
Immaterielle aktiver 16.687 16.742 16.742 16.687 16.614
Materielle aktiver 2.395 2.490 2.490 2.395 2.455
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.384 20.374 20.374 20.384 20.359
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 13.795 13.252 13.252 13.795 13.495
Likvide beholdninger 1.449 1.158 1.158 1.449 1.225
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19.817 18.438 18.438 19.817 19.036
Aktiver i alt 40.201 38.812 38.812 40.201 39.395
Minoriteter (egenkapital) 33 -29 -29 33 -31
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.907 24.280 24.280 24.907 24.216
Finansielle aktiver   1.142 1.142    
Vare- og driftsbeholdninger   2.272 2.272   2.337

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 7,10 6,90 6,40 7,50 7,40
EBITA-margin 7,10 6,90 6,40 7,50 7,40
EBITDA-margin 8 7,90 7,40 8,40 8,40
Bruttomargin 22,40 22,10 19,70 22,10 22,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   37,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   27,20      

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.000 -4.715 396
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -444 -325 -5.244
Pengestrøm fra driften 4.301 4.664 1.564