DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 58.108 19.491 18.380 37.871 20.237
Bruttoresultat 13.042 4.450 4.120 8.570 4.472
EBIT 4.112 1.449   2.605 1.507
Resultat før skat (EBT) 3.983 1.569 1.001 2.570 1.413
Nettoresultat 3.072 1.187 769 1.956 1.107
EBITA 4.112 1.449 1.156 2.605 1.507
Af- og nedskrivninger -556 182 182 364 -192
EBITDA 4.668 1.631 1.338 2.969 1.699
Aktionærers andel af resultat 3.060 1.195 769 1.965 1.104
Finansielle poster (netto) 129 -120 -155 35 94
Særlige poster          
Finansielle omkostninger     -155    
Finansielle indtægter          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 15.327 15.179 14.458 15.179 15.327
Egenkapital (aktionærers andel) 15.294 15.210 14.487 15.210 15.294
Aktiekapital 188 188 190 188 188
Passiver i alt (balancesum) 40.201 39.395 38.522 39.395 40.201
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.737 16.445 15.636 16.445 16.737
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 8.170 7.771 8.428 7.771 8.170
Immaterielle aktiver 16.687 16.614 16.478 16.614 16.687
Materielle aktiver 2.395 2.455 2.433 2.455 2.395
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.384 20.359 20.191 20.359 20.384
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 13.795 13.495 12.569 13.495 13.795
Likvide beholdninger 1.449 1.225 1.558 1.225 1.449
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19.817 19.036 18.331 19.036 19.817
Aktiver i alt 40.201 39.395 38.522 39.395 40.201
Minoriteter (egenkapital) 33 -31 -29 -31 33
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.907 24.216 24.064 24.216 24.907
Vare- og driftsbeholdninger   2.337   2.337  
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 7,10 7,40 6,30 6,90 7,50
EBITA-margin 7,10 7,40 6,30 6,90 7,50
EBITDA-margin 8 8,40 7,30 7,80 8,40
Bruttomargin 22,40 22,80 22,40 22,60 22,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     37,60    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     21,70    

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.715 396 1.855
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -325 -5.244 -431
Pengestrøm fra driften 4.664 1.564 3.160

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.