DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 19.979 58.108 79.053 20.945 20.237
Bruttoresultat 5.114 13.042 17.489 4.447 4.472
EBIT 1.454 4.112 5.450 1.338 1.507
Resultat før skat (EBT) 1.281 3.983 5.201 1.218 1.413
Nettoresultat 963 3.072 3.988 928 1.107
Finansielle indtægter 22   130    
Finansielle omkostninger -197   -379    
EBITA 1.454 4.112 5.450 1.338 1.507
Af- og nedskrivninger 809 -556 -762 -206 -192
Aktionærers andel af resultat 963 3.060 4.000   1.104
Finansielle poster (netto) -175 129 -249 120 94
Særlige poster          
EBITDA 2.263 4.668 6.212 1.544 1.699

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 14.861 15.327 14.532 14.532 15.327
Egenkapital (aktionærers andel) 14.916 15.294 14.561 14.561 15.294
Aktiekapital 188 188 188 188 188
Passiver i alt (balancesum) 49.649 40.201 38.812 38.812 40.201
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 18.721 16.737 15.957 15.957 16.737
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16.067 8.170 8.323 8.323 8.170
Immaterielle aktiver 16.882 16.687 16.742 16.742 16.687
Materielle aktiver 2.415 2.395 2.490 2.490 2.395
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 30.656 20.384 20.374 20.374 20.384
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 13.286 13.795 13.252 13.252 13.795
Likvide beholdninger 1.182 1.449 1.158 1.158 1.449
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.993 19.817 18.438 18.438 19.817
Aktiver i alt 49.649 40.201 38.812 38.812 40.201
Minoriteter (egenkapital) -55 33 -29 -29 33
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 34.788 24.907 24.280 24.280 24.907
Finansielle aktiver     1.142 1.142  
Vare- og driftsbeholdninger     2.272 2.272  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 7,30 7,10 6,90 6,40 7,50
EBITA-margin 7,30 7,10 6,90 6,40 7,50
EBITDA-margin 11,30 8 7,90 7,40 8,40
Bruttomargin 25,60 22,40 22,10 19,70 22,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     37,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     27,20    

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.000 -4.715 396
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -444 -325 -5.244
Pengestrøm fra driften 4.301 4.664 1.564