DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Y
Nettoomsætning 58.108 20.237 19.491 18.380 74.901
Bruttoresultat 13.042 4.472 4.450 4.120 16.605
EBIT 4.112 1.507 1.449   4.353
Resultat før skat (EBT) 3.983 1.413 1.569 1.001 3.797
Nettoresultat 3.072 1.107 1.187 769 3.012
EBITA 4.112 1.507 1.449 1.156 4.878
Af- og nedskrivninger -556 -192 182 182 -786
EBITDA 4.668 1.699 1.631 1.338 5.664
Aktionærers andel af resultat 3.060 1.104 1.195 769 2.981
Finansielle poster (netto) 129 94 -120 -155 -556
Særlige poster         -525
Finansielle omkostninger       -155 -650
Finansielle indtægter         94

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Y
Egenkapital 15.327 15.327 15.179 14.458 14.809
Egenkapital (aktionærers andel) 15.294 15.294 15.210 14.487 14.835
Aktiekapital 188 188 188 190 190
Passiver i alt (balancesum) 40.201 40.201 39.395 38.522 38.388
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.737 16.737 16.445 15.636 15.176
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 8.170 8.170 7.771 8.428 8.403
Immaterielle aktiver 16.687 16.687 16.614 16.478 16.573
Materielle aktiver 2.395 2.395 2.455 2.433 2.431
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.384 20.384 20.359 20.191 20.226
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 13.795 13.795 13.495 12.569 12.557
Likvide beholdninger 1.449 1.449 1.225 1.558 1.348
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19.817 19.817 19.036 18.331 18.162
Aktiver i alt 40.201 40.201 39.395 38.522 38.388
Minoriteter (egenkapital) 33 33 -31 -29 -26
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.907 24.907 24.216 24.064 23.579
Vare- og driftsbeholdninger     2.337   1.762
Finansielle aktiver         1.222

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2017Y
EBIT-margin 7,10 7,50 7,40 6,30 5,80
EBITA-margin 7,10 7,50 7,40 6,30 6,50
EBITDA-margin 8 8,40 8,40 7,30 7,60
Bruttomargin 22,40 22,10 22,80 22,40 22,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       37,60 38,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       21,70 21,10

Pengestrøm

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.715 -1.770 396 1.855
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -325 -2 -5.244 -431
Pengestrøm fra driften 4.664 1.804 1.564 3.160