DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 18.380 55.882 74.901 19.019 18.735
Bruttoresultat 4.120 12.551 16.605 4.054 4.114
Resultat før skat (EBT) 1.001 2.886 3.797 911 1.041
Nettoresultat 769 2.237 3.012 775 826
Finansielle omkostninger -155   -650    
EBITA 1.156 3.682 4.878 1.196 1.313
Af- og nedskrivninger 182 -566 -786 -220 -190
EBITDA 1.338 4.248 5.664 1.416 1.503
Aktionærers andel af resultat 769 2.228 2.981   820
Finansielle poster (netto) -155 -425 -556 -131 -149
Særlige poster   -371 -525 -154 -123
EBIT   3.311 4.353 1.042 1.190
Finansielle indtægter     94    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 14.458 14.490 14.809 14.809 14.490
Egenkapital (aktionærers andel) 14.487 14.524 14.835 14.835 14.524
Aktiekapital 190 190 190 190 190
Passiver i alt (balancesum) 38.522 39.206 38.388 38.388 39.206
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.636 15.111 15.176 15.176 15.111
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 8.428 9.605 8.403 8.403 9.605
Immaterielle aktiver 16.478 16.547 16.573 16.573 16.547
Materielle aktiver 2.433 2.640 2.431 2.431 2.640
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.191 20.481 20.226 20.226 20.481
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.569 12.936 12.557 12.557 12.936
Likvide beholdninger 1.558 1.330 1.348 1.348 1.330
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.331 18.725 18.162 18.162 18.725
Aktiver i alt 38.522 39.206 38.388 38.388 39.206
Minoriteter (egenkapital) -29 -34 -26 -26 -34
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.064 24.716 23.579 23.579 24.716
Finansielle aktiver   1.294 1.222 1.222 1.294
Vare- og driftsbeholdninger     1.762 1.762  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 6,30 5,90 5,80 5,50 6,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37,60 37 38,60   37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 21,70 20,60 21,10   20,60
EBITA-margin 6,30 6,60 6,50 6,30 7
EBITDA-margin 7,30 7,60 7,60 7,50 8
Bruttomargin 22,40 22,50 22,20 21,30 22

Pengestrøm

  2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.715 -851 -1.770 396 1.855
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -325 164 -2 -5.244 -431
Pengestrøm fra driften 4.664 563 1.804 1.564 3.160