DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4
Nettoomsætning 19.491 18.380 55.882 74.901 19.019
Bruttoresultat 4.450 4.120 12.551 16.605 4.054
EBIT 1.449   3.311 4.353 1.042
Resultat før skat (EBT) 1.569 1.001 2.886 3.797 911
Nettoresultat 1.187 769 2.237 3.012 775
EBITA 1.449 1.156 3.682 4.878 1.196
Af- og nedskrivninger 182 182 -566 -786 -220
EBITDA 1.631 1.338 4.248 5.664 1.416
Aktionærers andel af resultat 1.195 769 2.228 2.981  
Finansielle poster (netto) -120 -155 -425 -556 -131
Særlige poster     -371 -525 -154
Finansielle omkostninger   -155   -650  
Finansielle indtægter       94  

Balance

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4
Egenkapital 15.179 14.458 14.490 14.809 14.809
Egenkapital (aktionærers andel) 15.210 14.487 14.524 14.835 14.835
Aktiekapital 188 190 190 190 190
Passiver i alt (balancesum) 39.395 38.522 39.206 38.388 38.388
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.445 15.636 15.111 15.176 15.176
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7.771 8.428 9.605 8.403 8.403
Immaterielle aktiver 16.614 16.478 16.547 16.573 16.573
Materielle aktiver 2.455 2.433 2.640 2.431 2.431
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.359 20.191 20.481 20.226 20.226
Vare- og driftsbeholdninger 2.337     1.762 1.762
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 13.495 12.569 12.936 12.557 12.557
Likvide beholdninger 1.225 1.558 1.330 1.348 1.348
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19.036 18.331 18.725 18.162 18.162
Aktiver i alt 39.395 38.522 39.206 38.388 38.388
Minoriteter (egenkapital) -31 -29 -34 -26 -26
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.216 24.064 24.716 23.579 23.579
Finansielle aktiver     1.294 1.222 1.222

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4
EBIT-margin 7,40 6,30 5,90 5,80 5,50
EBITA-margin 7,40 6,30 6,60 6,50 6,30
EBITDA-margin 8,40 7,30 7,60 7,60 7,50
Bruttomargin 22,80 22,40 22,50 22,20 21,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   37,60 37 38,60  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   21,70 20,60 21,10  

Pengestrøm

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.715 -1.770 396 1.855
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -325 -2 -5.244 -431
Pengestrøm fra driften 4.664 1.804 1.564 3.160

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.