DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 55.882 18.924 18.223 37.147 18.735
Bruttoresultat 12.551 4.217 4.220 8.437 4.114
EBIT 3.311 1.152 969 2.121 1.190
Resultat før skat (EBT) 2.886 970 875 1.845 1.041
Nettoresultat 2.237 742 669 1.411 826
EBITA 3.682 1.240 1.129 2.369 1.313
Af- og nedskrivninger -566 194 -182 -376 -190
EBITDA 4.248 1.434 1.311 2.745 1.503
Aktionærers andel af resultat 2.228 740 668 1.408 820
Finansielle poster (netto) -425 -182 -94 -276 -149
Særlige poster -371 -88 -160 -248 -123
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 14.490 14.504 13.928 14.504 14.490
Egenkapital (aktionærers andel) 14.524 14.546 13.967 14.546 14.524
Aktiekapital 190 190 190 190 190
Passiver i alt (balancesum) 39.206 39.984 40.304 39.984 39.206
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.111 15.759 15.203 15.759 15.111
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.605 9.721 11.173 9.721 9.605
Immaterielle aktiver 16.547 16.802 17.234 16.802 16.547
Materielle aktiver 2.640 3.012 3.228 3.012 2.640
Finansielle aktiver 1.294       1.294
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.481 21.132 21.826 21.132 20.481
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.936 12.929 12.628 12.929 12.936
Likvide beholdninger 1.330 1.816 1.663 1.816 1.330
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.725 18.852 18.478 18.852 18.725
Aktiver i alt 39.206 39.984 40.304 39.984 39.206
Minoriteter (egenkapital) -34 -42 -39 -42 -34
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.716 25.480 26.376 25.480 24.716
Vare- og driftsbeholdninger   1.998   1.998  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 5,90 6,10 5,30 5,70 6,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37       37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 20,60       20,60
EBITA-margin 6,60 6,60 6,20 6,40 7
EBITDA-margin 7,60 7,60 7,20 7,40 8
Bruttomargin 22,50 22,30 23,20 22,70 22

Pengestrøm

  2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -851 -1.770 396 1.855 -1.569
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 164 -2 -5.244 -431 -461
Pengestrøm fra driften 563 1.804 1.564 3.160 1.919

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.