DSV

(DSV)
ISIN: DK0060079531

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 55.882 74.901 19.019 18.735 18.924
Bruttoresultat 12.551 16.605 4.054 4.114 4.217
EBIT 3.311 4.353 1.042 1.190 1.152
Resultat før skat (EBT) 2.886 3.797 911 1.041 970
Nettoresultat 2.237 3.012 775 826 742
EBITA 3.682 4.878 1.196 1.313 1.240
Af- og nedskrivninger -566 -786 -220 -190 194
EBITDA 4.248 5.664 1.416 1.503 1.434
Aktionærers andel af resultat 2.228 2.981   820 740
Finansielle poster (netto) -425 -556 -131 -149 -182
Særlige poster -371 -525 -154 -123 -88
Finansielle indtægter   94      
Finansielle omkostninger   -650      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 14.490 14.809 14.809 14.490 14.504
Egenkapital (aktionærers andel) 14.524 14.835 14.835 14.524 14.546
Aktiekapital 190 190 190 190 190
Passiver i alt (balancesum) 39.206 38.388 38.388 39.206 39.984
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.111 15.176 15.176 15.111 15.759
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.605 8.403 8.403 9.605 9.721
Immaterielle aktiver 16.547 16.573 16.573 16.547 16.802
Materielle aktiver 2.640 2.431 2.431 2.640 3.012
Finansielle aktiver 1.294 1.222 1.222 1.294  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20.481 20.226 20.226 20.481 21.132
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.936 12.557 12.557 12.936 12.929
Likvide beholdninger 1.330 1.348 1.348 1.330 1.816
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.725 18.162 18.162 18.725 18.852
Aktiver i alt 39.206 38.388 38.388 39.206 39.984
Minoriteter (egenkapital) -34 -26 -26 -34 -42
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 24.716 23.579 23.579 24.716 25.480
Vare- og driftsbeholdninger   1.762 1.762   1.998

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 5,90 5,80 5,50 6,40 6,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37 38,60   37  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 20,60 21,10   20,60  
EBITA-margin 6,60 6,50 6,30 7 6,60
EBITDA-margin 7,60 7,60 7,50 8 7,60
Bruttomargin 22,50 22,20 21,30 22 22,30

Pengestrøm

  2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.715 -851 -1.770 396 1.855
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -325 164 -2 -5.244 -431
Pengestrøm fra driften 4.664 563 1.804 1.564 3.160