Veloxis Pharmaceuticals

(VELO)
ISIN: DK0060048148

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 14,30 27,80 39,50 10,60 9,90
EBIT 0,50 -4,70 -5,80 0,20 -1,50
Resultat før skat (EBT) -1,10 -9,10 -11,90 -1,30 -3,20
Nettoresultat 0,10 -4,10 -5,30 1,50 -1,60
Finansielle indtægter 0,10 0,20 0,30   -0,10
Finansielle omkostninger -1,70 -4,60 -6,40   -1,60

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 6,30 4,30 4,60 4,30 2,10
Egenkapital (aktionærers andel) 6,30 4,30 4,60 4,30 2,10
Aktiekapital 24,50 24,30 24,40 24,30 24,30
Passiver i alt (balancesum) 78,80 76,10 77,10 76,10 70,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12 12 12,60 12 8,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 60,50 59,80 59,90 59,80 59,70
Immaterielle aktiver   0,10 0,10   0,10
Materielle aktiver 1,70 0,90 1 0,90 0,90
Finansielle aktiver 28,70 25,60 27,20 25,60 22,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 30,50 26,60 28,20 26,60 23,40
Vare- og driftsbeholdninger 8,40   8,40   8,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,30 7,10 10 7,10 5,50
Likvide beholdninger 28,40 30,60 30,50 30,60 30,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 48,30 49,50 48,90 49,50 47,10
Aktiver i alt 78,80 76,10 77,10 76,10 70,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 3,50 -16,90 14,70 1,90 -15,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 8   0,30    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 1,60        

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 14,30 27,80 39,50 10,60 9,90
EBIT 0,50 -4,70 -5,80 0,20 -1,50
Resultat før skat (EBT) -1,10 -9,10 -11,90 -1,30 -3,20
Nettoresultat 0,10 -4,10 -5,30 1,50 -1,60
Finansielle indtægter 0,10 0,20 0,30   -0,10
Finansielle omkostninger -1,70 -4,60 -6,40   -1,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.