Veloxis Pharmaceuticals

(VELO)
ISIN: DK0060048148

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 9,90 7,30 17,20 22,10 30,20
EBIT -1,50 -3,40 -4,90 -6,70 -8,40
Resultat før skat (EBT) -3,20 -4,60 -7,80 -8,10 -10,40
Nettoresultat -1,60 -4 -5,70 -8,40 -9,50
Finansielle indtægter -0,10 0,10 0,10 0,20 0,20
Finansielle omkostninger -1,60 -1,30 -2,90 -1,60 -2,30

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 2,10 2,40 2,10 5,20 5,30
Egenkapital (aktionærers andel) 2,10 2,40 2,10 5,20 5,30
Aktiekapital 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30
Passiver i alt (balancesum) 70,50 70,40 70,50 39,80 41,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8,70 8,30 8,70 8,90 10,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 59,70 59,70 59,70 25,80 25,80
Immaterielle aktiver 0,10 0,10 0,10   0,10
Materielle aktiver 0,90 1 0,90 0,90 0,90
Finansielle aktiver 22,40 20,80 22,40 19,40 20,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 23,40 21,80 23,40 20,40 21,10
Vare- og driftsbeholdninger 8,60 7,90 8,60 6,10 6,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5,50 5,10 5,50 4,30 6,20
Likvide beholdninger 30,80 35,60 30,80 9 7,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 47,10 48,50 47,10 19,40 20,80
Aktiver i alt 70,50 70,40 70,50 39,80 41,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin -15,30 -46,60 -28,50 -30,30 -27,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   3,40   13,70 12,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 9,90 7,30 17,20 22,10 30,20
EBIT -1,50 -3,40 -4,90 -6,70 -8,40
Resultat før skat (EBT) -3,20 -4,60 -7,80 -8,10 -10,40
Nettoresultat -1,60 -4 -5,70 -8,40 -9,50
Finansielle indtægter -0,10 0,10 0,10 0,20 0,20
Finansielle omkostninger -1,60 -1,30 -2,90 -1,60 -2,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.