Veloxis Pharmaceuticals

(VELO)
ISIN: DK0060048148

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 22,10 30,20 5,90 12,20 4
EBIT -6,70 -8,40 -4,20 2,70 -5,20
Resultat før skat (EBT) -8,10 -10,40 -4,80 2,30 -5,60
Nettoresultat -8,40 -9,50 -4,20 1,60 -5,90
Finansielle indtægter 0,20 0,20   0,10  
Finansielle omkostninger -1,60 -2,30 -0,60 -0,60  

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 5,20 5,30 5,20 8 5,40
Egenkapital (aktionærers andel) 5,20 5,30 5,20 8  
Aktiekapital 24,30 24,30 24,30 24,30 24,20
Passiver i alt (balancesum) 39,80 41,90 39,80 41,50 33,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8,90 10,80 8,90 7,70 6,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 25,80 25,80 25,80 25,80 21,80
Immaterielle aktiver   0,10   0,10 0,10
Materielle aktiver 0,90 0,90 0,90 0,50 0,60
Finansielle aktiver 19,40 20,20 19,40 18,70 18,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 20,40 21,10 20,40 19,30 19,10
Vare- og driftsbeholdninger 6,10 6,80 6,10 5,80 5
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4,30 6,20 4,30 2,90 1,40
Likvide beholdninger 9 7,80 9 12,80 7,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19,40 20,80 19,40 22,10 14,40
Aktiver i alt 39,80 41,90 39,80 41,50 33,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017H1
EBIT-margin -30,30 -27,80 -71,20 22,10 15,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 13,70 12,70 13,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 22,10 30,20 5,90 12,20 4
EBIT -6,70 -8,40 -4,20 2,70 -5,20
Resultat før skat (EBT) -8,10 -10,40 -4,80 2,30 -5,60
Nettoresultat -8,40 -9,50 -4,20 1,60 -5,90
Finansielle indtægter 0,20 0,20   0,10  
Finansielle omkostninger -1,60 -2,30 -0,60 -0,60