Veloxis Pharmaceuticals

(VELO)
ISIN: DK0060048148

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 7,30 22,10 30,20 5,90 12,20
EBIT -3,40 -6,70 -8,40 -4,20 2,70
Resultat før skat (EBT) -4,60 -8,10 -10,40 -4,80 2,30
Nettoresultat -4 -8,40 -9,50 -4,20 1,60
Finansielle indtægter 0,10 0,20 0,20   0,10
Finansielle omkostninger -1,30 -1,60 -2,30 -0,60 -0,60

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 2,40 5,20 5,30 5,20 8
Egenkapital (aktionærers andel) 2,40 5,20 5,30 5,20 8
Aktiekapital 24,30 24,30 24,30 24,30 24,30
Passiver i alt (balancesum) 70,40 39,80 41,90 39,80 41,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8,30 8,90 10,80 8,90 7,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 59,70 25,80 25,80 25,80 25,80
Immaterielle aktiver 0,10   0,10   0,10
Materielle aktiver 1 0,90 0,90 0,90 0,50
Finansielle aktiver 20,80 19,40 20,20 19,40 18,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 21,80 20,40 21,10 20,40 19,30
Vare- og driftsbeholdninger 7,90 6,10 6,80 6,10 5,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5,10 4,30 6,20 4,30 2,90
Likvide beholdninger 35,60 9 7,80 9 12,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 48,50 19,40 20,80 19,40 22,10
Aktiver i alt 70,40 39,80 41,90 39,80 41,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin -46,60 -30,30 -27,80 -71,20 22,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 3,40 13,70 12,70 13,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 7,30 22,10 30,20 5,90 12,20
EBIT -3,40 -6,70 -8,40 -4,20 2,70
Resultat før skat (EBT) -4,60 -8,10 -10,40 -4,80 2,30
Nettoresultat -4 -8,40 -9,50 -4,20 1,60
Finansielle indtægter 0,10 0,20 0,20   0,10
Finansielle omkostninger -1,30 -1,60 -2,30 -0,60 -0,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.