Veloxis Pharmaceuticals

(VELO)
ISIN: DK0060048148

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 27,80 39,50 10,60 9,90 7,30
EBIT -4,70 -5,80 0,20 -1,50 -3,40
Resultat før skat (EBT) -9,10 -11,90 -1,30 -3,20 -4,60
Nettoresultat -4,10 -5,30 1,50 -1,60 -4
Finansielle indtægter 0,20 0,30   -0,10 0,10
Finansielle omkostninger -4,60 -6,40   -1,60 -1,30

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 4,30 4,60 4,30 2,10 2,40
Egenkapital (aktionærers andel) 4,30 4,60 4,30 2,10 2,40
Aktiekapital 24,30 24,40 24,30 24,30 24,30
Passiver i alt (balancesum) 76,10 77,10 76,10 70,50 70,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12 12,60 12 8,70 8,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 59,80 59,90 59,80 59,70 59,70
Immaterielle aktiver 0,10 0,10   0,10 0,10
Materielle aktiver 0,90 1 0,90 0,90 1
Finansielle aktiver 25,60 27,20 25,60 22,40 20,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 26,60 28,20 26,60 23,40 21,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,10 10 7,10 5,50 5,10
Likvide beholdninger 30,60 30,50 30,60 30,80 35,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 49,50 48,90 49,50 47,10 48,50
Aktiver i alt 76,10 77,10 76,10 70,50 70,40
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger   8,40   8,60 7,90

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin -16,90 14,70 1,90 -15,30 -46,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   0,30     3,40

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 27,80 39,50 10,60 9,90 7,30
EBIT -4,70 -5,80 0,20 -1,50 -3,40
Resultat før skat (EBT) -9,10 -11,90 -1,30 -3,20 -4,60
Nettoresultat -4,10 -5,30 1,50 -1,60 -4
Finansielle indtægter 0,20 0,30   -0,10 0,10
Finansielle omkostninger -4,60 -6,40   -1,60 -1,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.