ChemoMetec

(CHEMM)
ISIN: DK0060055861

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Nettoomsætning 82,20 112,70 90,30 85,20
Bruttoresultat 75 99,50 80,20 72,30
EBIT 28 24,30 10,40 15,90
Resultat før skat (EBT) 27,90 23,30 8,70 13,80
Nettoresultat 21,30 18,20 7,50 10,50
Finansielle indtægter 0,20      
Finansielle omkostninger -0,30 -1 -1,80 -2,10

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 84,40 73 64,40 56,80
Egenkapital (aktionærers andel) 84,40 73 64,40 56,80
Aktiekapital 17,40 17,40 17,40 17,40
Passiver i alt (balancesum) 133,40 114 97,60 90,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 19,80 17,90 21,10 15,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 29,10 23,10 12,20 17,60
Immaterielle aktiver 41,70 38,20 30 26,20
Materielle aktiver 32,10 28,90 26,40 25,50
Finansielle aktiver     0,10  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 73,90 67,20 56,60 52,90
Vare- og driftsbeholdninger 19,20   13,30 7,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 27,40 17,70 15,30 15,10
Likvide beholdninger 11,10 9,80 12,40 14,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 59,50 46,80 41 37,50
Aktiver i alt 133,40 114 97,60 90,40
Minoriteter (egenkapital)        

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 34,10 21,50 11,50 18,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   64 66 62,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   154,40 12,40 20,30

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Nettoomsætning 82,20 112,70 90,30 85,20
Bruttoresultat 75 99,50 80,20 72,30
EBIT 28 24,30 10,40 15,90
Resultat før skat (EBT) 27,90 23,30 8,70 13,80
Nettoresultat 21,30 18,20 7,50 10,50
Finansielle indtægter 0,20      
Finansielle omkostninger -0,30 -1 -1,80 -2,10