ChemoMetec

(CHEMM)
ISIN: DK0060055861

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT 10,30 24,30 10,40 15,90
Nettoomsætning 53,60 112,70 90,30 85,20
Nettoresultat 7 18,20 7,50 10,50
Resultat før skat (EBT) 9,20 23,30 8,70 13,80
Bruttoresultat 47 99,50 80,20 72,30
Finansielle indtægter 0,10      
Finansielle omkostninger -1,20 -1 -1,80 -2,10

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 66,40 73 64,40 56,80
Egenkapital (aktionærers andel) 66,40 73 64,40 56,80
Aktiekapital 17,40 17,40 17,40 17,40
Passiver i alt (balancesum) 104,40 114 97,60 90,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16,60 17,90 21,10 15,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 21,40 23,10 12,20 17,60
Immaterielle aktiver 33,90 38,20 30 26,20
Materielle aktiver 26 28,90 26,40 25,50
Finansielle aktiver     0,10  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 60 67,20 56,60 52,90
Vare- og driftsbeholdninger 14,20   13,30 7,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 21,30 17,70 15,30 15,10
Likvide beholdninger 9 9,80 12,40 14,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 44,40 46,80 41 37,50
Aktiver i alt 104,40 114 97,60 90,40
Minoriteter (egenkapital)        

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 11,50 21,50 11,50 18,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 63,60 64 66 62,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,40 154,40 12,40 20,30

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT 10,30 24,30 10,40 15,90
Nettoomsætning 53,60 112,70 90,30 85,20
Nettoresultat 7 18,20 7,50 10,50
Resultat før skat (EBT) 9,20 23,30 8,70 13,80
Bruttoresultat 47 99,50 80,20 72,30
Finansielle indtægter 0,10      
Finansielle omkostninger -1,20 -1 -1,80 -2,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.