Copenhagen Capital

(CPHCAP ST)
ISIN: DK0060093607

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Nettoomsætning 10,20 22,90 17,80 9,70
Bruttoresultat 8,20 17,40 14,70 7,90
EBIT 5,80 11,80 10,60 5,70
Resultat før skat (EBT) 28,30 47,70 35,80 17,30
Nettoresultat 23,50 37,50 34,50 17,90
Finansielle indtægter        
Finansielle omkostninger -2,80 -5,60 -5,40 2,80

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 174,90 189,20 149,30 95,90
Egenkapital (aktionærers andel) 174,90 189,20 149,30  
Aktiekapital 75,20 75,20 72,70 54,50
Passiver i alt (balancesum) 449 471,70 364,90 238,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 274,20 9,90 8,80 9,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 263,70 272,60 206,90 133,50
Materielle aktiver 434,60 448,80 337,10  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 434,60 448,80 337,10 229
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,90 1,60 0,40 0,30
Likvide beholdninger 10,30 19,50 23,20 7,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 14,50 22,90 27,80 9,50
Aktiver i alt 449 471,70 364,90 238,50
Minoriteter (egenkapital)        
Immaterielle aktiver        
Finansielle aktiver        
Vare- og driftsbeholdninger        

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 56,90 51,50 59,30 58,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   40,10 40,90 42
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   22,20 28,10 24

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Nettoomsætning 10,20 22,90 17,80 9,70
Bruttoresultat 8,20 17,40 14,70 7,90
EBIT 5,80 11,80 10,60 5,70
Resultat før skat (EBT) 28,30 47,70 35,80 17,30
Nettoresultat 23,50 37,50 34,50 17,90
Finansielle indtægter        
Finansielle omkostninger -2,80 -5,60 -5,40 2,80