Copenhagen Capital

(CPHCAP ST)
ISIN: DK0060093607

Resultatopgørelse

  2016Y 2015H1 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 9,70 1,90 6,50 2,50
Bruttoresultat 7,90 5,30 13,80 5,40
EBIT 5,70 4,60 12,10 4
Resultat før skat (EBT) 17,30 5,30 9,60 2,70
Nettoresultat 17,90 6,90 9 2,40
Finansielle indtægter   1,10 1,40 0,10
Finansielle omkostninger 2,80 -0,40 -3,90 -1,90

Balance

  2016Y 2015H1 2015Y 2014Y
Egenkapital 95,90 30,40 54,70 23,50
Aktiekapital 54,50 20 38,50 20
Passiver i alt (balancesum) 238,50 112,20 173,20 63,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9,10 10,40 32,40 29,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 133,50 71,40 86,10 10,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 229 110 167,30 60,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,30   0,10  
Likvide beholdninger 7,20 1,20 5,50 3
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 9,50 2,20 5,90 3,50
Aktiver i alt 238,50 112,20 173,20 63,50
Egenkapital (aktionærers andel)   30,40 54,70 23,50
Materielle aktiver     167,30 55,20
Minoriteter (egenkapital)        
Finansielle aktiver        

Nøgletal - hovedtal

  2016Y 2015H1 2015Y 2014Y
EBIT-margin 58,80 242,10 187,30 160
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 42 27 31 37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 24 25,50 23 14

Resultatopgørelse

  2016Y 2015H1 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 9,70 1,90 6,50 2,50
Bruttoresultat 7,90 5,30 13,80 5,40
EBIT 5,70 4,60 12,10 4
Resultat før skat (EBT) 17,30 5,30 9,60 2,70
Nettoresultat 17,90 6,90 9 2,40
Finansielle indtægter   1,10 1,40 0,10
Finansielle omkostninger 2,80 -0,40 -3,90 -1,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.