Copenhagen Capital

(CPHCAP ST)
ISIN: DK0060093607

Resultatopgørelse

  2018H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 10,20 9,70 6,50 2,50
Bruttoresultat 8,20 7,90 13,80 5,40
EBIT 5,80 5,70 12,10 4
Resultat før skat (EBT) 28,30 17,30 9,60 2,70
Nettoresultat 23,50 17,90 9 2,40
Finansielle indtægter     1,40 0,10
Finansielle omkostninger -2,80 2,80 -3,90 -1,90

Balance

  2018H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 174,90 95,90 54,70 23,50
Egenkapital (aktionærers andel) 174,90   54,70 23,50
Aktiekapital 75,20 54,50 38,50 20
Passiver i alt (balancesum) 449 238,50 173,20 63,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 274,20 9,10 32,40 29,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 263,70 133,50 86,10 10,30
Materielle aktiver 434,60   167,30 55,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 434,60 229 167,30 60,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,90 0,30 0,10  
Likvide beholdninger 10,30 7,20 5,50 3
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 14,50 9,50 5,90 3,50
Aktiver i alt 449 238,50 173,20 63,50
Minoriteter (egenkapital)        
Finansielle aktiver        

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin 56,90 58,80 187,30 160
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   42 31 37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   24 23 14

Resultatopgørelse

  2018H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 10,20 9,70 6,50 2,50
Bruttoresultat 8,20 7,90 13,80 5,40
EBIT 5,80 5,70 12,10 4
Resultat før skat (EBT) 28,30 17,30 9,60 2,70
Nettoresultat 23,50 17,90 9 2,40
Finansielle indtægter     1,40 0,10
Finansielle omkostninger -2,80 2,80 -3,90 -1,90