Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y
EBIT 98,30 19,20 38,40 57,60 107,50
Nettoomsætning 1.400 494,70 482,50 977,20 1.875,30
Resultat før skat (EBT) 94,10 14,70 35,70 50,40 115,40
Bruttoresultat 1.065,90   386,60 768,20 1.484
Finansielle indtægter 2,10   0,80 0,20 13,70
Finansielle omkostninger -6,40   -3,40 -7,40 -5,70
Nettoresultat       38,60 81

Balance

  20199M 2019Q1 2019H1 2018Y 2017Y
Egenkapital 718,20 690,70 670,30 639,70 552,10
Egenkapital (aktionærers andel) 715,60 687,40 666,70 636,30 549,10
Aktiekapital 155,80 155,80 155,80 152,20 149,80
Passiver i alt (balancesum) 1.674,80 1.784,70 1.703,20 1.633,60 851,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 507,80 585,80 601,90 545,30 274,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 448,80 508,20 431,10 448,60 25,40
Immaterielle aktiver 991,20   990 933,90 439,30
Materielle aktiver 108,90   195,30 24,20 12,60
Finansielle og andre aktiver 164,30   32,70 24,40 12,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.217,70 1.238,40 1.218 1.141 584,30
Vare- og driftsbeholdninger   0,10 0,10    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 268,10 334,50 294,90 316,10 148,90
Likvide beholdninger 101,20 114,10 96,40 108,90 88,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 457,10 546,30 485,30 492,60 267,50
Aktiver i alt 1.674,80 1.784,70 1.703,20 1.633,60 851,80
Minoriteter (egenkapital) 2,60 3,30 3,50 3,40 3

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019H1 2018Y 2017Y 2017Q1
EBIT-margin 7 5,90 5,70 8,80 6,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     39 4,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     14,90 17,30  

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y
EBIT 98,30 19,20 38,40 57,60 107,50
Nettoomsætning 1.400 494,70 482,50 977,20 1.875,30
Resultat før skat (EBT) 94,10 14,70 35,70 50,40 115,40
Bruttoresultat 1.065,90   386,60 768,20 1.484
Finansielle indtægter 2,10   0,80 0,20 13,70
Finansielle omkostninger -6,40   -3,40 -7,40 -5,70
Nettoresultat       38,60 81