Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  2018H1 20179M 2017Q1 2017Y 2016Q1
Nettoomsætning 978,20 906,70 310,10 1.218,70 275,30
Bruttoresultat 769,20 713,40 249,70 951,30 222,70
EBIT 54,70 66,30 19,10 106,70 17,90
Resultat før skat (EBT) 64,20 61,20 19,10 101,60 16,20
Nettoresultat 51,20   16,70 73,80  
Finansielle indtægter 11,30 0,10   0,90 0,10
Finansielle omkostninger -1,80 -5,10 -2,40 -6 -1,80

Balance

  2018H1 20179M 2017Q1 2017Y 2016Q1
Egenkapital 581,40 513,50 505,80 552,10 399
Egenkapital (aktionærers andel) 577,20 510,40 503,80 549,10 396,20
Aktiekapital 152,20 149,80 149,80 149,80 142,10
Passiver i alt (balancesum) 1.567,60 819,30 852,30 851,80 686,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 552,50 281,50 317,90 274,30 267,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 433,70 24,80 28,60 25,40 19,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.089,30 579,60 605,70 584,30 465,90
Vare- og driftsbeholdninger   0,20 688   1,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 290,40 136,90 136,60 148,90 120
Likvide beholdninger 116,80 65,20 64,90 88,20 52,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 478,30 239,60 246,70 267,50 220,20
Aktiver i alt 1.567,60 819,30 852,30 851,80 686,10
Minoriteter (egenkapital) 4,20 3,10 2,70 3 2,80
Immaterielle aktiver   472,10   439,30 431
Materielle aktiver   85,30   12,60 16,30
Finansielle aktiver   21,80   12,60 18,60

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 20179M 2017Q1 2017Y 2016Q1
EBIT-margin 5,60 7,30 6,20 8,80 6,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   623   4,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       17,30  

Resultatopgørelse

  2018H1 20179M 2017Q1 2017Y 2016Q1
Nettoomsætning 978,20 906,70 310,10 1.218,70 275,30
Bruttoresultat 769,20 713,40 249,70 951,30 222,70
EBIT 54,70 66,30 19,10 106,70 17,90
Resultat før skat (EBT) 64,20 61,20 19,10 101,60 16,20
Nettoresultat 51,20   16,70 73,80  
Finansielle indtægter 11,30 0,10   0,90 0,10
Finansielle omkostninger -1,80 -5,10 -2,40 -6 -1,80