Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018H1 2017Y
EBIT 38,40 59,90 107,50 54,70 106,70
Nettoomsætning 482,50 1.381,80 1.875,30 978,20 1.218,70
Resultat før skat (EBT) 35,70 66,20 115,40 64,20 101,60
Bruttoresultat 386,60 1.088,60 1.484 769,20 951,30
Finansielle indtægter 0,80 9,10 13,70 11,30 0,90
Finansielle omkostninger -3,40 -2,80 -5,70 -1,80 -6
Nettoresultat     81 51,20 73,80

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018H1 2017Y
Egenkapital 690,70 596,10 639,70 581,40 552,10
Egenkapital (aktionærers andel) 687,40 592,30 636,30 577,20 549,10
Aktiekapital 155,80 152,20 152,20 152,20 149,80
Passiver i alt (balancesum) 1.784,70 1.518,60 1.633,60 1.567,60 851,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 585,80 484,80 545,30 552,50 274,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 508,20 437,70 448,60 433,70 25,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.238,40 1.095,40 1.141 1.089,30 584,30
Vare- og driftsbeholdninger 0,10        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 334,50 260,40 316,10 290,40 148,90
Likvide beholdninger 114,10 83,10 108,90 116,80 88,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 546,30 423,20 492,60 478,30 267,50
Aktiver i alt 1.784,70 1.518,60 1.633,60 1.567,60 851,80
Minoriteter (egenkapital) 3,30 3,70 3,40 4,20 3
Immaterielle aktiver   897 933,90   439,30
Materielle aktiver   25,10 24,20   12,60
Finansielle og andre aktiver     24,40   12,60

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018H1 2017Y 2017Q1
EBIT-margin 4,30 5,70 5,60 8,80 6,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   39   4,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   14,90   17,30  

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018H1 2017Y
EBIT 38,40 59,90 107,50 54,70 106,70
Nettoomsætning 482,50 1.381,80 1.875,30 978,20 1.218,70
Resultat før skat (EBT) 35,70 66,20 115,40 64,20 101,60
Bruttoresultat 386,60 1.088,60 1.484 769,20 951,30
Finansielle indtægter 0,80 9,10 13,70 11,30 0,90
Finansielle omkostninger -3,40 -2,80 -5,70 -1,80 -6
Nettoresultat     81 51,20 73,80