Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  20189M 2018H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
Nettoomsætning 1.381,80 978,20 310,10 1.218,70 275,30
Bruttoresultat 1.088,60 769,20 249,70 951,30 222,70
EBIT 59,90 54,70 19,10 106,70 17,90
Resultat før skat (EBT) 66,20 64,20 19,10 101,60 16,20
Finansielle indtægter 9,10 11,30   0,90 0,10
Finansielle omkostninger -2,80 -1,80 -2,40 -6 -1,80
Nettoresultat   51,20 16,70 73,80  

Balance

  20189M 2018H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
Egenkapital 596,10 581,40 505,80 552,10 399
Egenkapital (aktionærers andel) 592,30 577,20 503,80 549,10 396,20
Aktiekapital 152,20 152,20 149,80 149,80 142,10
Passiver i alt (balancesum) 1.518,60 1.567,60 852,30 851,80 686,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 484,80 552,50 317,90 274,30 267,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 437,70 433,70 28,60 25,40 19,50
Immaterielle aktiver 897     439,30 431
Materielle aktiver 25,10     12,60 16,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.095,40 1.089,30 605,70 584,30 465,90
Vare- og driftsbeholdninger     688   1,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 260,40 290,40 136,60 148,90 120
Likvide beholdninger 83,10 116,80 64,90 88,20 52,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 423,20 478,30 246,70 267,50 220,20
Aktiver i alt 1.518,60 1.567,60 852,30 851,80 686,10
Minoriteter (egenkapital) 3,70 4,20 2,70 3 2,80
Finansielle aktiver       12,60 18,60

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
EBIT-margin 4,30 5,60 6,20 8,80 6,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       4,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       17,30  

Resultatopgørelse

  20189M 2018H1 2017Q1 2017Y 2016Q1
Nettoomsætning 1.381,80 978,20 310,10 1.218,70 275,30
Bruttoresultat 1.088,60 769,20 249,70 951,30 222,70
EBIT 59,90 54,70 19,10 106,70 17,90
Resultat før skat (EBT) 66,20 64,20 19,10 101,60 16,20
Finansielle indtægter 9,10 11,30   0,90 0,10
Finansielle omkostninger -2,80 -1,80 -2,40 -6 -1,80
Nettoresultat   51,20 16,70 73,80  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.