Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 494,70 482,50 977,20 1.381,80 1.875,30
EBIT 19,20 38,40 57,60 59,90 107,50
Resultat før skat (EBT) 14,70 35,70 50,40 66,20 115,40
Bruttoresultat   386,60 768,20 1.088,60 1.484
Finansielle indtægter   0,80 0,20 9,10 13,70
Finansielle omkostninger   -3,40 -7,40 -2,80 -5,70
Nettoresultat     38,60   81

Balance

  2019Q1 2019H1 20189M 2018Y 2017Y
Egenkapital 690,70 670,30 596,10 639,70 552,10
Egenkapital (aktionærers andel) 687,40 666,70 592,30 636,30 549,10
Aktiekapital 155,80 155,80 152,20 152,20 149,80
Passiver i alt (balancesum) 1.784,70 1.703,20 1.518,60 1.633,60 851,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 585,80 601,90 484,80 545,30 274,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 508,20 431,10 437,70 448,60 25,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.238,40 1.218 1.095,40 1.141 584,30
Vare- og driftsbeholdninger 0,10 0,10      
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 334,50 294,90 260,40 316,10 148,90
Likvide beholdninger 114,10 96,40 83,10 108,90 88,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 546,30 485,30 423,20 492,60 267,50
Aktiver i alt 1.784,70 1.703,20 1.518,60 1.633,60 851,80
Minoriteter (egenkapital) 3,30 3,50 3,70 3,40 3
Immaterielle aktiver   990 897 933,90 439,30
Materielle aktiver   195,30 25,10 24,20 12,60
Finansielle og andre aktiver   32,70   24,40 12,60

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 20189M 2018Y 2017Y 2017Q1
EBIT-margin 5,90 4,30 5,70 8,80 6,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     39 4,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     14,90 17,30  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 494,70 482,50 977,20 1.381,80 1.875,30
EBIT 19,20 38,40 57,60 59,90 107,50
Resultat før skat (EBT) 14,70 35,70 50,40 66,20 115,40
Bruttoresultat   386,60 768,20 1.088,60 1.484
Finansielle indtægter   0,80 0,20 9,10 13,70
Finansielle omkostninger   -3,40 -7,40 -2,80 -5,70
Nettoresultat     38,60   81