Columbus

(COLUM)
ISIN: DK0010268366

Resultatopgørelse

  20189M 2018H1 2018Y 2017Q1 2017Y
Nettoomsætning 1.381,80 978,20 1.875,30 310,10 1.218,70
Bruttoresultat 1.088,60 769,20 1.484 249,70 951,30
EBIT 59,90 54,70 107,50 19,10 106,70
Resultat før skat (EBT) 66,20 64,20 115,40 19,10 101,60
Finansielle indtægter 9,10 11,30 13,70   0,90
Finansielle omkostninger -2,80 -1,80 -5,70 -2,40 -6
Nettoresultat   51,20 81 16,70 73,80

Balance

  20189M 2018H1 2018Y 2017Q1 2017Y
Egenkapital 596,10 581,40 639,70 505,80 552,10
Egenkapital (aktionærers andel) 592,30 577,20 636,30 503,80 549,10
Aktiekapital 152,20 152,20 152,20 149,80 149,80
Passiver i alt (balancesum) 1.518,60 1.567,60 1.633,60 852,30 851,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 484,80 552,50 545,30 317,90 274,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 437,70 433,70 448,60 28,60 25,40
Immaterielle aktiver 897   933,90   439,30
Materielle aktiver 25,10   24,20   12,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.095,40 1.089,30 1.141 605,70 584,30
Vare- og driftsbeholdninger       688  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 260,40 290,40 316,10 136,60 148,90
Likvide beholdninger 83,10 116,80 108,90 64,90 88,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 423,20 478,30 492,60 246,70 267,50
Aktiver i alt 1.518,60 1.567,60 1.633,60 852,30 851,80
Minoriteter (egenkapital) 3,70 4,20 3,40 2,70 3
Finansielle aktiver     24,40   12,60

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018H1 2018Y 2017Q1 2017Y
EBIT-margin 4,30 5,60 5,70 6,20 8,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     39   4,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     14,90   17,30

Resultatopgørelse

  20189M 2018H1 2018Y 2017Q1 2017Y
Nettoomsætning 1.381,80 978,20 1.875,30 310,10 1.218,70
Bruttoresultat 1.088,60 769,20 1.484 249,70 951,30
EBIT 59,90 54,70 107,50 19,10 106,70
Resultat før skat (EBT) 66,20 64,20 115,40 19,10 101,60
Finansielle indtægter 9,10 11,30 13,70   0,90
Finansielle omkostninger -2,80 -1,80 -5,70 -2,40 -6
Nettoresultat   51,20 81 16,70 73,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.