Højgaard Holding A

(HOEJ A)
ISIN: DK0010255892

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2017Q1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 28,10 59,80 1.694 56,50 76
Bruttoresultat 6,60 14,70 91,60   15,90
EBIT 3,40   -22,40   10,20
Resultat før skat (EBT) -49,20 -38,10 -26 -15,20 1,40
Nettoresultat -49,80 -39,80 -19 -16,60 -0,50
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger   -1,20     -1,90

Balance

  2018H1 2017Y 2017Q1 20169M 2016Y
Egenkapital 377,20 427,60 946 450,40 468,30
Egenkapital (aktionærers andel) 377,20 427,60 918,90    
Passiver i alt (balancesum) 434,20 482,40 3.725,30   523,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 14,50 12,30 2.553,90   12,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 42,50 42,50 225,40   42,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 409,80 462,50 1.150,30   508,90
Vare- og driftsbeholdninger 2,80 1,70 640,90   4,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 14,20 5,40 1.365,20   6,90
Likvide beholdninger 7,40 5,60 169   2,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 24,40 19,90 2.575   14,20
Aktiver i alt 434,20 482,40 3.725,30   523,10
Minoriteter (egenkapital)     27,10    
Aktiekapital   84,10     84,10
Immaterielle aktiver     180,60    
Materielle aktiver     610    

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2017Q1 2016Y 2015Y
EBIT-margin 12,10   -1,30 13,40 8,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   88,60   89,50 89
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   5   -9 25

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2017Q1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 28,10 59,80 1.694 56,50 76
Bruttoresultat 6,60 14,70 91,60   15,90
EBIT 3,40   -22,40   10,20
Resultat før skat (EBT) -49,20 -38,10 -26 -15,20 1,40
Nettoresultat -49,80 -39,80 -19 -16,60 -0,50
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger   -1,20     -1,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.