Carlsberg B

(CARL B)
ISIN: DK0010181759

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 62.503 30.966 48.777 61.808 17.534
Bruttoresultat 31.220 15.655   31.483  
EBIT 9.241 4.336   3.543  
Resultat før skat (EBT) 8.519 4.006   3.523  
Nettoresultat 6.133 2.884   2.065  
Finansielle indtægter 358 193   803  
Finansielle omkostninger -1.080 -523   -1.591  
Aktionærers andel af resultat 5.309 2.471   1.259  
Finansielle poster (netto) -722 -330   -788  
Særlige poster -88 -37   -4.565  
EBIT før særlige poster 9.329 4.373   8.876  
Administrationsomkostninger -4.615 -2.452   -4.877  
Salgs- og distributionsomkostninger -17.474 -8.964   -18.105  
Produktionsomkostninger -31.283 -15.311   -30.325  

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y
Egenkapital 47.889 48.466 49.525 51.098 53.650
Egenkapital (aktionærers andel) 45.302 46.023 46.930 48.513 50.811
Aktiekapital 3.051   3.051 3.051 3.051
Passiver i alt (balancesum) 117.700   114.251 125.777 126.906
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34.481 31.297 25.066 36.369 34.135
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 35.330 37.818 39.660 38.310 39.106
Immaterielle aktiver 66.868 66.642 67.793 73.805 76.736
Materielle aktiver 25.394 23.907 24.325 24.576 25.810
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 99.614 97.486 98.999 105.298 109.928
Vare- og driftsbeholdninger 4.435 4.336 3.834 4.356 3.963
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5.084 6.714 6.930 6.777 5.485
Likvide beholdninger 5.589 5.722 3.462 5.719 3.502
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.086 20.095 15.252 20.479 16.853
Aktiver i alt 117.700 117.581 114.251 125.777 126.906
Minoriteter (egenkapital) 2.587 2.443 2.595 2.585 2.839
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 69.811 117.581 64.726 74.679 73.256
Finansielle aktiver   6.937 4.266 6.917 7.382

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y
EBIT-margin 14,90 14 5,70 13,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 38,50   41,10 40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 11,70      
Bruttomargin 50 50,60 14,40 50,20

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.926 674 2.840
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -3.955 25 -713
Pengestrøm fra driften 12.047 -3.853 9.329

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.