Carlsberg B

(CARL B)
ISIN: DK0010181759

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 48.777 61.808 17.534 18.063 13.702
Bruttoresultat   31.483      
EBIT   3.543      
Resultat før skat (EBT)   3.523      
Nettoresultat   2.065      
Finansielle indtægter   803      
Finansielle omkostninger   -1.591      
Aktionærers andel af resultat   1.259      
Finansielle poster (netto)   -788      
Særlige poster   -4.565      
EBIT før særlige poster   8.876      
Administrationsomkostninger   -4.877      
Salgs- og distributionsomkostninger   -18.105      
Produktionsomkostninger   -30.325      

Balance

  2017Y 2017Q2 2017H1 2016Y 2015Y
Egenkapital 49.525 51.098 51.098 53.650 47.231
Egenkapital (aktionærers andel) 46.930 48.513 48.513 50.811 43.489
Aktiekapital 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Passiver i alt (balancesum) 114.251 125.777 125.777 126.906 124.901
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 25.066 36.369 36.369 34.135 29.671
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 39.660 38.310 38.310 39.106 47.911
Immaterielle aktiver 67.793 73.805 73.805 76.736 72.920
Materielle aktiver 24.325 24.576 24.576 25.810 26.678
Finansielle aktiver 4.266 6.917 6.917 7.382 8.227
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 98.999 105.298 105.298 109.928 107.825
Vare- og driftsbeholdninger 3.834 4.356 4.356 3.963 3.817
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.930 6.777 6.777 5.485 5.729
Likvide beholdninger 3.462 5.719 5.719 3.502 3.131
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 15.252 20.479 20.479 16.853 16.607
Aktiver i alt 114.251 125.777 125.777 126.906 124.901
Minoriteter (egenkapital) 2.595 2.585 2.585 2.839 3.742
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 64.726 74.679 74.679 73.256 77.582

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y
EBIT-margin 5,70 13,10 13,60 -0,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,10   40 34,80
Bruttomargin 14,40 50,80 50,20 12,90

Pengestrøm

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 674 -2.858 2.840 -6.575
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 25 -1.124 -713 -3.307
Pengestrøm fra driften -3.853 6.986 9.329 10.140

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.