Fast Ejendom Danmark

(FED)
ISIN: DK0060522746

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q1 2017H1 2016Y
Bruttoresultat 12,50 12,80 13,50 25 52
EBIT 10,20 10,60 11,20 20 42,80
Resultat før skat (EBT) 7,50 8 6,80 12,20 29,90
Nettoresultat 5,90 6,20 5,30 9,50 27,40
Finansielle indtægter   1,80 1,10 2,30 3,80
Finansielle omkostninger -2,60 -4,40 -5,50 -10,10 -16,80
Nettoomsætning          

Balance

  20179M 2017Q3 2017Q1 2017H1 2016Y
Egenkapital -302,80 -302,80 296,40 299 291,10
Egenkapital (aktionærers andel) -302,80 -302,80   299 291,10
Passiver i alt (balancesum) -1.027,40 -1.027,40 1.026,30 -1.024,50 1.023,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) -35,20 -35,20 27,90 -29,70 30,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) -689,40 -689,40 702 -695,80 702
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 956,40 956,40 956,40 956,40 956,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4,80 4,80   3,40 2,50
Likvide beholdninger 66,20 66,20 62,30 64,70 65
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 71 71 69,90 68,10 67,50
Aktiver i alt 1.027,40 1.027,40 1.026,30 1.024,50 1.023,90
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital       5,50 5,50
Materielle aktiver         956,40
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2016Q1 2015Y 2015Q3
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 3,20 9,90   12,50  
EBIT-margin     35,80 56,60 56,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       24,10  

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q1 2017H1 2016Y
Bruttoresultat 12,50 12,80 13,50 25 52
EBIT 10,20 10,60 11,20 20 42,80
Resultat før skat (EBT) 7,50 8 6,80 12,20 29,90
Nettoresultat 5,90 6,20 5,30 9,50 27,40
Finansielle indtægter   1,80 1,10 2,30 3,80
Finansielle omkostninger -2,60 -4,40 -5,50 -10,10 -16,80
Nettoomsætning