Fast Ejendom Danmark

(FED)
ISIN: DK0060522746

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
Nettoomsætning 54,10 18,40      
Bruttoresultat 31,70 11,20 11 20,40 49,40
EBIT 23,90 8,80 8,40 15,10 46
Resultat før skat (EBT) 19,70 7 7,60 12,70 34,30
Nettoresultat 15,40 5,40 6 9,90 29,50
Finansielle indtægter       1,70 2,30
Finansielle omkostninger -5,90 -1,90   -4 -14

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q1 2017Y 2017Q3
Egenkapital 327,50 327,50 318,50 314,50 -302,80
Egenkapital (aktionærers andel) 327,50 327,50 318,50 314,50 -302,80
Aktiekapital 5,50 5,50   5,50  
Passiver i alt (balancesum) 961,90 961,90 963,40 959,70 -1.027,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 36,30 36,30 34,30 31,70 -35,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 598,10 598,10 610,60 613,50 -689,40
Materielle aktiver 874,20 874,20   868,20  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 874,20 874,20 868,20 868,20 956,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4,30 4,30   2,80 4,80
Likvide beholdninger 83,50 83,50   88,70 66,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 87,70 87,70 95,20 91,50 71
Aktiver i alt 961,90 961,90 963,40 959,70 1.027,40
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q1 2017Y 2016Y
EBIT-margin 44,20 47,80      
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     33,90 32,80  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       9,70 9,90

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
Nettoomsætning 54,10 18,40      
Bruttoresultat 31,70 11,20 11 20,40 49,40
EBIT 23,90 8,80 8,40 15,10 46
Resultat før skat (EBT) 19,70 7 7,60 12,70 34,30
Nettoresultat 15,40 5,40 6 9,90 29,50
Finansielle indtægter       1,70 2,30
Finansielle omkostninger -5,90 -1,90   -4 -14

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.