Fast Ejendom Danmark

(FED)
ISIN: DK0060522746

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT 8,40 15,10 10,20 46 10,60
Nettoresultat 6 9,90 5,90 29,50 6,20
Resultat før skat (EBT) 7,60 12,70 7,50 34,30 8
Bruttoresultat 11 20,40 12,50 49,40 12,80
Finansielle indtægter   1,70   2,30 1,80
Finansielle omkostninger   -4 -2,60 -14 -4,40
Nettoomsætning          

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q1
Egenkapital 318,50 -302,80 314,50 -302,80 296,40
Egenkapital (aktionærers andel) 318,50 -302,80 314,50 -302,80  
Passiver i alt (balancesum) 963,40 -1.027,40 959,70 -1.027,40 1.026,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34,30 -35,20 31,70 -35,20 27,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 610,60 -689,40 613,50 -689,40 702
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 868,20 956,40 868,20 956,40 956,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 95,20 71 91,50 71 69,90
Aktiver i alt 963,40 1.027,40 959,70 1.027,40 1.026,30
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   4,80 2,80 4,80  
Likvide beholdninger   66,20 88,70 66,20 62,30
Aktiekapital     5,50    
Materielle aktiver     868,20    
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 2017Y 2016Y 2016Q1 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 33,90 32,80     24,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   9,70 9,90   12,50
EBIT-margin       35,80 56,60

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT 8,40 15,10 10,20 46 10,60
Nettoresultat 6 9,90 5,90 29,50 6,20
Resultat før skat (EBT) 7,60 12,70 7,50 34,30 8
Bruttoresultat 11 20,40 12,50 49,40 12,80
Finansielle indtægter   1,70   2,30 1,80
Finansielle omkostninger   -4 -2,60 -14 -4,40
Nettoomsætning