Fast Ejendom Danmark

(FED)
ISIN: DK0060522746

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q1 2017H1 2017Y
Bruttoresultat 12,50 12,80 13,50 25 49,40
EBIT 10,20 10,60 11,20 20 46
Resultat før skat (EBT) 7,50 8 6,80 12,20 34,30
Nettoresultat 5,90 6,20 5,30 9,50 29,50
Finansielle indtægter   1,80 1,10 2,30 2,30
Finansielle omkostninger -2,60 -4,40 -5,50 -10,10 -14
Nettoomsætning          

Balance

  20179M 2017Q3 2017Q1 2017H1 2017Y
Egenkapital -302,80 -302,80 296,40 299 314,50
Egenkapital (aktionærers andel) -302,80 -302,80   299 314,50
Passiver i alt (balancesum) -1.027,40 -1.027,40 1.026,30 -1.024,50 959,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) -35,20 -35,20 27,90 -29,70 31,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) -689,40 -689,40 702 -695,80 613,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 956,40 956,40 956,40 956,40 868,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4,80 4,80   3,40 2,80
Likvide beholdninger 66,20 66,20 62,30 64,70 88,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 71 71 69,90 68,10 91,50
Aktiver i alt 1.027,40 1.027,40 1.026,30 1.024,50 959,70
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital       5,50 5,50
Materielle aktiver         868,20
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2016Q1 2015Y
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 3,20 9,70 9,90   12,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   32,80     24,10
EBIT-margin       35,80 56,60

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q1 2017H1 2017Y
Bruttoresultat 12,50 12,80 13,50 25 49,40
EBIT 10,20 10,60 11,20 20 46
Resultat før skat (EBT) 7,50 8 6,80 12,20 34,30
Nettoresultat 5,90 6,20 5,30 9,50 29,50
Finansielle indtægter   1,80 1,10 2,30 2,30
Finansielle omkostninger -2,60 -4,40 -5,50 -10,10 -14
Nettoomsætning