Nets

(NETS)
ISIN: DK0060745370

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Q2 2017Q3
Nettoomsætning 5.778 3.816 1.897 1.919 1.962
EBIT 1.127 688 294 394 439
Resultat før skat (EBT) 917 587 233 354 330
Nettoresultat 795 535 202 333 260
Særlige poster -133 -124 -84 -40 -23
EBITDA før særlige poster 2.091 1.316 626 690 775
Eksterne omkostninger -1.353 -940 -473 -467 -413
Personaleomkostninger -1.605 -1.070 -544 -526 -535
Vareforbrug -729 -490 -254 -236 -239
Af- og nedskrivninger -783 -504 -248 -256 -279
EBITDA 1.910 1.192 542 650 718
Aktionærers andel af resultat 795 533 199 334 260
Finansielle poster (netto) -214 -101 -61 -40 -113
Finansielle indtægter   115 103 13  
Finansielle omkostninger   -216 -164 -53  

Balance

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Q2 2017Q3
Egenkapital 10.308 10.078 9.966 10.078 10.308
Egenkapital (aktionærers andel) 10.162 9.899 9.788 9.899 10.162
Aktiekapital 200 200 200 200 200
Passiver i alt (balancesum) 28.560 26.779 27.196 26.779 28.560
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.967 7.122 7.665 7.122 8.967
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.285 9.579 9.565 9.579 9.285
Immaterielle aktiver 18.748 18.958 18.806 18.958 18.748
Materielle aktiver 440 384 384 384 440
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 19.739 19.933 19.802 19.933 19.739
Vare- og driftsbeholdninger 56 51 45 51 56
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 795       795
Likvide beholdninger 1.790 1.792 1.345 1.792 1.790
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.821 6.846 7.394 6.846 8.821
Aktiver i alt 28.560 26.779 27.196 26.779 28.560
Minoriteter (egenkapital) 146 179 178 179 146
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 18.252 16.701 17.230 16.701 18.252
Finansielle aktiver   591   591  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Q2 2017Q3
EBITDA-margin f.s.p. 36,20 34,50 33 36 39,50
EBIT-margin 19,50 18 15,50 20,50 22,40
EBITDA-margin 33,10 31,20 28,60 33,90 36,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017H1 2017Q1 2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -950 -884 -66 212 14
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -625 -241 -384 67 -2.099
Pengestrøm fra driften 1.208 154 1.054 -806 2.644

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.