DLH B

(DLH)
ISIN: DK0060038933

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 2015Q2
EBIT 6,30 0,80 -13,90 -16 -11,70
Nettoomsætning 173,90 313,30   536,80  
Nettoresultat 10,60 16,50 2,40 -85,20 -46,70
Resultat før skat (EBT) 6,20 2,80 -16,50 32,30 -20,40
Bruttoresultat 24,30 41,40   38,50  
Finansielle indtægter   2,30      
Finansielle omkostninger -0,10 -0,30 -2,60 -16,30 -8,70

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 2015Q2
Egenkapital 71 63,80 65,60 76,80 110,20
Egenkapital (aktionærers andel) 71 63,80   76,80 110,20
Aktiekapital 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80
Passiver i alt (balancesum) 101,30 88,90 98,70 173,20 250,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 24,50 19 2,30 50,70 34,60
Materielle aktiver 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40
Finansielle aktiver 3,30        
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3,50 3,50 3,50 0,30 1,90
Vare- og driftsbeholdninger 64,90 62,60 62,60    
Likvide beholdninger     2,50    
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 97,80 85,40 98,70 172,90 249,90
Aktiver i alt 101,30 88,90 98,70 173,20 250,30
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   8,90     5,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)         2,20
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 20149M 2014Q3
EBIT-margin 3,60 0,30   -2,40 -3,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   3,70 -8,40    

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 2015Q2
EBIT 6,30 0,80 -13,90 -16 -11,70
Nettoomsætning 173,90 313,30   536,80  
Nettoresultat 10,60 16,50 2,40 -85,20 -46,70
Resultat før skat (EBT) 6,20 2,80 -16,50 32,30 -20,40
Bruttoresultat 24,30 41,40   38,50  
Finansielle indtægter   2,30      
Finansielle omkostninger -0,10 -0,30 -2,60 -16,30 -8,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.