DLH B

(DLH)
ISIN: DK0060038933

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2015Q2
EBIT 7,20 6,30 0,80 -13,90 -11,70
Nettoomsætning 334,20 173,90 313,30    
Nettoresultat 13 10,60 16,50 2,40 -46,70
Resultat før skat (EBT) 6,30 6,20 2,80 -16,50 -20,40
Bruttoresultat 46,40 24,30 41,40    
Finansielle omkostninger -0,90 -0,10 -0,30 -2,60 -8,70
Finansielle indtægter     2,30    

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2015Q2
Egenkapital 77,20 71 63,80 65,60 110,20
Egenkapital (aktionærers andel) 77,20 71 63,80   110,20
Aktiekapital 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80
Passiver i alt (balancesum) 103,50 101,30 88,90 98,70 250,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 26,30 24,50 19 2,30 34,60
Immaterielle aktiver 0,10        
Materielle aktiver 0,60 0,20 0,20 0,20 0,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7,10 3,50 3,50 3,50 1,90
Vare- og driftsbeholdninger 75,30 64,90 62,60 62,60  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 15,10   8,90   5,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 96,40 97,80 85,40 98,70 249,90
Aktiver i alt 103,50 101,30 88,90 98,70 250,30
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver   3,30      
Likvide beholdninger       2,50  
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)         2,20

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20149M
EBIT-margin 2,20 3,60 0,30   -2,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 74,60        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 18,40   3,70 -8,40  

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2015Q2
EBIT 7,20 6,30 0,80 -13,90 -11,70
Nettoomsætning 334,20 173,90 313,30    
Nettoresultat 13 10,60 16,50 2,40 -46,70
Resultat før skat (EBT) 6,30 6,20 2,80 -16,50 -20,40
Bruttoresultat 46,40 24,30 41,40    
Finansielle omkostninger -0,90 -0,10 -0,30 -2,60 -8,70
Finansielle indtægter     2,30    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.