DLH B

(DLH)
ISIN: DK0060038933

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2015Q2
Nettoomsætning 176,90 334,20 313,30    
Bruttoresultat 23,10 46,40 41,40    
EBIT 4,10 7,20 0,80 -13,90 -11,70
Resultat før skat (EBT) 3,30 6,30 2,80 -16,50 -20,40
Nettoresultat 4,90 13 16,50 2,40 -46,70
Finansielle indtægter     2,30    
Finansielle omkostninger -0,80 -0,90 -0,30 -2,60 -8,70

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2015Q2
Egenkapital 80,70 77,20 63,80 65,60 110,20
Egenkapital (aktionærers andel) 80,70 77,20 63,80   110,20
Aktiekapital 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80
Passiver i alt (balancesum) 143,30 103,50 88,90 98,70 250,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 33,30 26,30 19 2,30 34,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 29,30       2,20
Immaterielle aktiver 0,80 0,10      
Materielle aktiver 27,30 0,60 0,20 0,20 0,40
Finansielle og andre aktiver 6,40        
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 40,60 7,10 3,50 3,50 1,90
Vare- og driftsbeholdninger 64,70 75,30 62,60 62,60  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 32,90 15,10 8,90   5,10
Likvide beholdninger       2,50  
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 102,70 96,40 85,40 98,70 249,90
Aktiver i alt 143,30 103,50 88,90 98,70 250,30
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
EBIT-margin 2,30 2,20 0,30   -2,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   74,60      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   18,40 3,70 -8,40  

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2015Q2
Nettoomsætning 176,90 334,20 313,30    
Bruttoresultat 23,10 46,40 41,40    
EBIT 4,10 7,20 0,80 -13,90 -11,70
Resultat før skat (EBT) 3,30 6,30 2,80 -16,50 -20,40
Nettoresultat 4,90 13 16,50 2,40 -46,70
Finansielle indtægter     2,30    
Finansielle omkostninger -0,80 -0,90 -0,30 -2,60 -8,70