DLH B

(DLH)
ISIN: DK0060038933

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 2015Q2
Nettoomsætning 313,30 159,70   536,80  
Bruttoresultat 41,40 22   38,50  
EBIT 0,80 0,80 -13,90 -16 -11,70
Resultat før skat (EBT) 2,80 -3,60 -16,50 32,30 -20,40
Nettoresultat 16,50 -4,30 2,40 -85,20 -46,70
Finansielle indtægter 2,30        
Finansielle omkostninger -0,30 -4,40 -2,60 -16,30 -8,70

Balance

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 2015Q2
Egenkapital 63,80 63,50 65,60 76,80 110,20
Egenkapital (aktionærers andel) 63,80 63,50   76,80 110,20
Aktiekapital 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80
Passiver i alt (balancesum) 88,90 98 98,70 173,20 250,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 19 27,30 2,30 50,70 34,60
Materielle aktiver 0,20   0,20 0,30 0,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3,50   3,50 0,30 1,90
Vare- og driftsbeholdninger 62,60 58,90 62,60    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,90 28,30     5,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 85,40 98 98,70 172,90 249,90
Aktiver i alt 88,90 98 98,70 173,20 250,30
Minoriteter (egenkapital)          
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)         2,20
Likvide beholdninger   0,60 2,50    
Immaterielle aktiver          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 20149M 2014Q3
EBIT-margin 0,30 0,50   -2,40 -3,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 3,70   -8,40    

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 2015Q2
Nettoomsætning 313,30 159,70   536,80  
Bruttoresultat 41,40 22   38,50  
EBIT 0,80 0,80 -13,90 -16 -11,70
Resultat før skat (EBT) 2,80 -3,60 -16,50 32,30 -20,40
Nettoresultat 16,50 -4,30 2,40 -85,20 -46,70
Finansielle indtægter 2,30        
Finansielle omkostninger -0,30 -4,40 -2,60 -16,30 -8,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.