DLH B

(DLH)
ISIN: DK0060038933

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2015Q2 20149M
Nettoomsætning 159,70   536,80    
Bruttoresultat 22   38,50    
EBIT 0,80 -13,90 -16 -11,70 -20,50
Resultat før skat (EBT) -3,60 -16,50 32,30 -20,40 -33,40
Nettoresultat -4,30 -6,10 -85,20 -46,70 -71,60
Finansielle indtægter         0,40
Finansielle omkostninger -4,40 -2,60 -16,30 -8,70 -13,30

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2015Q2 20149M
Egenkapital 63,50 65,60 76,80 110,20 242
Egenkapital (aktionærers andel) 63,50   76,80 110,20 242
Aktiekapital 26,80 26,80 26,80 26,80 267,80
Passiver i alt (balancesum) 98 98,70 173,20 250,30 621,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 27,30 2,30 50,70 34,60 148,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)       2,20 4,10
Vare- og driftsbeholdninger 58,90        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 28,30     5,10  
Likvide beholdninger 0,60 2,50      
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 98 98,70 172,90 249,90 619,40
Aktiver i alt 98 98,70 173,20 250,30 621,10
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver     0,30 0,40  
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)     0,30 1,90 1,70

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 20149M 2014Y 2014Q3
EBIT-margin 0,50   -2,40 -3,10 -3,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -8,40   -113  
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       50  

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2015Q2 20149M
Nettoomsætning 159,70   536,80    
Bruttoresultat 22   38,50    
EBIT 0,80 -13,90 -16 -11,70 -20,50
Resultat før skat (EBT) -3,60 -16,50 32,30 -20,40 -33,40
Nettoresultat -4,30 -6,10 -85,20 -46,70 -71,60
Finansielle indtægter         0,40
Finansielle omkostninger -4,40 -2,60 -16,30 -8,70 -13,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.