Dantax

(DANT)
ISIN: DK0015205637

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT   4,10   2,40 1,70
Nettoomsætning 6,60 43,50 7,50 16,90 11,80
Nettoresultat 1,10 5,40 -0,80 3,10 3,20
Resultat før skat (EBT) 1,50 6,90 -1,20 4 4,20
Bruttoresultat 1,50 10,60 1,60 4 3
Finansielle indtægter 1,40 2,50   1,50 2,40
Finansielle omkostninger     -1,60    

Balance

  2019Q1 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 71,40 70,50 70,40 71,30 72
Egenkapital (aktionærers andel) 71,40 70,50 70,40 71,30 72
Aktiekapital 30 30 30 30 30
Passiver i alt (balancesum) 79,10 77,50 77,80 80,70 83,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6,80 6 6,40 8,50 10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1 1 0,90 0,90 1,10
Materielle aktiver 3,60 3,60 3,60 3,70 3,80
Finansielle aktiver 1,90   2,20   1,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5,40 3,60 5,80 5,50 5,40
Vare- og driftsbeholdninger 14,20 13,50 11,50 10,30 11,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3,20 2,80 2,60 9,50 4,30
Likvide beholdninger 6,90 7,40 9,80 4 15,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 73,70 72 71,90 75,20 77,70
Aktiver i alt 79,10 77,50 77,80 80,70 83,10
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin   9,40 0,50 14,20 14,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   86   88  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   8,20   18,60  

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT   4,10   2,40 1,70
Nettoomsætning 6,60 43,50 7,50 16,90 11,80
Nettoresultat 1,10 5,40 -0,80 3,10 3,20
Resultat før skat (EBT) 1,50 6,90 -1,20 4 4,20
Bruttoresultat 1,50 10,60 1,60 4 3
Finansielle indtægter 1,40 2,50   1,50 2,40
Finansielle omkostninger     -1,60