Dantax

(DANT)
ISIN: DK0015205637

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q3
EBIT 0,30   0,30 4,10  
Nettoomsætning 6 6,60 12,60 43,50 7,50
Nettoresultat -3,60 1,10 -2,50 5,40 -0,80
Resultat før skat (EBT) -4,60 1,50 -3,20 6,90 -1,20
Bruttoresultat 1,80 1,50 3,30 10,60 1,60
Finansielle indtægter   1,40   2,50  
Finansielle omkostninger -4,60   -3,20   -1,60

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q3
Egenkapital 63,80 71,40 63,80 70,50 70,40
Egenkapital (aktionærers andel) 63,80 71,40 63,80 70,50 70,40
Aktiekapital 30 30 30 30 30
Passiver i alt (balancesum) 69,20 79,10 69,20 77,50 77,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4,60 6,80 4,60 6 6,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 0,80 1 0,80 1 0,90
Materielle aktiver 3,50 3,60 3,50 3,60 3,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5,20 5,40 5,20 3,60 5,80
Vare- og driftsbeholdninger 13,80 14,20 13,80 13,50 11,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1 3,20 1 2,80 2,60
Likvide beholdninger 4,70 6,90 4,70 7,40 9,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 64,10 73,70 64,10 72 71,90
Aktiver i alt 69,20 79,10 69,20 77,50 77,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   1,90     2,20
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q3
EBIT-margin 5   2,40 9,40 0,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 82,40   82,40 86  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -3,70   -3,70 8,20  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q3
EBIT 0,30   0,30 4,10  
Nettoomsætning 6 6,60 12,60 43,50 7,50
Nettoresultat -3,60 1,10 -2,50 5,40 -0,80
Resultat før skat (EBT) -4,60 1,50 -3,20 6,90 -1,20
Bruttoresultat 1,80 1,50 3,30 10,60 1,60
Finansielle indtægter   1,40   2,50  
Finansielle omkostninger -4,60   -3,20   -1,60