Dantax

(DANT)
ISIN: DK0015205637

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 43,50 7,50 16,90 11,80 28,80
Bruttoresultat 10,60 1,60 4 3 7
EBIT 4,10   2,40 1,70 4,10
Resultat før skat (EBT) 6,90 -1,20 4 4,20 8,10
Nettoresultat 5,40 -0,80 3,10 3,20 6,30
Finansielle indtægter 2,50   1,50 2,40 3,90
Finansielle omkostninger   -1,60      

Balance

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Egenkapital 70,50 70,40 71,30 72 71,30
Egenkapital (aktionærers andel) 70,50 70,40 71,30 72 71,30
Aktiekapital 30 30 30 30 30
Passiver i alt (balancesum) 77,50 77,80 80,70 83,10 80,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6 6,40 8,50 10 8,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1 0,90 0,90 1,10 0,90
Materielle aktiver 3,60 3,60 3,70 3,80 3,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3,60 5,80 5,50 5,40 5,50
Vare- og driftsbeholdninger 13,50 11,50 10,30 11,30 10,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2,80 2,60 9,50 4,30 9,50
Likvide beholdninger 7,40 9,80 4 15,60 4
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 72 71,90 75,20 77,70 75,20
Aktiver i alt 77,50 77,80 80,70 83,10 80,70
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Finansielle aktiver   2,20   1,60  

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT-margin 9,40 0,50 14,20 14,40 14,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 86   88   88
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 8,20   18,60   18,60

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 43,50 7,50 16,90 11,80 28,80
Bruttoresultat 10,60 1,60 4 3 7
EBIT 4,10   2,40 1,70 4,10
Resultat før skat (EBT) 6,90 -1,20 4 4,20 8,10
Nettoresultat 5,40 -0,80 3,10 3,20 6,30
Finansielle indtægter 2,50   1,50 2,40 3,90
Finansielle omkostninger   -1,60