Dantax

(DANT)
ISIN: DK0015205637

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Nettoomsætning 7,50 16,90 11,80 28,80 30,10
Bruttoresultat 1,60 4 3 7 9,10
EBIT   2,40 1,70 4,10 3,80
Resultat før skat (EBT) -1,20 4 4,20 8,10 7,80
Nettoresultat -0,80 3,10 3,20 6,30 6,20
Finansielle indtægter   1,50 2,40 3,90 3,40
Finansielle omkostninger -1,60        

Balance

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Egenkapital 70,40 71,30 72 71,30 67,20
Egenkapital (aktionærers andel) 70,40 71,30 72 71,30  
Aktiekapital 30 30 30 30 30
Passiver i alt (balancesum) 77,80 80,70 83,10 80,70 78,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6,40 8,50 10 8,50 7,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 0,90 0,90 1,10 0,90 3,40
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 3,60 3,70 3,80 3,70 3,90
Finansielle aktiver 2,20   1,60   1,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5,80 5,50 5,40 5,50 5,30
Vare- og driftsbeholdninger 11,50 10,30 11,30 10,30 8,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2,60 9,50 4,30 9,50 3,70
Likvide beholdninger 9,80 4 15,60 4 15,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 71,90 75,20 77,70 75,20 73,20
Aktiver i alt 77,80 80,70 83,10 80,70 78,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
EBIT-margin 0,50 14,20 14,40 14,20 12,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   88   88  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   18,60   18,60  

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Nettoomsætning 7,50 16,90 11,80 28,80 30,10
Bruttoresultat 1,60 4 3 7 9,10
EBIT   2,40 1,70 4,10 3,80
Resultat før skat (EBT) -1,20 4 4,20 8,10 7,80
Nettoresultat -0,80 3,10 3,20 6,30 6,20
Finansielle indtægter   1,50 2,40 3,90 3,40
Finansielle omkostninger -1,60        

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.