Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 6.765 10.134 3.369 2.811 2.260
Bruttoresultat 1.132 1.631 499 435 416
EBIT 621 921 300 236 259
Resultat før skat (EBT) 620 910 290 238 245
Nettoresultat 464 683 219 178 184
EBITDA 980 1.394 414 386 369
Forsknings- og udviklingsomkostninger -158 -229 -71 -53 -57
Aktionærers andel af resultat 465 684 219 179 184
Finansielle poster (netto) -29 -51 -22 -21 -1
Særlige poster -40 -38 2 -40  
Administrationsomkostninger -181 -254 -73 -60 -63
Salgs- og distributionsomkostninger -132 -189 -57 -46 -37
Finansielle indtægter   17      
Finansielle omkostninger   -68      

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 2.926 3.104 3.104 2.926 2.919
Egenkapital (aktionærers andel) 2.914 3.092 3.092 2.914 2.915
Aktiekapital 28 28 28 28 28
Passiver i alt (balancesum) 11.281 11.899 11.899 11.281 11.270
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.175 7.405 7.405 7.175 7.178
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.180 1.390 1.390 1.180 1.173
Immaterielle aktiver 1.045 1.096 1.096 1.045 1.020
Materielle aktiver 1.243 1.318 1.318 1.243 1.260
Finansielle aktiver 773 940 940 773 789
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.061 3.344 3.344 3.061 3.069
Vare- og driftsbeholdninger 4.025 2.987 2.987 4.025 4.182
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.444 967 967 1.444 1.057
Likvide beholdninger 1.632 2.918 2.918 1.632 2.108
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.220 8.555 8.555 8.220 8.201
Aktiver i alt 11.281 11.899 11.899 11.281 11.270
Minoriteter (egenkapital) 12 12 12 12 4
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.355 8.795 8.795 8.355 8.351

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 9,20 9,10 8,90 8,40 11,50
EBITDA-margin 14,50 13,80 12,30 13,70 16,30
Bruttomargin 16,70 16,10 14,80 15,50 18,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   26,10      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   22,60      

Pengestrøm

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2017Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -529 -639 -110 -82 -974
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -885 -1.090 -205 -380 -407
Pengestrøm fra driften -585 1.021 1.606 -65 1.625

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.