Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 2.121 1.730 3.851 6.765 10.134
Bruttoresultat 301 235 536 1.132 1.631
EBIT 128 43 171 621 921
Resultat før skat (EBT) 119 34 153 620 910
Nettoresultat 90 25 115 464 683
Aktionærers andel af resultat 90 25 115 465 684
Finansielle poster (netto) -18 -15 -33 -29 -51
Særlige poster       -40 -38
Administrationsomkostninger -65 -69 -134 -181 -254
Resultat af associerede virksomheder mm. 9 6 15 28 40
EBITDA 255 169 424 980 1.394
Forsknings- og udviklingsomkostninger -63 -66 -129 -158 -229
Salgs- og distributionsomkostninger -45 -57 -102 -132 -189
Finansielle indtægter         17
Finansielle omkostninger         -68

Balance

  2019Q1 2019H1 20189M 2018Y 2018Q4
Egenkapital 3.084 2.957 2.926 3.104 3.104
Egenkapital (aktionærers andel) 3.072 2.944 2.914 3.092 3.092
Aktiekapital 28 27 28 28 28
Passiver i alt (balancesum) 12.383 13.352 11.281 11.899 11.899
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.722 8.823 7.175 7.405 7.405
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.577 1.572 1.180 1.390 1.390
Immaterielle aktiver 1.118 1.142 1.045 1.096 1.096
Materielle aktiver 1.565 1.571 1.243 1.318 1.318
Finansielle og andre aktiver 987 955 773 930 940
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.670 3.668 3.061 3.344 3.344
Vare- og driftsbeholdninger 3.899 4.588 4.025 2.987 2.987
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 791 886 1.444 967 967
Likvide beholdninger 2.054 1.995 1.632 2.918 2.918
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.713 9.684 8.220 8.555 8.555
Aktiver i alt 12.383 13.352 11.281 11.899 11.899
Minoriteter (egenkapital) 12 13 12 12 12
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.299 10.395 8.355 8.795 8.795

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 6 2,50 4,40 9,20 9,10
Bruttomargin 14,20 13,60 13,90 16,70 16,10
EBITDA-margin 12 9,80 11 14,50 13,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         26,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         22,60

Pengestrøm

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 19 -529 -639 -110 -82
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -195 -885 -1.090 -205 -315
Pengestrøm fra driften -700 -585 1.021 1.606 -65