Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 1.730 6.765 10.134 3.369 2.811
Bruttoresultat 235 1.132 1.631 499 435
EBIT 43 621 921 300 236
Resultat før skat (EBT) 34 620 910 290 238
Nettoresultat 25 464 683 219 178
Resultat af associerede virksomheder mm. 6 28 40 12 23
Aktionærers andel af resultat 25 465 684 219 179
Finansielle poster (netto) -15 -29 -51 -22 -21
Særlige poster   -40 -38 2 -40
Administrationsomkostninger -69 -181 -254 -73 -60
EBITDA 169 980 1.394 414 386
Forsknings- og udviklingsomkostninger -66 -158 -229 -71 -53
Salgs- og distributionsomkostninger -57 -132 -189 -57 -46
Finansielle indtægter     17    
Finansielle omkostninger     -68    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 3.084 2.926 3.104 3.104 2.926
Egenkapital (aktionærers andel) 3.072 2.914 3.092 3.092 2.914
Aktiekapital 28 28 28 28 28
Passiver i alt (balancesum) 12.383 11.281 11.899 11.899 11.281
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.722 7.175 7.405 7.405 7.175
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.577 1.180 1.390 1.390 1.180
Immaterielle aktiver 1.118 1.045 1.096 1.096 1.045
Materielle aktiver 1.565 1.243 1.318 1.318 1.243
Finansielle aktiver 987 773 930 940 773
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.670 3.061 3.344 3.344 3.061
Vare- og driftsbeholdninger 3.899 4.025 2.987 2.987 4.025
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 791 1.444 967 967 1.444
Likvide beholdninger 2.054 1.632 2.918 2.918 1.632
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.713 8.220 8.555 8.555 8.220
Aktiver i alt 12.383 11.281 11.899 11.899 11.281
Minoriteter (egenkapital) 12 12 12 12 12
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.299 8.355 8.795 8.795 8.355

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 2,50 9,20 9,10 8,90 8,40
EBITDA-margin 9,80 14,50 13,80 12,30 13,70
Bruttomargin 13,60 16,70 16,10 14,80 15,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     26,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     22,60    

Pengestrøm

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 19 -529 -639 -110 -82
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -195 -885 -1.090 -205 -315
Pengestrøm fra driften -700 -585 1.021 1.606 -65