Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 6.765 2.260 1.694 3.954 2.811
Bruttoresultat 1.132 416 281 697 435
EBIT 621 259 126 385 236
Resultat før skat (EBT) 620 245 137 382 238
Nettoresultat 464 184 102 286 178
EBITDA 980 369 225 594 386
Forsknings- og udviklingsomkostninger -158 -57 -48 -105 -53
Aktionærers andel af resultat 465 184 102 286 179
Finansielle poster (netto) -29 -1 11 -8 -21
Særlige poster -40       -40
Administrationsomkostninger -181 -63 -58 -121 -60
Salgs- og distributionsomkostninger -132 -37 -49 -86 -46
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 2.926 2.919 3.071 2.919 2.926
Egenkapital (aktionærers andel) 2.914 2.915 3.071 2.915 2.914
Aktiekapital 28 28 29 28 28
Passiver i alt (balancesum) 11.281 11.270 11.117 11.270 11.281
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.175 7.178 6.825 7.178 7.175
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.180 1.173 1.221 1.173 1.180
Immaterielle aktiver 1.045 1.020 998 1.020 1.045
Materielle aktiver 1.243 1.260 1.234 1.260 1.243
Finansielle aktiver 773 789 851 789 773
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.061 3.069 3.083 3.069 3.061
Vare- og driftsbeholdninger 4.025 4.182 3.557 4.182 4.025
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.444 1.057 886 1.057 1.444
Likvide beholdninger 1.632 2.108 2.901 2.108 1.632
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.220 8.201 8.034 8.201 8.220
Aktiver i alt 11.281 11.270 11.117 11.270 11.281
Minoriteter (egenkapital) 12 4   4 12
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.355 8.351 8.046 8.351 8.355

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 9,20 11,50 7,40 9,70 8,40
EBITDA-margin 14,50 16,30 13,30 15 13,70
Bruttomargin 16,70 18,40 16,60 17,60 15,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -974 -611 -360
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -407 -817 -425
Pengestrøm fra driften 1.625 2.181 1.472

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.