Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 6.834 2.206 1.885 4.091 2.743
Bruttoresultat 1.387 484 377 861 526
EBIT 845 279 211 490 355
Resultat før skat (EBT) 798 247 214 461 337
Nettoresultat 599 186 160 346 253
EBITDA 1.152 398 301 699 473
Forsknings- og udviklingsomkostninger -176 -85 -42 -127 -49
Aktionærers andel af resultat 599 186 160 346 253
Finansielle poster (netto) 3 -11 3 3  
Særlige poster          
Administrationsomkostninger -193 -68 -62 -130 -63
Salgs- og distributionsomkostninger -173 -52 -62 -114 -59
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 3.163 3.142 3.308 3.142 3.163
Egenkapital (aktionærers andel) 3.163 3.142 3.308 3.142 3.163
Aktiekapital 29 29 30 29 29
Passiver i alt (balancesum) 10.562 10.198 10.267 10.198 10.562
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.286 5.906 5.830 5.906 6.286
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.113 1.150 1.129 1.150 1.113
Immaterielle aktiver 858 845 839 845 858
Materielle aktiver 1.247 1.247 1.301 1.247 1.247
Finansielle aktiver 673 707 739 707 673
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.778 2.799 2.879 2.799 2.778
Vare- og driftsbeholdninger 3.045 3.056 2.693 3.056 3.045
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.318 983 840 983 1.318
Likvide beholdninger 2.903 2.928 3.487 2.928 2.903
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.784 7.399 7.388 7.399 7.784
Aktiver i alt 10.562 10.198 10.267 10.198 10.562
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.399 7.056 6.959 7.056 7.399

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 12,40 12,60 11,20 12 12,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 29,90       29,90
EBITDA-margin 16,90 18 16 17,10 16,50
Bruttomargin 20,30 21,90 20 21 19,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -320 -55 -375 -611 -122
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -116 12 -104 -817 -113
Pengestrøm fra driften -42 -4 -46 2.181 268

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.