Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 6.834 9.953 3.119 2.743 2.206
Bruttoresultat 1.387 1.963 576 526 484
EBIT 845 1.230 385 355 279
Resultat før skat (EBT) 798 1.192   337 247
Nettoresultat 599 894 394 253 186
EBITDA 1.152 1.651 499 473 398
Forsknings- og udviklingsomkostninger -176 -235   -49 -85
Aktionærers andel af resultat 599 894 394 253 186
Finansielle poster (netto) 3 2     -11
Særlige poster          
Administrationsomkostninger -193 -269   -63 -68
Salgs- og distributionsomkostninger -173 -229   -59 -52
Finansielle indtægter   45      
Finansielle omkostninger   -43      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 3.163 3.112 3.112 3.163 3.142
Egenkapital (aktionærers andel) 3.163 3.112 3.112 3.163 3.142
Aktiekapital 29 29 29 29 29
Passiver i alt (balancesum) 10.562 10.871 10.871 10.562 10.198
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.286 6.533 6.533 6.286 5.906
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.113 1.226 1.226 1.113 1.150
Immaterielle aktiver 858 901 901 858 845
Materielle aktiver 1.247 1.247 1.247 1.247 1.247
Finansielle aktiver 673     673 707
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.778 2.865 2.865 2.778 2.799
Vare- og driftsbeholdninger 3.045 2.696 2.696 3.045 3.056
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.318 1.144 1.144 1.318 983
Likvide beholdninger 2.903 3.653 3.653 2.903 2.928
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.784 8.006 8.006 7.784 7.399
Aktiver i alt 10.562 10.871 10.871 10.562 10.198
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.399 7.759 7.759 7.399 7.056

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 12,40 12,40 12,30 12,90 12,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 29,90 28,60   29,90  
EBITDA-margin 16,90 16,60 16 16,50 18
Bruttomargin 20,30 19,70 18,50 19,20 21,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   28,10      

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -974 -320 -55 -375 -611
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -407 -116 12 -104 -817
Pengestrøm fra driften 1.625 -42 -4 -46 2.181