Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 1.694 6.834 9.953 3.119 2.743
Bruttoresultat 281 1.387 1.963 576 526
EBIT 126 845 1.230 385 355
Resultat før skat (EBT) 137 798 1.192   337
Nettoresultat 102 599 894 394 253
EBITDA 225 1.152 1.651 499 473
Forsknings- og udviklingsomkostninger -48 -176 -235   -49
Aktionærers andel af resultat 102 599 894 394 253
Finansielle poster (netto) 11 3 2    
Administrationsomkostninger -58 -193 -269   -63
Salgs- og distributionsomkostninger -49 -173 -229   -59
Særlige poster          
Finansielle indtægter     45    
Finansielle omkostninger     -43    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 3.071 3.163 3.112 3.112 3.163
Egenkapital (aktionærers andel) 3.071 3.163 3.112 3.112 3.163
Aktiekapital 29 29 29 29 29
Passiver i alt (balancesum) 11.117 10.562 10.871 10.871 10.562
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.825 6.286 6.533 6.533 6.286
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.221 1.113 1.226 1.226 1.113
Immaterielle aktiver 998 858 901 901 858
Materielle aktiver 1.234 1.247 1.247 1.247 1.247
Finansielle aktiver 851 673     673
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.083 2.778 2.865 2.865 2.778
Vare- og driftsbeholdninger 3.557 3.045 2.696 2.696 3.045
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 886 1.318 1.144 1.144 1.318
Likvide beholdninger 2.901 2.903 3.653 3.653 2.903
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.034 7.784 8.006 8.006 7.784
Aktiver i alt 11.117 10.562 10.871 10.871 10.562
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.046 7.399 7.759 7.759 7.399

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 7,40 12,40 12,40 12,30 12,90
EBITDA-margin 13,30 16,90 16,60 16 16,50
Bruttomargin 16,60 20,30 19,70 18,50 19,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   29,90 28,60   29,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     28,10    

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -974 -320 -55 -375 -611
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -407 -116 12 -104 -817
Pengestrøm fra driften 1.625 -42 -4 -46 2.181

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.