Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 2.260 1.694 3.954 6.834 9.953
Bruttoresultat 416 281 697 1.387 1.963
EBIT 259 126 385 845 1.230
Resultat før skat (EBT) 245 137 382 798 1.192
Nettoresultat 184 102 286 599 894
EBITDA 369 225 594 1.152 1.651
Forsknings- og udviklingsomkostninger -57 -48 -105 -176 -235
Aktionærers andel af resultat 184 102 286 599 894
Finansielle poster (netto) -1 11 -8 3 2
Særlige poster          
Administrationsomkostninger -63 -58 -121 -193 -269
Salgs- og distributionsomkostninger -37 -49 -86 -173 -229
Finansielle indtægter         45
Finansielle omkostninger         -43

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 2.919 3.071 2.919 3.163 3.112
Egenkapital (aktionærers andel) 2.915 3.071 2.915 3.163 3.112
Aktiekapital 28 29 28 29 29
Passiver i alt (balancesum) 11.270 11.117 11.270 10.562 10.871
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.178 6.825 7.178 6.286 6.533
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.173 1.221 1.173 1.113 1.226
Immaterielle aktiver 1.020 998 1.020 858 901
Materielle aktiver 1.260 1.234 1.260 1.247 1.247
Finansielle aktiver 202 851 202 673  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 789 3.083 789 2.778 2.865
Vare- og driftsbeholdninger 4.182 3.557 4.182 3.045 2.696
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.057 886 1.057 1.318 1.144
Likvide beholdninger 2.108 2.901 2.108 2.903 3.653
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.201 8.034 8.201 7.784 8.006
Aktiver i alt 11.270 11.117 11.270 10.562 10.871
Minoriteter (egenkapital) 4   4    
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.351 8.046 8.351 7.399 7.759

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 11,50 7,40 9,70 12,40 12,40
EBITDA-margin 16,30 13,30 15 16,90 16,60
Bruttomargin 18,40 16,60 17,60 20,30 19,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       29,90 28,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         28,10

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -974 -320 -611 -360
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -407 -116 -817 -425
Pengestrøm fra driften 1.625 -42 2.181 1.472