Gabriel Holding

(GABR)
ISIN: DK0060124691

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 41 13,90 13,70 27,60 13,40
Nettoomsætning 449,40 148,20 144,70 293 156,40
Nettoresultat 33,10 10,20 11,40 21,60 11,50
Resultat før skat (EBT) 33,20 13,80 14,20 21,80 11,40
Finansielle indtægter 0,50 0,10 0,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -0,80 -0,80 -0,30 -1  
Bruttoresultat          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 239,80 228,30 217,80 228,30 239,80
Egenkapital (aktionærers andel) 239,80 228,30 217,80 228,30 239,80
Aktiekapital 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
Passiver i alt (balancesum) 420,40 404,80 28,70 404,80 420,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 138 133 137 133 138
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15,30 15,60 16,20 15,60 15,30
Immaterielle aktiver 52,70 51,50 54,20 51,50 52,70
Materielle aktiver 44,20 44,10 44,10 44,10 44,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 126,70 51,50 127,40 125 127
Vare- og driftsbeholdninger 95,80 91,50 88,50 91,50 95,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 84 0,10 75,70 78,50 84
Likvide beholdninger 29,50 23,20 23,60 23,20 29,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 213,70 199,30 191,30 199,30 213,70
Aktiver i alt 420,40 404,80 399,70 404,80 420,40
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver     29,10    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 9,10 9,40 9,50 9,40 8,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   56,40 54,50 56,40  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   18,70 22 18,70  

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 41 13,90 13,70 27,60 13,40
Nettoomsætning 449,40 148,20 144,70 293 156,40
Nettoresultat 33,10 10,20 11,40 21,60 11,50
Resultat før skat (EBT) 33,20 13,80 14,20 21,80 11,40
Finansielle indtægter 0,50 0,10 0,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -0,80 -0,80 -0,30 -1  
Bruttoresultat