Gabriel Holding

(GABR)
ISIN: DK0060124691

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 41 55,30 13,40 13,90 13,70
Nettoomsætning 449,40 598,70 156,40 148,20 144,70
Nettoresultat 33,10 45,20 11,50 10,20 11,40
Resultat før skat (EBT) 33,20 57 11,40 13,80 14,20
Finansielle indtægter 0,50 1,20 0,60 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -0,80 -2   -0,80 -0,30
Bruttoresultat          

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 239,80 251,30 239,80 228,30 217,80
Egenkapital (aktionærers andel) 239,80 251,30 239,80 228,30 217,80
Aktiekapital 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
Passiver i alt (balancesum) 420,40 436,10 420,40 404,80 28,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 138 143,70 138 133 137
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15,30 13,80 15,30 15,60 16,20
Immaterielle aktiver 52,70 53,70 52,70 51,50 54,20
Materielle aktiver 44,20 48,50 44,20 44,10 44,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 126,70 133,70 127 51,50 127,40
Vare- og driftsbeholdninger 95,80 102,20 95,80 91,50 88,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 84   84 0,10 75,70
Likvide beholdninger 29,50 28 29,50 23,20 23,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 213,70 220,70 213,70 199,30 191,30
Aktiver i alt 420,40 436,10 420,40 404,80 399,70
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver         29,10

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 9,10 9,20 8,60 9,40 9,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   57,60   56,40 54,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   18,70   18,70 22

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 41 55,30 13,40 13,90 13,70
Nettoomsætning 449,40 598,70 156,40 148,20 144,70
Nettoresultat 33,10 45,20 11,50 10,20 11,40
Resultat før skat (EBT) 33,20 57 11,40 13,80 14,20
Finansielle indtægter 0,50 1,20 0,60 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -0,80 -2   -0,80 -0,30
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.