Gabriel Holding

(GABR)
ISIN: DK0060124691

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 13,90 13,70 27,60 32,40 45,90
Nettoomsætning 148,20 144,70 293 367,30 492,80
Nettoresultat 10,20 11,40 21,60 26,80 35,30
Resultat før skat (EBT) 13,80 14,20 21,80 34,30 46,80
Finansielle indtægter 0,10 0,10 0,20 0,80 0,30
Finansielle omkostninger -0,80 -0,30 -1 -1,50 -2,50
Bruttoresultat          

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 228,30 217,80 228,30 213,60 221
Egenkapital (aktionærers andel) 228,30 217,80 228,30   221
Aktiekapital 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
Passiver i alt (balancesum) 404,80 28,70 404,80 402,80 398,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 133 137 133 143,20 130,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15,60 16,20 15,60 15,80 16,90
Immaterielle aktiver 51,50 54,20 51,50 51,20 53,70
Materielle aktiver 44,10 44,10 44,10 39,20 40,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 51,50 127,40 125 118,50 124,50
Vare- og driftsbeholdninger 91,50 88,50 91,50 84,70 83,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,10 75,70 78,50 80,80  
Likvide beholdninger 23,20 23,60 23,20 33,70 30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 199,30 191,30 199,30 202,60 192,40
Aktiver i alt 404,80 399,70 404,80 402,80 398,30
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   29,10   28,10 30

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 9,40 9,50 9,40 8,80 9,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 56,40 54,50 56,40   55,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 18,70 22 18,70   17,10

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 13,90 13,70 27,60 32,40 45,90
Nettoomsætning 148,20 144,70 293 367,30 492,80
Nettoresultat 10,20 11,40 21,60 26,80 35,30
Resultat før skat (EBT) 13,80 14,20 21,80 34,30 46,80
Finansielle indtægter 0,10 0,10 0,20 0,80 0,30
Finansielle omkostninger -0,80 -0,30 -1 -1,50 -2,50
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.