Gabriel Holding

(GABR)
ISIN: DK0060124691

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 13,70 32,40 45,90 10,80 13,30
Nettoomsætning 144,70 367,30 492,80 126 124,30
Nettoresultat 11,40 26,80 35,30 8,10 11
Resultat før skat (EBT) 14,20 34,30 46,80 10,50 11
Finansielle indtægter 0,10 0,80 0,30   0,40
Finansielle omkostninger -0,30 -1,50 -2,50 -1,20  
Bruttoresultat         -71,80

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 217,80 213,60 221 213,60 207
Egenkapital (aktionærers andel) 217,80   221    
Aktiekapital 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
Passiver i alt (balancesum) 28,70 402,80 398,30 402,80 387,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 137 143,20 130,40 143,20 135,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,20 15,80 16,90 15,80 13,70
Immaterielle aktiver 54,20 51,20 53,70 51,20 50,40
Materielle aktiver 44,10 39,20 40,80 39,20 38,70
Finansielle aktiver 29,10 28,10 30 28,10 26,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 127,40 118,50 124,50 118,50 116,60
Vare- og driftsbeholdninger 88,50 84,70 83,90 84,70 77
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 75,70 80,80   80,80  
Likvide beholdninger 23,60 33,70 30 33,70 31,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 191,30 202,60 192,40 202,60 189,50
Aktiver i alt 399,70 402,80 398,30 402,80 387,40
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 9,50 8,80 9,30 8,60 10,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 54,50   55,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 22   17,10    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 13,70 32,40 45,90 10,80 13,30
Nettoomsætning 144,70 367,30 492,80 126 124,30
Nettoresultat 11,40 26,80 35,30 8,10 11
Resultat før skat (EBT) 14,20 34,30 46,80 10,50 11
Finansielle indtægter 0,10 0,80 0,30   0,40
Finansielle omkostninger -0,30 -1,50 -2,50 -1,20  
Bruttoresultat         -71,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.