Gabriel Holding

(GABR)
ISIN: DK0060124691

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 32,40 45,90 10,80 13,30 8,40
Nettoomsætning 367,30 492,80 126 124,30 117
Nettoresultat 26,80 35,30 8,10 11 7,70
Resultat før skat (EBT) 34,30 46,80 10,50 11 9,50
Finansielle indtægter 0,80 0,30   0,40 0,40
Finansielle omkostninger -1,50 -2,50 -1,20   -0,20
Bruttoresultat       -71,80  

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 213,60 221 213,60 207 195,80
Aktiekapital 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
Passiver i alt (balancesum) 402,80 398,30 402,80 387,40 364,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 143,20 130,40 143,20 135,80 124,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15,80 16,90 15,80 13,70 12,70
Immaterielle aktiver 51,20 53,70 51,20 50,40 50,10
Materielle aktiver 39,20 40,80 39,20 38,70 35
Finansielle aktiver 28,10 30 28,10 26,70 31,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 118,50 124,50 118,50 116,60 116,90
Vare- og driftsbeholdninger 84,70 83,90 84,70 77 73,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 80,80   80,80   65,80
Likvide beholdninger 33,70 30 33,70 31,30 23,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 202,60 192,40 202,60 189,50 165,70
Aktiver i alt 402,80 398,30 402,80 387,40 364,70
Minoriteter (egenkapital)          
Egenkapital (aktionærers andel)   221     195,80

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 8,80 9,30 8,60 10,70 7,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   55,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   17,10      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 32,40 45,90 10,80 13,30 8,40
Nettoomsætning 367,30 492,80 126 124,30 117
Nettoresultat 26,80 35,30 8,10 11 7,70
Resultat før skat (EBT) 34,30 46,80 10,50 11 9,50
Finansielle indtægter 0,80 0,30   0,40 0,40
Finansielle omkostninger -1,50 -2,50 -1,20   -0,20
Bruttoresultat       -71,80