German High Street Properties

(GERHSP)
ISIN: DK0060093524

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
EBIT 2,40 0,80 0,70 1,60 12,50
Nettoomsætning 3,80 1,30 1,30 2,60 5,10
Nettoresultat 1,50 0,50 0,40 1,10 9,40
Resultat før skat (EBT) 1,80 0,60 0,50 1,20 11,40
Bruttoresultat 3,30 1,10 1 2,20 4,10
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -0,60 -0,20 -0,20 -0,40 -1,10

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
Egenkapital 64,10 64,10 63 63,50 62,50
Egenkapital (aktionærers andel) 63,90 63,90 62,80 63,40 62,40
Aktiekapital 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Passiver i alt (balancesum) 114,70 114,70 114 114,20 114
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2,70 2,70 2,50 2 2,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 48 48 48,60 48,60 48,80
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 110 110 110 110 110
Finansielle og andre aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 110 110 110 110 110
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)          
Likvide beholdninger 4,40 4,40 3,70 3,90 3,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4,70 4,70 4 4,10 4
Aktiver i alt 114,70 114,70 114 114,20 114
Minoriteter (egenkapital) 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
EBIT-margin 61,90 60,90 53,70 62,40 245,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         54,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         17,80

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2018H1 2017Y
EBIT 2,40 0,80 0,70 1,60 12,50
Nettoomsætning 3,80 1,30 1,30 2,60 5,10
Nettoresultat 1,50 0,50 0,40 1,10 9,40
Resultat før skat (EBT) 1,80 0,60 0,50 1,20 11,40
Bruttoresultat 3,30 1,10 1 2,20 4,10
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -0,60 -0,20 -0,20 -0,40 -1,10