German High Street Properties

(GERHSP)
ISIN: DK0060093524

Resultatopgørelse

  20169M 2016Q3 2016Q1 2015Y 2015Q3
Nettoomsætning 4 1,30 1,40 5,50 1,40
Bruttoresultat 3,40 1,10 1,20 4,80 1,10
EBIT 4,40 0,90 0,80 7,70 0,80
Resultat før skat (EBT) 2,70 0,30 0,30 5,30 0,20
Nettoresultat 2,30 0,20 0,20 4,50 0,20
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,70 -0,60 -0,60 -2,40 -0,60

Balance

  20169M 2016Q3 2016Q1 2015Y 2015Q3
Egenkapital 47 47 44,10 43,60 39,60
Egenkapital (aktionærers andel) 46,90 46,90 44,10   39,60
Aktiekapital 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
Passiver i alt (balancesum) 106 106 104,50 104,20 99,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2,40 2,40 3,50 3,70 3,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 56,60 56,60 56,80 56,90 56,90
Materielle aktiver 103,50 103,50 101,70   97,50
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 103,50 103,50 101,70 101,60 97,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,10 0,10 0,10   0,30
Likvide beholdninger 2,20 2,20 2,40 2,20 1,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2,50 2,50 2,80 2,60 2,30
Aktiver i alt 106 106 104,50 104,20 100
Minoriteter (egenkapital) 0,10 0,10      
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20169M 2016Q3 2016Q1 2015Y 2015Q3
EBIT-margin 110 69,20 57,10 140 57,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       41,90  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       6,20  

Resultatopgørelse

  20169M 2016Q3 2016Q1 2015Y 2015Q3
Nettoomsætning 4 1,30 1,40 5,50 1,40
Bruttoresultat 3,40 1,10 1,20 4,80 1,10
EBIT 4,40 0,90 0,80 7,70 0,80
Resultat før skat (EBT) 2,70 0,30 0,30 5,30 0,20
Nettoresultat 2,30 0,20 0,20 4,50 0,20
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,70 -0,60 -0,60 -2,40 -0,60