Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 3.269,10 1.551 2.823,40 1.880,50 2.631,20
Bruttoresultat 769,80 429,10 796,70 510,80 712,30
EBIT 147,20 74,50 143,30 79,60 118,80
Resultat før skat (EBT) 145,50 69,40 135,40 77,50 115,50
Nettoresultat 114,80 53,70 105,40 59,40 87,80
Finansielle indtægter 11 1 2,30 1,80 2,30
Finansielle omkostninger -12,70 -6,10 -10,20 -3,90 -5,60

Balance

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Egenkapital 655,90 591,50 732,10 995,40 1.024,60
Egenkapital (aktionærers andel) 655,90 591,50 732,10 995,40 1.024,60
Aktiekapital 28 28 57 57 57
Passiver i alt (balancesum) 2.169,10 2.206,20 1.994,80 1.890,90 1.963,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.283,10 1.279,60 923,60 679,70 721,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 230,10 335 339,10 215,80 217,50
Immaterielle aktiver 475,60 474,10 473,80 409,20 407,30
Materielle aktiver 829 833,40 793,10 741,60 772,80
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.304,60 1.307,50 1.266,90 1.150,80 1.180
Vare- og driftsbeholdninger 414,10 416,50 388,10 346,90 374,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 381,40 438,80 306 353,40 365,40
Likvide beholdninger 28,60 7,30 7,30 5,10 10,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 864,50 8.987 727,90 740,10 783,10
Aktiver i alt 2.169,10 2.206,20 1.994,80 1.890,90 1.963,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
EBIT-margin 4,50 4,80 5,10 4,20 4,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 30,20   36,70 52,60 52,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 16,50   12 6,20 9

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 3.269,10 1.551 2.823,40 1.880,50 2.631,20
Bruttoresultat 769,80 429,10 796,70 510,80 712,30
EBIT 147,20 74,50 143,30 79,60 118,80
Resultat før skat (EBT) 145,50 69,40 135,40 77,50 115,50
Nettoresultat 114,80 53,70 105,40 59,40 87,80
Finansielle indtægter 11 1 2,30 1,80 2,30
Finansielle omkostninger -12,70 -6,10 -10,20 -3,90 -5,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.