Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 107,30 154,80 38,10 40,70 28,60
Nettoomsætning 2.455,80 3.373,40 813,20 830,20 812,40
Nettoresultat 82,90 118,50 27,80 29,90 25,20
Resultat før skat (EBT) 105,90 150,30 35,40 38,30 32,20
Bruttoresultat 589 805,20 193,30 205,40 190,30
Finansielle indtægter 7,70 8,10 0,50 0,60 6,60
Finansielle omkostninger -9,20 -12,60 -3,10 -3 -3,10

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 721 756,70 721 692,40 662,90
Egenkapital (aktionærers andel) 721 756,70 721 692,40 662,90
Aktiekapital 28 28 28 28 28
Passiver i alt (balancesum) 2.255,30 2.144 2.255,30 2.228,80 2.221,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.311,40 1.098,70 1.311,40 1.311,60 1.330,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 222,90 288,60 222,90 224,80 227,80
Immaterielle aktiver 466,10 463,10 466,10 470,80 473,70
Materielle aktiver 844,60 836 844,60 832,20 826,90
Finansielle aktiver 1   1 1  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.311,70 1.300,10 1.311,70 1.304 1.300,70
Vare- og driftsbeholdninger 448,20 435,40 448,20 444,90 456,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 423,90 370 423,90 415,20 381,80
Likvide beholdninger 35,40 16,60 35,40 22,70 35,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 943,60 843,80 943,60 924,80 920,80
Aktiver i alt 2.255,30 2.144 2.255,30 2.228,80 2.221,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 4,40 4,60 4,70 4,90 3,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   35,30      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   16,80      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 107,30 154,80 38,10 40,70 28,60
Nettoomsætning 2.455,80 3.373,40 813,20 830,20 812,40
Nettoresultat 82,90 118,50 27,80 29,90 25,20
Resultat før skat (EBT) 105,90 150,30 35,40 38,30 32,20
Bruttoresultat 589 805,20 193,30 205,40 190,30
Finansielle indtægter 7,70 8,10 0,50 0,60 6,60
Finansielle omkostninger -9,20 -12,60 -3,10 -3 -3,10