Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q3
Nettoomsætning 1.551 2.823,40 1.880,50 2.631,20 683,10
Bruttoresultat 429,10 796,70 510,80 712,30 183,70
EBIT 74,50 143,30 79,60 118,80 34
Resultat før skat (EBT) 69,40 135,40 77,50 115,50 33
Nettoresultat 53,70 105,40 59,40 87,80 25,30
Finansielle indtægter 1 2,30 1,80 2,30 0,50
Finansielle omkostninger -6,10 -10,20 -3,90 -5,60 -1,60

Balance

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q3
Egenkapital 591,50 732,10 995,40 1.024,60 995,40
Egenkapital (aktionærers andel) 591,50 732,10 995,40 1.024,60 995,40
Aktiekapital 28 57 57 57 57
Passiver i alt (balancesum) 2.206,20 1.994,80 1.890,90 1.963,20 1.890,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.279,60 923,60 679,70 721,10 679,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 335 339,10 215,80 217,50 215,80
Immaterielle aktiver 474,10 473,80 409,20 407,30 409,20
Materielle aktiver 833,40 793,10 741,60 772,80 741,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.307,50 1.266,90 1.150,80 1.180 1.150,80
Vare- og driftsbeholdninger 416,50 388,10 346,90 374,30 346,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 438,80 306 353,40 365,40 353,40
Likvide beholdninger 7,30 7,30 5,10 10,40 5,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.987 727,90 740,10 783,10 740,10
Aktiver i alt 2.206,20 1.994,80 1.890,90 1.963,20 1.890,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q3
EBIT-margin 4,80 5,10 4,20 4,50 5
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   36,70 52,60 52,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12 6,20 9  

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q3
Nettoomsætning 1.551 2.823,40 1.880,50 2.631,20 683,10
Bruttoresultat 429,10 796,70 510,80 712,30 183,70
EBIT 74,50 143,30 79,60 118,80 34
Resultat før skat (EBT) 69,40 135,40 77,50 115,50 33
Nettoresultat 53,70 105,40 59,40 87,80 25,30
Finansielle indtægter 1 2,30 1,80 2,30 0,50
Finansielle omkostninger -6,10 -10,20 -3,90 -5,60 -1,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.