Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 124,20 41,30 42,30 83,60 40,60
Nettoomsætning 2.595,50 848,50 869,60 1.718,10 877,40
Nettoresultat 93,50 31,20 31,70 62,80 30,70
Resultat før skat (EBT) 119,30 39,80 40,50 80,30 39
Bruttoresultat 603,30 203,10 204,50 407,20 195,70
Finansielle indtægter 1,20 0,50 0,40 0,90 0,30
Finansielle omkostninger -6 -1,90 -2,20 -4,20 -1,90

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 831,60 801,70 771,50 801,70 831,60
Egenkapital (aktionærers andel) 831,60 801,70 771,50 801,70 831,60
Aktiekapital 28 28 28 28 28
Passiver i alt (balancesum) 2.279,60 2.254,20 2.318,90 2.254,20 2.279,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.112,80 1.150,40 1.237,20 1.150,40 1.112,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 335,10 302,10 310,20 302,10 335,10
Immaterielle aktiver 453,40 455,30 457,40 455,30 453,40
Materielle aktiver 888,80 906,10 914,40 906,10 888,80
Finansielle og andre aktiver 1 1   1 1
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.343,20 1.362,40 1.372,80 1.362,40 1.343,20
Vare- og driftsbeholdninger 467,90 458,90 473,80 458,90 467,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 445,10 406,10 433,50 406,10 445,10
Likvide beholdninger 2,80 2,80 13,50 2,80 2,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 936,40 891,90 946,20 891,90 936,40
Aktiver i alt 2.279,60 2.254,20 2.318,90 2.254,20 2.279,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 4,80 4,90 4,90 4,90 4,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 124,20 41,30 42,30 83,60 40,60
Nettoomsætning 2.595,50 848,50 869,60 1.718,10 877,40
Nettoresultat 93,50 31,20 31,70 62,80 30,70
Resultat før skat (EBT) 119,30 39,80 40,50 80,30 39
Bruttoresultat 603,30 203,10 204,50 407,20 195,70
Finansielle indtægter 1,20 0,50 0,40 0,90 0,30
Finansielle omkostninger -6 -1,90 -2,20 -4,20 -1,90