Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017H1 2016Y 20159M
Nettoomsætning 812,40 3.269,10 1.551 2.823,40 1.880,50
Bruttoresultat 190,30 769,80 429,10 796,70 510,80
EBIT 28,60 147,20 74,50 143,30 79,60
Resultat før skat (EBT) 32,20 145,50 69,40 135,40 77,50
Nettoresultat 25,20 114,80 53,70 105,40 59,40
Finansielle indtægter 6,60 11 1 2,30 1,80
Finansielle omkostninger -3,10 -12,70 -6,10 -10,20 -3,90

Balance

  2018Q1 2017Y 2017H1 2016Y 20159M
Egenkapital 662,90 655,90 591,50 732,10 995,40
Egenkapital (aktionærers andel) 662,90 655,90 591,50 732,10 995,40
Aktiekapital 28 28 28 57 57
Passiver i alt (balancesum) 2.221,50 2.169,10 2.206,20 1.994,80 1.890,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.330,80 1.283,10 1.279,60 923,60 679,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 227,80 230,10 335 339,10 215,80
Immaterielle aktiver 473,70 475,60 474,10 473,80 409,20
Materielle aktiver 826,90 829 833,40 793,10 741,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.300,70 1.304,60 1.307,50 1.266,90 1.150,80
Vare- og driftsbeholdninger 456,60 414,10 416,50 388,10 346,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 381,80 381,40 438,80 306 353,40
Likvide beholdninger 35,10 28,60 7,30 7,30 5,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 920,80 864,50 8.987 727,90 740,10
Aktiver i alt 2.221,50 2.169,10 2.206,20 1.994,80 1.890,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 2017Y 2017H1 2016Y 20159M
EBIT-margin 3,50 4,50 4,80 5,10 4,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   30,20   36,70 52,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   16,50   12 6,20

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017H1 2016Y 20159M
Nettoomsætning 812,40 3.269,10 1.551 2.823,40 1.880,50
Bruttoresultat 190,30 769,80 429,10 796,70 510,80
EBIT 28,60 147,20 74,50 143,30 79,60
Resultat før skat (EBT) 32,20 145,50 69,40 135,40 77,50
Nettoresultat 25,20 114,80 53,70 105,40 59,40
Finansielle indtægter 6,60 11 1 2,30 1,80
Finansielle omkostninger -3,10 -12,70 -6,10 -10,20 -3,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.