Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 869,60 2.455,80 3.373,40 813,20 830,20
Bruttoresultat 204,50 589 805,20 193,30 205,40
EBIT 42,30 107,30 154,80 38,10 40,70
Resultat før skat (EBT) 40,50 105,90 150,30 35,40 38,30
Nettoresultat 31,70 82,90 118,50 27,80 29,90
Finansielle indtægter 0,40 7,70 8,10 0,50 0,60
Finansielle omkostninger -2,20 -9,20 -12,60 -3,10 -3

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 771,50 721 756,70 721 692,40
Egenkapital (aktionærers andel) 771,50 721 756,70 721 692,40
Aktiekapital 28 28 28 28 28
Passiver i alt (balancesum) 2.318,90 2.255,30 2.144 2.255,30 2.228,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.237,20 1.311,40 1.098,70 1.311,40 1.311,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 310,20 222,90 288,60 222,90 224,80
Immaterielle aktiver 457,40 466,10 463,10 466,10 470,80
Materielle aktiver 914,40 844,60 836 844,60 832,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.372,80 1.311,70 1.300,10 1.311,70 1.304
Vare- og driftsbeholdninger 473,80 448,20 435,40 448,20 444,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 433,50 423,90 370 423,90 415,20
Likvide beholdninger 13,50 35,40 16,60 35,40 22,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 946,20 943,60 843,80 943,60 924,80
Aktiver i alt 2.318,90 2.255,30 2.144 2.255,30 2.228,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   1   1 1

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 4,90 4,40 4,60 4,70 4,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     35,30    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     16,80    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 869,60 2.455,80 3.373,40 813,20 830,20
Bruttoresultat 204,50 589 805,20 193,30 205,40
EBIT 42,30 107,30 154,80 38,10 40,70
Resultat før skat (EBT) 40,50 105,90 150,30 35,40 38,30
Nettoresultat 31,70 82,90 118,50 27,80 29,90
Finansielle indtægter 0,40 7,70 8,10 0,50 0,60
Finansielle omkostninger -2,20 -9,20 -12,60 -3,10 -3