Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2016Y
EBIT 40,70 28,60 69,30 147,20 143,30
Nettoomsætning 830,20 812,40 1.642,60 3.269,10 2.823,40
Nettoresultat 29,90 25,20 55,20 114,80 105,40
Resultat før skat (EBT) 38,30 32,20 70,50 145,50 135,40
Bruttoresultat 205,40 190,30 395,70 769,80 796,70
Finansielle indtægter 0,60 6,60 7,30 11 2,30
Finansielle omkostninger -3 -3,10 -6 -12,70 -10,20

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2016Y
Egenkapital 692,40 662,90 692,40 655,90 732,10
Egenkapital (aktionærers andel) 692,40 662,90 692,40 655,90 732,10
Aktiekapital 28 28 28 28 57
Passiver i alt (balancesum) 2.228,80 2.221,50 2.228,80 2.169,10 1.994,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.311,60 1.330,80 1.311,60 1.283,10 923,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 224,80 227,80 224,80 230,10 339,10
Immaterielle aktiver 470,80 473,70 470,80 475,60 473,80
Materielle aktiver 832,20 826,90 832,20 829 793,10
Finansielle aktiver 1   1    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.304 1.300,70 1.304 1.304,60 1.266,90
Vare- og driftsbeholdninger 444,90 456,60 444,90 414,10 388,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 415,20 381,80 415,20 381,40 306
Likvide beholdninger 22,70 35,10 22,70 28,60 7,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 924,80 920,80 923,80 864,50 727,90
Aktiver i alt 2.228,80 2.221,50 2.228,80 2.169,10 1.994,80
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2016Y
EBIT-margin 4,90 3,50 4,20 4,50 5,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       30,20 36,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       16,50 12

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2016Y
EBIT 40,70 28,60 69,30 147,20 143,30
Nettoomsætning 830,20 812,40 1.642,60 3.269,10 2.823,40
Nettoresultat 29,90 25,20 55,20 114,80 105,40
Resultat før skat (EBT) 38,30 32,20 70,50 145,50 135,40
Bruttoresultat 205,40 190,30 395,70 769,80 796,70
Finansielle indtægter 0,60 6,60 7,30 11 2,30
Finansielle omkostninger -3 -3,10 -6 -12,70 -10,20