Brdr. A & O Johansen

(AOJ P)
ISIN: DK0060803831

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 2.455,80 830,20 812,40 1.642,60 813,20
Bruttoresultat 589 205,40 190,30 395,70 193,30
EBIT 107,30 40,70 28,60 69,30 38,10
Resultat før skat (EBT) 105,90 38,30 32,20 70,50 35,40
Nettoresultat 82,90 29,90 25,20 55,20 27,80
Finansielle indtægter 7,70 0,60 6,60 7,30 0,50
Finansielle omkostninger -9,20 -3 -3,10 -6 -3,10

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 721 692,40 662,90 692,40 721
Egenkapital (aktionærers andel) 721 692,40 662,90 692,40 721
Aktiekapital 28 28 28 28 28
Passiver i alt (balancesum) 2.255,30 2.228,80 2.221,50 2.228,80 2.255,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.311,40 1.311,60 1.330,80 1.311,60 1.311,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 222,90 224,80 227,80 224,80 222,90
Immaterielle aktiver 466,10 470,80 473,70 470,80 466,10
Materielle aktiver 844,60 832,20 826,90 832,20 844,60
Finansielle aktiver 1 1   1 1
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.311,70 1.304 1.300,70 1.304 1.311,70
Vare- og driftsbeholdninger 448,20 444,90 456,60 444,90 448,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 423,90 415,20 381,80 415,20 423,90
Likvide beholdninger 35,40 22,70 35,10 22,70 35,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 943,60 924,80 920,80 923,80 943,60
Aktiver i alt 2.255,30 2.228,80 2.221,50 2.228,80 2.255,30
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 4,40 4,90 3,50 4,20 4,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 2.455,80 830,20 812,40 1.642,60 813,20
Bruttoresultat 589 205,40 190,30 395,70 193,30
EBIT 107,30 40,70 28,60 69,30 38,10
Resultat før skat (EBT) 105,90 38,30 32,20 70,50 35,40
Nettoresultat 82,90 29,90 25,20 55,20 27,80
Finansielle indtægter 7,70 0,60 6,60 7,30 0,50
Finansielle omkostninger -9,20 -3 -3,10 -6 -3,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.