Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 7,10 4,60 11,80 18,30 25,20
Bruttoresultat 5 3,20 8,20 13,30 18,20
EBIT -10 -12,60 -22,50 -28,30 -36,50
Resultat før skat (EBT) -9,90 -12,50 -22,40 28,50 -37,10
Nettoresultat -8,60 -11,20 -19,80 25,30 -32,20
Finansielle indtægter         1,10
Finansielle omkostninger         -1,70

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 37,10 45,40 37,10 21,20 56,10
Egenkapital (aktionærers andel) 37,10 45,40 37,10 21,20 56,10
Aktiekapital 155,50 155,50 155,50 142,50 155,50
Passiver i alt (balancesum) 45,50 53,50 45,50 32 65,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7,60 7,30 7,60 9,70 8,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 0,70 0,70 0,70 1 0,90
Immaterielle aktiver 1,50 2 1,50 1,70 1,60
Materielle aktiver 2,20   2,20 0,30 0,30
Finansielle aktiver 0,80   0,80 0,70 0,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2,90 2,70 2,90 2,70 2,60
Vare- og driftsbeholdninger 3,90 3,10 3,90 16 3,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,30 6,10 7,30   6,40
Likvide beholdninger 22,50 33,70 22,50 13,30 6
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 42,50 50,70 42,50 29,30 63
Aktiver i alt 45,50 53,50 45,50 32 65,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin -140 -273,90 -192 -154 -145
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         85,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -64

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 7,10 4,60 11,80 18,30 25,20
Bruttoresultat 5 3,20 8,20 13,30 18,20
EBIT -10 -12,60 -22,50 -28,30 -36,50
Resultat før skat (EBT) -9,90 -12,50 -22,40 28,50 -37,10
Nettoresultat -8,60 -11,20 -19,80 25,30 -32,20
Finansielle indtægter         1,10
Finansielle omkostninger         -1,70