Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 18,30 6,60 5,70 12,40 6
Bruttoresultat 13,30 4,90 4,20 9,10 4,20
EBIT -28,30 -8,40 -9,30 -17,70 -10,70
Resultat før skat (EBT) 28,50 -8,50 -9,40 -18 -10,50
Nettoresultat 25,30 -7,60 -8,60 -12,20 -9,10
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 21,20 29,50 36,40 29,50 21,20
Egenkapital (aktionærers andel) 21,20 29,50   29,50 21,20
Aktiekapital 142,50 142,50 142,50 142,50 142,50
Passiver i alt (balancesum) 32 37,50 45,90 37,50 32
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9,70 6,80 8,30 6,80 9,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1 1,20 1,20 1,20 1
Immaterielle aktiver 1,70 1,80 1,90 1,80 1,70
Materielle aktiver 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30
Finansielle aktiver 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2,70 2,80 3 2,80 29,30
Vare- og driftsbeholdninger 16       16
Likvide beholdninger 13,30 20,10 29,20 20,10 13,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 29,30 34,70 42,90 34,70 29,30
Aktiver i alt 32 37,50 45,90 37,50 32
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin -154 -127 -162 -143 -178
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 18,30 6,60 5,70 12,40 6
Bruttoresultat 13,30 4,90 4,20 9,10 4,20
EBIT -28,30 -8,40 -9,30 -17,70 -10,70
Resultat før skat (EBT) 28,50 -8,50 -9,40 -18 -10,50
Nettoresultat 25,30 -7,60 -8,60 -12,20 -9,10
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.