Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -16,50 -17,10 -33,70 -34 -41,80
Nettoomsætning 7,80 5,50 13,30 17,10 26
Nettoresultat -15,80 -16,50 -32,20 -30,60 -38
Resultat før skat (EBT) -16,80 -17,20 -33,90 -34 -41,60
Bruttoresultat 5,20 3,30 8,50 11,50 -8,20
Finansielle indtægter         0,30
Finansielle omkostninger         -0,10

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 61,30 40 61,30 26,50 56,20
Egenkapital (aktionærers andel) 61,30 40 61,30   56,20
Aktiekapital 174,90 165,70 174,90 155,50 165,70
Passiver i alt (balancesum) 76,40 54,70 76,40 35.888 66,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 13,30 12,10 13,30 8.652 10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1,80 2,60 1,80 777 0,80
Immaterielle aktiver 1,70 7,20 1,70 2.497  
Materielle aktiver 5,20   5,20   2,80
Finansielle og andre aktiver 0,80 0,80 0,80   0,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7,70 7,90 7,70 3.249 3,60
Vare- og driftsbeholdninger 3,70 3,70 3,70 3.368 3,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,20 5,80 7,20 6.902 8
Likvide beholdninger 51,40 32,20 51,40 13.485 46,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 68,70 46,80 68,70 32.639 62,60
Aktiver i alt 76,40 54,70 76,40 35.888 66,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin -211,50 -310,90 -253,40 -198,80 -146
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         85
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -67,60

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -16,50 -17,10 -33,70 -34 -41,80
Nettoomsætning 7,80 5,50 13,30 17,10 26
Nettoresultat -15,80 -16,50 -32,20 -30,60 -38
Resultat før skat (EBT) -16,80 -17,20 -33,90 -34 -41,60
Bruttoresultat 5,20 3,30 8,50 11,50 -8,20
Finansielle indtægter         0,30
Finansielle omkostninger         -0,10