Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 5,50 17,10 26 5,40 7,10
Bruttoresultat 3,30 11,50 -8,20 3,30 5
EBIT -17,10 -34 -41,80 -11,50 -10
Resultat før skat (EBT) -17,20 -34 -41,60 -11,60 -9,90
Nettoresultat -16,50 -30,60 -38 -10,80 -8,60
Finansielle indtægter     0,30    
Finansielle omkostninger     -0,10    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 40 26,50 56,20 26,50 37,10
Egenkapital (aktionærers andel) 40   56,20   37,10
Aktiekapital 165,70 155,50 165,70 155,50 155,50
Passiver i alt (balancesum) 54,70 35.888 66,20 35.888 45,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12,10 8.652 10 8.652 7,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2,60 777 0,80 777 0,70
Immaterielle aktiver 7,20 2.497   2.497 1,50
Finansielle aktiver 0,80   0,80   0,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7,90 3.249 3,60 3.249 2,90
Vare- og driftsbeholdninger 3,70 3.368 3,60 3.368 3,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5,80 6.902 8 6.902 7,30
Likvide beholdninger 32,20 13.485 46,70 13.485 22,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 46,80 32.639 62,60 32.639 42,50
Aktiver i alt 54,70 35.888 66,20 35.888 45,50
Minoriteter (egenkapital)          
Materielle aktiver     2,80   2,20

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin -310,90 -198,80 -146 -213 -140
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     85    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -67,60    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 5,50 17,10 26 5,40 7,10
Bruttoresultat 3,30 11,50 -8,20 3,30 5
EBIT -17,10 -34 -41,80 -11,50 -10
Resultat før skat (EBT) -17,20 -34 -41,60 -11,60 -9,90
Nettoresultat -16,50 -30,60 -38 -10,80 -8,60
Finansielle indtægter     0,30    
Finansielle omkostninger     -0,10