Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 17,10 26 5,40 7,10 4,60
Bruttoresultat 11,50 -8,20 3,30 5 3,20
EBIT -34 -41,80 -11,50 -10 -12,60
Resultat før skat (EBT) -34 -41,60 -11,60 -9,90 -12,50
Nettoresultat -30,60 -38 -10,80 -8,60 -11,20
Finansielle indtægter   0,30      
Finansielle omkostninger   -0,10      

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 26,50 56,20 26,50 37,10 45,40
Aktiekapital 155,50 165,70 155,50 155,50 155,50
Passiver i alt (balancesum) 35.888 66,20 35.888 45,50 53,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.652 10 8.652 7,60 7,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 777 0,80 777 0,70 0,70
Immaterielle aktiver 2.497   2.497 1,50 2
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.249 3,60 3.249 2,90 2,70
Vare- og driftsbeholdninger 3.368 3,60 3.368 3,90 3,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.902 8 6.902 7,30 6,10
Likvide beholdninger 13.485 46,70 13.485 22,50 33,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 32.639 62,60 32.639 42,50 50,70
Aktiver i alt 35.888 66,20 35.888 45,50 53,50
Egenkapital (aktionærers andel)   56,20   37,10 45,40
Materielle aktiver   2,80   2,20  
Finansielle aktiver   0,80   0,80  
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin -198,80 -146 -213 -140 -273,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   85      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -67,60      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 17,10 26 5,40 7,10 4,60
Bruttoresultat 11,50 -8,20 3,30 5 3,20
EBIT -34 -41,80 -11,50 -10 -12,60
Resultat før skat (EBT) -34 -41,60 -11,60 -9,90 -12,50
Nettoresultat -30,60 -38 -10,80 -8,60 -11,20
Finansielle indtægter   0,30      
Finansielle omkostninger   -0,10