Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT -28,30 -8,40 -9,30 -17,70 -10,70
Nettoomsætning 18,30 6,60 5,70 12,40 6
Nettoresultat 25,30 -7,60 -8,60 -12,20 -9,10
Resultat før skat (EBT) 28,50 -8,50 -9,40 -18 -10,50
Bruttoresultat 13,30 4,90 4,20 9,10 4,20
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 21,20 29,50 36,40 29,50 21,20
Egenkapital (aktionærers andel) 21,20 29,50   29,50 21,20
Aktiekapital 142,50 142,50 142,50 142,50 142,50
Passiver i alt (balancesum) 32 37,50 45,90 37,50 32
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9,70 6,80 8,30 6,80 9,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1 1,20 1,20 1,20 1
Immaterielle aktiver 1,70 1,80 1,90 1,80 1,70
Materielle aktiver 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30
Finansielle aktiver 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2,70 2,80 3 2,80 29,30
Vare- og driftsbeholdninger 16       16
Likvide beholdninger 13,30 20,10 29,20 20,10 13,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 29,30 34,70 42,90 34,70 29,30
Aktiver i alt 32 37,50 45,90 37,50 32
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin -154 -127 -162 -143 -178
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT -28,30 -8,40 -9,30 -17,70 -10,70
Nettoomsætning 18,30 6,60 5,70 12,40 6
Nettoresultat 25,30 -7,60 -8,60 -12,20 -9,10
Resultat før skat (EBT) 28,50 -8,50 -9,40 -18 -10,50
Bruttoresultat 13,30 4,90 4,20 9,10 4,20
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.