Bioporto B

(BIOPOR)
ISIN: DK0011048619

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 17,10 7,10 4,60 11,80 5,40
Bruttoresultat 11,50 5 3,20 8,20 3,30
EBIT -34 -10 -12,60 -22,50 -11,50
Resultat før skat (EBT) -34 -9,90 -12,50 -22,40 -11,60
Nettoresultat -30,60 -8,60 -11,20 -19,80 -10,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 26,50 37,10 45,40 37,10 26,50
Aktiekapital 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50
Passiver i alt (balancesum) 35.888 45,50 53,50 45,50 35.888
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.652 7,60 7,30 7,60 8.652
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 777 0,70 0,70 0,70 777
Immaterielle aktiver 2.497 1,50 2 1,50 2.497
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.249 2,90 2,70 2,90 3.249
Vare- og driftsbeholdninger 3.368 3,90 3,10 3,90 3.368
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.902 7,30 6,10 7,30 6.902
Likvide beholdninger 13.485 22,50 33,70 22,50 13.485
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 32.639 42,50 50,70 42,50 32.639
Aktiver i alt 35.888 45,50 53,50 45,50 35.888
Egenkapital (aktionærers andel)   37,10 45,40 37,10  
Materielle aktiver   2,20   2,20  
Finansielle aktiver   0,80   0,80  
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin -198,80 -140 -273,90 -192 -213
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 17,10 7,10 4,60 11,80 5,40
Bruttoresultat 11,50 5 3,20 8,20 3,30
EBIT -34 -10 -12,60 -22,50 -11,50
Resultat før skat (EBT) -34 -9,90 -12,50 -22,40 -11,60
Nettoresultat -30,60 -8,60 -11,20 -19,80 -10,80
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.