Brd. Klee B

(KLEE B)
ISIN: DK0010129089

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018H1 2018Y 20179M 2017Y
Nettoomsætning 47,60 98 197,20 138,30 183,60
Resultat før skat (EBT) 2,10 7,80 18,90 8,70 14,60
Nettoresultat   6,10 14,60   11,20
Bruttoresultat   38,70 78,50   72,90
Finansielle indtægter     0,10   0,10
Finansielle omkostninger   0,50 -0,90   -0,90

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 69,10 77,60 67,20 59,90
Egenkapital (aktionærers andel) 69,10 77,60 67,20 59,90
Aktiekapital 5,10 5,10 5,10 5,10
Passiver i alt (balancesum) 109,90 121,60 111,90 105,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 27,10 30,50 30,40 30,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 12 13,40 12,50 13,50
Immaterielle aktiver 1,30 1,20 1,40 1,50
Materielle aktiver 23,60 25,60 20,20 19,70
Finansielle aktiver 34   34,10  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 24,80 26,80 21,70 21,20
Vare- og driftsbeholdninger 35,90 37,10 37,20 40,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 36,90 37,10 35,80 31,70
Likvide beholdninger 11,10 19,70 16,50 9,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 85,10 94,80 90,20 84,20
Aktiver i alt 109,90 121,60 111,90 105,30
Minoriteter (egenkapital)        

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 9,90 8,40 9,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 63,90 60,10 56,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 20,10 17,60 20,60

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018H1 2018Y 20179M 2017Y
Nettoomsætning 47,60 98 197,20 138,30 183,60
Resultat før skat (EBT) 2,10 7,80 18,90 8,70 14,60
Nettoresultat   6,10 14,60   11,20
Bruttoresultat   38,70 78,50   72,90
Finansielle indtægter     0,10   0,10
Finansielle omkostninger   0,50 -0,90   -0,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.