Brd. Klee B

(KLEE B)
ISIN: DK0010129089

Resultatopgørelse

  2019H1 2019Q1 2018Y 20179M 2017Y
Nettoomsætning 101,10 47,60 197,20 138,30 183,60
Nettoresultat 4,90   14,60   11,20
Resultat før skat (EBT) 6,40 2,10 18,90 8,70 14,60
Bruttoresultat 39,70   78,50   72,90
Finansielle indtægter     0,10   0,10
Finansielle omkostninger -0,40   -0,90   -0,90

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 79,10 77,60 67,20 59,90
Egenkapital (aktionærers andel) 77,80 77,60 67,20 59,90
Aktiekapital 5,10 5,10 5,10 5,10
Passiver i alt (balancesum) 127,50 121,60 111,90 105,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 35,60 30,50 30,40 30,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 11 13,40 12,50 13,50
Immaterielle aktiver 5,20 1,20 1,40 1,50
Materielle aktiver 26 25,60 20,20 19,70
Finansielle og andre aktiver     34,10  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 31,30 26,80 21,70 21,20
Vare- og driftsbeholdninger 48,70 37,10 37,20 40,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 42,10 37,10 35,80 31,70
Likvide beholdninger 4 19,70 16,50 9,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 96,20 94,80 90,20 84,20
Aktiver i alt 127,50 121,60 111,90 105,30
Minoriteter (egenkapital) 1,20      

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 6,70 9,90 8,40 9,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   63,90 60,10 56,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   20,10 17,60 20,60

Resultatopgørelse

  2019H1 2019Q1 2018Y 20179M 2017Y
Nettoomsætning 101,10 47,60 197,20 138,30 183,60
Nettoresultat 4,90   14,60   11,20
Resultat før skat (EBT) 6,40 2,10 18,90 8,70 14,60
Bruttoresultat 39,70   78,50   72,90
Finansielle indtægter     0,10   0,10
Finansielle omkostninger -0,40   -0,90   -0,90