Brd. Klee B

(KLEE B)
ISIN: DK0010129089

Resultatopgørelse

  2018H1 20179M 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 98 138,30 183,60 174,70 157,10
Bruttoresultat 38,70   72,90 69,30 62,60
Resultat før skat (EBT) 7,80 8,70 14,60 15 9,60
Nettoresultat 6,10   11,20 11,60 7,10
Finansielle indtægter     98,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger 0,50   -869 -0,90 -0,80

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 69,10 67,20 59,90 52,70
Egenkapital (aktionærers andel) 69,10 67,20 59,90 52,70
Aktiekapital 5,10 5,10 5,10 5,10
Passiver i alt (balancesum) 109,90 111,90 105,30 94,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 27,10 30,40 30,70 26,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 12 12,50 13,50 14,50
Immaterielle aktiver 1,30 1,40 1,50 1,90
Materielle aktiver 23,60 20,20 19,70 18,70
Finansielle aktiver 34 34,10   27
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 24,80 21,70 21,20 20,60
Vare- og driftsbeholdninger 35,90 37,20 40,90 34,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 36,90 35,80 31,70  
Likvide beholdninger 11,10 16,50 9,90 11,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 85,10 90,20 84,20 74,30
Aktiver i alt 109,90 111,90 105,30 94,90
Minoriteter (egenkapital)        

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 8,40 9,10 6,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 60,10 56,90 55,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 17,60 20,60 13,90

Resultatopgørelse

  2018H1 20179M 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 98 138,30 183,60 174,70 157,10
Bruttoresultat 38,70   72,90 69,30 62,60
Resultat før skat (EBT) 7,80 8,70 14,60 15 9,60
Nettoresultat 6,10   11,20 11,60 7,10
Finansielle indtægter     98,50 0,10 0,10
Finansielle omkostninger 0,50   -869 -0,90 -0,80