Carlsberg A

(CARL A)
ISIN: DK0010181676

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20159M
Nettoomsætning 32.990 62.503 61.808 62.614 50.698
Bruttoresultat 16.327 31.220 31.483 31.419 25.201
EBIT 5.038 9.241 4.311 8.496 -953
Resultat før skat (EBT) 4.853 8.519 3.523 7.249 2.090
Nettoresultat 3.543 6.133 2.065 4.857 -2.665
Finansielle indtægter 72 358 803 919 327
Finansielle omkostninger -523 -1.080 -1.591 -2.166 -1.464
Aktionærers andel af resultat 3.079 5.309 1.259 4.486 -3.004
Finansielle poster (netto) -451 -722 -788 -1.247 -1.137
Særlige poster 133 -88 -4.565 251 -8.001
EBIT før særlige poster 5.171 9.329 8.876 8.245 7.048
Administrationsomkostninger -2.447 -4.615 -4.877 -5.220 -1.247
Produktionsomkostninger -16.663 -31.283 -30.325 -31.195 -25.497
Salgs- og distributionsomkostninger -8.872 -17.474 -18.105 -18.476 -14.748

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20159M
Egenkapital 46.683 47.889 49.525 53.650 49.097
Egenkapital (aktionærers andel) 44.207 45.302 46.930 50.811 49.097
Aktiekapital 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Passiver i alt (balancesum) 125.417 117.700 114.251 126.906 129.234
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 39.729 34.481 25.066 34.135 11.659
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 39.005 35.330 39.660 39.106 52.400
Immaterielle aktiver 68.760 66.868 67.793 76.736 74.756
Materielle aktiver 27.841 25.394 24.325 25.810 27.730
Finansielle og andre aktiver 7.338 7.352 6.881 7.382 7.547
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 103.939 99.614 98.999 109.928 110.033
Vare- og driftsbeholdninger 5.118 4.435 3.834 3.963 4.391
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.878 5.084 4.611 5.485 6.727
Likvide beholdninger 6.125 5.589 3.462 3.502 3.024
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 21.478 18.086 15.252 16.853 18.223
Aktiver i alt 125.417 117.700 114.251 126.906 129.234
Minoriteter (egenkapital) 2.476 2.587 2.595 2.839 3.640
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 78.734 69.811 64.726 73.256 129.234

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2015Q4
EBIT-margin 15,70 14,80 7 13,60 5,10
Bruttomargin 49,50 50 50,90 50,20 45,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   38,50 41,10 40  

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.798 -7.660 -9.205
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.891 -3.154 -713
Pengestrøm fra driften 12.047 11.834 9.329