Carlsberg A

(CARL A)
ISIN: DK0010181676

Resultatopgørelse

  2018H1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 30.966 48.777 61.808 17.534 18.063
Bruttoresultat 15.655   31.483    
EBIT 4.336   3.543    
Resultat før skat (EBT) 4.006   3.523    
Nettoresultat 2.884   2.065    
Finansielle indtægter 193   803    
Finansielle omkostninger -523   -1.591    
Aktionærers andel af resultat 2.471   1.259    
Finansielle poster (netto) -330   -788    
Særlige poster -37   -4.565    
EBIT før særlige poster 4.373   8.876    
Administrationsomkostninger -2.452   -4.877    
Salgs- og distributionsomkostninger -8.964   -18.105    
Produktionsomkostninger -15.311   -30.325    

Balance

  2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y 2015Y
Egenkapital 48.466 49.525 51.098 53.650 47.231
Egenkapital (aktionærers andel) 46.023 46.930 48.513 50.811 43.489
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 31.297 25.066 36.369 34.135 29.671
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 37.818 39.660 38.310 39.106 47.911
Immaterielle aktiver 66.642 67.793 73.805 76.736 72.920
Materielle aktiver 23.907 24.325 24.576 25.810 26.678
Finansielle aktiver 6.937 4.266 6.917 7.382 8.227
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 97.486 98.999 105.298 109.928 107.825
Vare- og driftsbeholdninger 4.336 3.834 4.356 3.963 3.817
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.714 6.930 6.777 5.485 5.729
Likvide beholdninger 5.722 3.462 5.719 3.502 3.131
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20.095 15.252 20.479 16.853 16.607
Aktiver i alt 117.581 114.251 125.777 126.906 124.901
Minoriteter (egenkapital) 2.443 2.595 2.585 2.839 3.742
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 117.581 64.726 74.679 73.256 77.582
Aktiekapital   3.051 3.051 3.051 3.051
Passiver i alt (balancesum)   114.251 125.777 126.906 124.901

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 14 5,70 13,60 -0,30
Bruttomargin 50,60 14,40 50,20 12,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   41,10 40 34,80

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 674 2.840 -6.575
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 25 -713 -3.307
Pengestrøm fra driften -3.853 9.329 10.140