Carlsberg A

(CARL A)
ISIN: DK0010181676

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20159M
Nettoomsætning 62.503 30.966 61.808 62.614 50.698
Bruttoresultat 31.220 15.655 31.483 31.419 25.201
EBIT 9.241 4.336 4.311 8.496 -953
Resultat før skat (EBT) 8.519 4.006 3.523 7.249 2.090
Nettoresultat 6.133 2.884 2.065 4.857 -2.665
Finansielle indtægter 358 193 803 919 327
Finansielle omkostninger -1.080 -523 -1.591 -2.166 -1.464
Aktionærers andel af resultat 5.309 2.471 1.259 4.486 -3.004
Finansielle poster (netto) -722 -330 -788 -1.247 -1.137
Særlige poster -88 -37 -4.565 251 -8.001
EBIT før særlige poster 9.329 4.373 8.876 8.245 7.048
Administrationsomkostninger -4.615 -2.452 -4.877 -5.220 -1.247
Produktionsomkostninger -31.283 -15.311 -30.325 -31.195 -25.497
Salgs- og distributionsomkostninger -17.474 -8.964 -18.105 -18.476 -14.748

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20159M
Egenkapital 47.889 48.466 49.525 53.650 49.097
Egenkapital (aktionærers andel) 45.302 46.023 46.930 50.811 49.097
Aktiekapital 3.051 3.051 3.051 3.051 3.051
Passiver i alt (balancesum) 117.700 117.581 114.251 126.906 129.234
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34.481 31.297 25.066 34.135 11.659
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 35.330 37.818 39.660 39.106 52.400
Immaterielle aktiver 66.868 66.642 67.793 76.736 74.756
Materielle aktiver 25.394 23.907 24.325 25.810 27.730
Finansielle aktiver 7.352 6.937 6.881 7.382 7.547
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 99.614 97.486 98.999 109.928 110.033
Vare- og driftsbeholdninger 4.435 4.336 3.834 3.963 4.391
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5.084 6.714 4.611 5.485 6.727
Likvide beholdninger 5.589 5.722 3.462 3.502 3.024
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18.086 20.095 15.252 16.853 18.223
Aktiver i alt 117.700 117.581 114.251 126.906 129.234
Minoriteter (egenkapital) 2.587 2.443 2.595 2.839 3.640
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 69.811 69.115 64.726 73.256 129.234

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2015Q4
EBIT-margin 14,80 14 7 13,60 5,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 38,50   41,10 40  
Bruttomargin 50 50,60 50,90 50,20 45,90

Pengestrøm

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.798 -3.371 -7.660 -9.205
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.891 -1.502 -3.154 -713
Pengestrøm fra driften 12.047 7.267 11.834 9.329

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.