Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 8.118 2.744 21,40 5.572 2.546
Bruttoresultat 1.674 568 8,20 1.154 520
EBIT 139 32 1,60 78 61
Resultat før skat (EBT) 172 6 1,30 105 67
Nettoresultat 123 -7 0,90 74 49
Finansielle indtægter 25 6   11 14
Finansielle omkostninger -44 -13   -23 -21

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 1.645 1.696 123,50 1.969 1.645
Egenkapital (aktionærers andel) 1.645 1.696 123,50 1.696 1.645
Aktiekapital 775 775 49,50 775 775
Passiver i alt (balancesum) 4.693 4.588 160,70 4.588 4.693
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.512 2.464 19,10 2.464 2.512
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 536 540 18,10 540 536
Immaterielle aktiver 423 431 117,30 431 423
Materielle aktiver 810 808 4,20 808 810
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.572 1.561 121,50 1.561 1.572
Vare- og driftsbeholdninger 1.441 1.426 16,20 1.426 1.441
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.610 1.512 10,70 1.512 1.610
Likvide beholdninger 13 27 9,90 27 13
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.121 3.027 39,20 3.027 3.121
Aktiver i alt 4.693 4.588 160,70 4.588 4.693
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   243   243  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 1,70 1,20 7,50 1,40 2,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 8.118 2.744 21,40 5.572 2.546
Bruttoresultat 1.674 568 8,20 1.154 520
EBIT 139 32 1,60 78 61
Resultat før skat (EBT) 172 6 1,30 105 67
Nettoresultat 123 -7 0,90 74 49
Finansielle indtægter 25 6   11 14
Finansielle omkostninger -44 -13   -23 -21

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.