Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 32 1,60 78 132 126
Nettoomsætning 2.744 21,40 5.572 8.630 11.105
Nettoresultat -7 0,90 74 153 19
Resultat før skat (EBT) 6 1,30 105 191 126
Bruttoresultat 568 8,20 1.154 1.789 2.329
Finansielle indtægter 6   11 90 110
Finansielle omkostninger -13   -23 -30 -40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 1.696 123,50 1.969 1.745 1.591
Egenkapital (aktionærers andel) 1.696 123,50 1.696 1.745 1.591
Aktiekapital 775 49,50 775 775 775
Passiver i alt (balancesum) 4.588 160,70 4.588 5.014 4.717
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.464 19,10 2.464 2.907 2.569
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 540 18,10 540 362 557
Immaterielle aktiver 431 117,30 431 505 427
Materielle aktiver 808 4,20 808 829 814
Finansielle aktiver 243   243   281
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.561 121,50 1.561 1.675 1.522
Vare- og driftsbeholdninger 1.426 16,20 1.426 1.504 1.437
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.512 10,70 1.512 1.755 1.511
Likvide beholdninger 27 9,90 27 17 77
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.027 39,20 3.027 3.339 3.195
Aktiver i alt 4.588 160,70 4.588 5.014 4.717
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 1,20 7,50 1,40 1,50 1,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         33,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         2,30

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 32 1,60 78 132 126
Nettoomsætning 2.744 21,40 5.572 8.630 11.105
Nettoresultat -7 0,90 74 153 19
Resultat før skat (EBT) 6 1,30 105 191 126
Bruttoresultat 568 8,20 1.154 1.789 2.329
Finansielle indtægter 6   11 90 110
Finansielle omkostninger -13   -23 -30 -40