Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 132 126 67 26 39
Nettoomsætning 8.630 11.105 2.773 2.861 2.996
Nettoresultat 153 19 42 -12 123
Resultat før skat (EBT) 191 126 62 -5 39
Bruttoresultat 1.789 2.329 570 587 632
Finansielle indtægter 90 110 5 -21 106
Finansielle omkostninger -30 -40 -9 -10 -11

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 1.745 1.591 1.745 1.696 1.723
Egenkapital (aktionærers andel) 1.745 1.591 1.745 1.696  
Aktiekapital 775 775 775 775 792
Passiver i alt (balancesum) 5.014 4.717 5.014 4.903 4.915
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.907 2.569 2.907 2.841 2.821
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 362 557 362 366 371
Immaterielle aktiver 505 427 505 500 493
Materielle aktiver 829 814 829 849 867
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.675 1.522 1.675 1.681 1.698
Vare- og driftsbeholdninger 1.504 1.437 1.504 1.430 1.401
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.755 1.511 1.755 1.691 1.685
Likvide beholdninger 17 77 17 19 55
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.339 3.195 3.339 3.222 3.217
Aktiver i alt 5.014 4.717 5.014 4.903 4.915
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   281   265 10

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 1,50 1,10 2,40 0,90 1,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   33,70      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   2,30      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 132 126 67 26 39
Nettoomsætning 8.630 11.105 2.773 2.861 2.996
Nettoresultat 153 19 42 -12 123
Resultat før skat (EBT) 191 126 62 -5 39
Bruttoresultat 1.789 2.329 570 587 632
Finansielle indtægter 90 110 5 -21 106
Finansielle omkostninger -30 -40 -9 -10 -11

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.