Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 62 139 224 61 32
Nettoomsætning 2.957 8.118 11.098 2.546 2.744
Nettoresultat -20 123 133 49 -7
Resultat før skat (EBT) -7 172 237 67 6
Bruttoresultat 593 1.674 2.247 520 568
Finansielle indtægter 4 25 28 14 6
Finansielle omkostninger -11 -44 -63 -21 -13

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 1.515 1.645 1.638 1.645 1.696
Egenkapital (aktionærers andel) 1.515 1.645 1.638 1.645 1.696
Aktiekapital 775 775 775 775 775
Passiver i alt (balancesum) 5.164 4.693 4.633 4.693 4.588
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.936 2.512 2.452 2.512 2.464
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 713 536 543 536 540
Immaterielle aktiver 373 423 382 423 431
Materielle aktiver 1.101 810 812 810 808
Finansielle aktiver 265   322   243
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.739 1.572 1.516 1.572 1.561
Vare- og driftsbeholdninger 1.570 1.441 1.521 1.441 1.426
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.732 1.610 1.452 1.610 1.512
Likvide beholdninger 60 13 65 13 27
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.425 3.121 3.117 3.121 3.027
Aktiver i alt 5.164 4.693 4.633 4.693 4.588
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 2,10 1,70 2 2,40 1,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     35,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     8,20    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 62 139 224 61 32
Nettoomsætning 2.957 8.118 11.098 2.546 2.744
Nettoresultat -20 123 133 49 -7
Resultat før skat (EBT) -7 172 237 67 6
Bruttoresultat 593 1.674 2.247 520 568
Finansielle indtægter 4 25 28 14 6
Finansielle omkostninger -11 -44 -63 -21 -13

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.