Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 1,60 132 126 67 26
Nettoomsætning 21,40 8.630 11.105 2.773 2.861
Nettoresultat 0,90 153 19 42 -12
Resultat før skat (EBT) 1,30 191 126 62 -5
Bruttoresultat 8,20 1.789 2.329 570 587
Finansielle indtægter   90 110 5 -21
Finansielle omkostninger   -30 -40 -9 -10

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 123,50 1.745 1.591 1.745 1.696
Egenkapital (aktionærers andel) 123,50 1.745 1.591 1.745 1.696
Aktiekapital 49,50 775 775 775 775
Passiver i alt (balancesum) 160,70 5.014 4.717 5.014 4.903
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 19,10 2.907 2.569 2.907 2.841
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 18,10 362 557 362 366
Immaterielle aktiver 117,30 505 427 505 500
Materielle aktiver 4,20 829 814 829 849
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 121,50 1.675 1.522 1.675 1.681
Vare- og driftsbeholdninger 16,20 1.504 1.437 1.504 1.430
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 10,70 1.755 1.511 1.755 1.691
Likvide beholdninger 9,90 17 77 17 19
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 39,20 3.339 3.195 3.339 3.222
Aktiver i alt 160,70 5.014 4.717 5.014 4.903
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver     281   265

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 7,50 1,50 1,10 2,40 0,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     33,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     2,30    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 1,60 132 126 67 26
Nettoomsætning 21,40 8.630 11.105 2.773 2.861
Nettoresultat 0,90 153 19 42 -12
Resultat før skat (EBT) 1,30 191 126 62 -5
Bruttoresultat 8,20 1.789 2.329 570 587
Finansielle indtægter   90 110 5 -21
Finansielle omkostninger   -30 -40 -9 -10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.