Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 139 224 61 32 1,60
Nettoomsætning 8.118 11.098 2.546 2.744 21,40
Nettoresultat 123 133 49 -7 0,90
Resultat før skat (EBT) 172 237 67 6 1,30
Bruttoresultat 1.674 2.247 520 568 8,20
Finansielle indtægter 25 28 14 6  
Finansielle omkostninger -44 -63 -21 -13  

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 1.645 1.638 1.645 1.696 123,50
Egenkapital (aktionærers andel) 1.645 1.638 1.645 1.696 123,50
Aktiekapital 775 775 775 775 49,50
Passiver i alt (balancesum) 4.693 4.633 4.693 4.588 160,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.512 2.452 2.512 2.464 19,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 536 543 536 540 18,10
Immaterielle aktiver 423 382 423 431 117,30
Materielle aktiver 810 812 810 808 4,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.572 1.516 1.572 1.561 121,50
Vare- og driftsbeholdninger 1.441 1.521 1.441 1.426 16,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.610 1.452 1.610 1.512 10,70
Likvide beholdninger 13 65 13 27 9,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.121 3.117 3.121 3.027 39,20
Aktiver i alt 4.693 4.633 4.693 4.588 160,70
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   322   243  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 1,70 2 2,40 1,20 7,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   35,40      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   8,20      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 139 224 61 32 1,60
Nettoomsætning 8.118 11.098 2.546 2.744 21,40
Nettoresultat 123 133 49 -7 0,90
Resultat før skat (EBT) 172 237 67 6 1,30
Bruttoresultat 1.674 2.247 520 568 8,20
Finansielle indtægter 25 28 14 6  
Finansielle omkostninger -44 -63 -21 -13  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.