Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 1.817,50 367 482 539 1.021
Bruttoresultat 1.010,60 185 260 327 586
EBIT 57,50 -51 26 82 108
Resultat før skat (EBT) 56,40 41 26 82 108
Nettoresultat 33,50 29 21 63 84
Finansielle indtægter 8,10        
Finansielle omkostninger -9,20        

Balance

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Egenkapital 760,10 789 830 858 830
Egenkapital (aktionærers andel) 760,10 789   858  
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.138,80 1.144 1.185 1.286 1.185
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 362,30 336 336 409 336
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,40 19 19 20 19
Immaterielle aktiver 108,30 112 116 121 116
Materielle aktiver 242,80 256 262 273 262
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 358,70 380 390 407 390
Vare- og driftsbeholdninger 330,50 314 300 319 300
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 292,90 235 286 303 286
Likvide beholdninger 156,10 214 210 257 210
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 780,10 764 795 879 795
Aktiver i alt 1.138,80 1.144 1.185 1.286 1.185
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT-margin 3,20 41,30 5,40 15 10,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 66,80        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 4,40        

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Nettoomsætning 1.817,50 367 482 539 1.021
Bruttoresultat 1.010,60 185 260 327 586
EBIT 57,50 -51 26 82 108
Resultat før skat (EBT) 56,40 41 26 82 108
Nettoresultat 33,50 29 21 63 84
Finansielle indtægter 8,10        
Finansielle omkostninger -9,20