Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Nettoomsætning 475 538 1.013 1.817,50 430
Bruttoresultat 257 309 566 1.010,60 240
EBIT 30 61 91 57,50 1
Resultat før skat (EBT) 31 63 94 56,40 -2
Nettoresultat 23 51 74 33,50 -10
Finansielle indtægter   2   8,10  
Finansielle omkostninger   2   -9,20  

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Egenkapital 760 814 760 760,10 760,10
Egenkapital (aktionærers andel) 760 814 760 760,10 760,10
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.139 1.178 1.139 1.138,80 1.138,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 362 347 362 362,30 362,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16 16 16 16,40 16,40
Immaterielle aktiver 108 107 108 108,30 108,30
Materielle aktiver 243 233 243 242,80 242,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 359 348 359 358,70 358,70
Vare- og driftsbeholdninger 330 322 330 330,50 330,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 293 292 293 243,40 243,40
Likvide beholdninger 156 216 156 156,10 156,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 780 830 780 780,10 780,10
Aktiver i alt 1.139 1.178 1.139 1.138,80 1.138,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
EBIT-margin 6,30 11 9 3,20 0,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       66,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       4,30  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Nettoomsætning 475 538 1.013 1.817,50 430
Bruttoresultat 257 309 566 1.010,60 240
EBIT 30 61 91 57,50 1
Resultat før skat (EBT) 31 63 94 56,40 -2
Nettoresultat 23 51 74 33,50 -10
Finansielle indtægter   2   8,10  
Finansielle omkostninger   2   -9,20  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.