Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 1.817,50 430 367 482 539
Bruttoresultat 1.010,60 240 185 260 327
EBIT 57,50 1 -51 26 82
Resultat før skat (EBT) 56,40 -2 41 26 82
Nettoresultat 33,50 -10 29 21 63
Finansielle indtægter 8,10        
Finansielle omkostninger -9,20        

Balance

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 760,10 760,10 789 830 858
Egenkapital (aktionærers andel) 760,10 760,10 789   858
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.138,80 1.138,80 1.144 1.185 1.286
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 362,30 362,30 336 336 409
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,40 16,40 19 19 20
Immaterielle aktiver 108,30 108,30 112 116 121
Materielle aktiver 242,80 242,80 256 262 273
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 358,70 358,70 380 390 407
Vare- og driftsbeholdninger 330,50 330,50 314 300 319
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 243,40 243,40 235 286 303
Likvide beholdninger 156,10 156,10 214 210 257
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 780,10 780,10 764 795 879
Aktiver i alt 1.138,80 1.138,80 1.144 1.185 1.286
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 3,20 0,20 41,30 5,40 15
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 66,70        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 4,30        

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 1.817,50 430 367 482 539
Bruttoresultat 1.010,60 240 185 260 327
EBIT 57,50 1 -51 26 82
Resultat før skat (EBT) 56,40 -2 41 26 82
Nettoresultat 33,50 -10 29 21 63
Finansielle indtægter 8,10        
Finansielle omkostninger -9,20        

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.