Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2 2019Q1
EBIT 30 40,70 -62 30 61
Nettoomsætning 1.377 1.823,50 364 475 538
Nettoresultat 23 32,20 -51 23 51
Resultat før skat (EBT) 33 41,40 -62 31 63
Bruttoresultat 743 992,40 177 257 309
Finansielle indtægter   11     2
Finansielle omkostninger   -10,30     2

Balance

  20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2 2019Q1
Egenkapital 740 742,20 740 760 814
Egenkapital (aktionærers andel) 740 742,20 740 760 814
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.049 1.095,40 1.049 1.139 1.178
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 293 345,80 293 362 347
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16 7,40 16 16 16
Immaterielle aktiver 102 101,10 102 108 107
Materielle aktiver 221 215,40 221 243 233
Finansielle aktiver 12   8    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 331 321,10 331 359 348
Vare- og driftsbeholdninger 317 324,40 317 330 322
Likvide beholdninger 171 156,20 171 156 216
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 718 774,30 718 780 830
Aktiver i alt 1.049 1.095,40 1.049 1.139 1.178
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   292,90   293 292

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2 2019Q1
EBIT-margin 2 2,20 -17 6,30 11
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   67,80      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   4,30      

Resultatopgørelse

  20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2 2019Q1
EBIT 30 40,70 -62 30 61
Nettoomsætning 1.377 1.823,50 364 475 538
Nettoresultat 23 32,20 -51 23 51
Resultat før skat (EBT) 33 41,40 -62 31 63
Bruttoresultat 743 992,40 177 257 309
Finansielle indtægter   11     2
Finansielle omkostninger   -10,30     2

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.