Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 30 30 61 91 -62
Nettoomsætning 1.377 475 538 1.013 364
Nettoresultat 23 23 51 74 -51
Resultat før skat (EBT) 33 31 63 94 -62
Bruttoresultat 743 257 309 566 177
Finansielle indtægter     2    
Finansielle omkostninger     2    

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 740 760 814 760 740
Egenkapital (aktionærers andel) 740 760 814 760 740
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.049 1.139 1.178 1.139 1.049
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 293 362 347 362 293
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16 16 16 16 16
Immaterielle aktiver 102 108 107 108 102
Materielle aktiver 221 243 233 243 221
Finansielle aktiver 12       8
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 331 359 348 359 331
Vare- og driftsbeholdninger 317 330 322 330 317
Likvide beholdninger 171 156 216 156 171
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 718 780 830 780 718
Aktiver i alt 1.049 1.139 1.178 1.139 1.049
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   293 292 293  

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 2 6,30 11 9 -17
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 30 30 61 91 -62
Nettoomsætning 1.377 475 538 1.013 364
Nettoresultat 23 23 51 74 -51
Resultat før skat (EBT) 33 31 63 94 -62
Bruttoresultat 743 257 309 566 177
Finansielle indtægter     2    
Finansielle omkostninger     2    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.