Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
EBIT -51 26 82 108 38
Nettoomsætning 367 482 539 1.021 518
Nettoresultat 29 21 63 84 30
Resultat før skat (EBT) 41 26 82 108 42
Bruttoresultat 185 260 327 586 778
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Egenkapital 789 830 858 830 792
Egenkapital (aktionærers andel) 789   858    
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.144 1.185 1.286 1.185 1.132
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 336 336 409 336 314
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 19 19 20 19 26
Immaterielle aktiver 112 116 121 116 129
Materielle aktiver 256 262 273 262 281
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 380 390 407 390 420
Vare- og driftsbeholdninger 314 300 319 300 311
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 235 286 303 286  
Likvide beholdninger 214 210 257 210 151
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 764 795 879 795 712
Aktiver i alt 1.144 1.185 1.286 1.185 1.132
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
EBIT-margin 41,30 5,40 15 10,60 3
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
EBIT -51 26 82 108 38
Nettoomsætning 367 482 539 1.021 518
Nettoresultat 29 21 63 84 30
Resultat før skat (EBT) 41 26 82 108 42
Bruttoresultat 185 260 327 586 778
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.