Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 61 57,50 1 -51 26
Nettoomsætning 538 1.817,50 430 367 482
Nettoresultat 51 33,50 -10 29 21
Resultat før skat (EBT) 63 56,40 -2 41 26
Bruttoresultat 309 1.010,60 240 185 260
Finansielle indtægter 2 8,10      
Finansielle omkostninger 2 -9,20      

Balance

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 814 760,10 760,10 789 830
Egenkapital (aktionærers andel) 814 760,10 760,10 789  
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.178 1.138,80 1.138,80 1.144 1.185
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 347 362,30 362,30 336 336
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16 16,40 16,40 19 19
Immaterielle aktiver 107 108,30 108,30 112 116
Materielle aktiver 233 242,80 242,80 256 262
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 348 358,70 358,70 380 390
Vare- og driftsbeholdninger 322 330,50 330,50 314 300
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 292 243,40 243,40 235 286
Likvide beholdninger 216 156,10 156,10 214 210
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 830 780,10 780,10 764 795
Aktiver i alt 1.178 1.138,80 1.138,80 1.144 1.185
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 11 3,20 0,20 41,30 5,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   66,70      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   4,30      

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 61 57,50 1 -51 26
Nettoomsætning 538 1.817,50 430 367 482
Nettoresultat 51 33,50 -10 29 21
Resultat før skat (EBT) 63 56,40 -2 41 26
Bruttoresultat 309 1.010,60 240 185 260
Finansielle indtægter 2 8,10      
Finansielle omkostninger 2 -9,20