Flügger B

(FLUG B)
ISIN: DK0010218189

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 26 82 108 38 43,70
Nettoomsætning 482 539 1.021 518 1.849
Nettoresultat 21 63 84 30 28,90
Resultat før skat (EBT) 26 82 108 42 41,20
Bruttoresultat 260 327 586 778 1.024,60
Finansielle indtægter         13,60
Finansielle omkostninger         -16,10

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 830 858 830 792 797,20
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.185 1.286 1.185 1.132 1.188,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 336 409 336 314 371,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 19 20 19 26 19,80
Immaterielle aktiver 116 121 116 129 124,20
Materielle aktiver 262 273 262 281 279,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 390 407 390 420 416,70
Vare- og driftsbeholdninger 300 319 300 311 325,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 286 303 286   259,10
Likvide beholdninger 210 257 210 151 136,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 795 879 795 712 772,10
Aktiver i alt 1.185 1.286 1.185 1.132 1.188,80
Egenkapital (aktionærers andel)   858     797,20
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver         13,30

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 5,40 15 10,60 3 2,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         67,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         3,60

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 26 82 108 38 43,70
Nettoomsætning 482 539 1.021 518 1.849
Nettoresultat 21 63 84 30 28,90
Resultat før skat (EBT) 26 82 108 42 41,20
Bruttoresultat 260 327 586 778 1.024,60
Finansielle indtægter         13,60
Finansielle omkostninger         -16,10