Scandinavian Tobacco Group

(STG)
ISIN: DK0060696300

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Q2 2017Q3
EBIT 659,70 353,30 117,30 236 306,40
Nettoomsætning 4.773 3.052,10 1.378,90 1.673,20 1.721
Nettoresultat 464,90 241,10 74,60 166,50 223,80
Resultat før skat (EBT) 606,10 314,30 98,40 215,90 291,80
Bruttoresultat 2.279,90 1.434,30 648 786,30 845,60
Finansielle indtægter 15,20 7,10 5,50 1,60 8,10
Finansielle omkostninger -78 -51,80 -27 -24,80 -26,20

Balance

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Q2 2017Q3
Egenkapital 86.143,10 8.553,70 9.296,50 8.553,70 8.613,10
Egenkapital (aktionærers andel) 8.613,10 8.553,70   8.553,70 8.613,10
Aktiekapital 100 100 100 100  
Passiver i alt (balancesum) 13.362,80 13.579,50 14.234,70 13.579,50 13.362,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.129,20 1.151,40 1.226,20 1.151,40 1.129,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.620,50 3.874,40 3.712 3.874,40 3.620,50
Immaterielle aktiver 7.641,80 7.779,60 8.064,80 7.779,60 7.641,80
Materielle aktiver 1.232,60 1.271,10 1.317,20 1.271,10 1.232,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.140,40 9.321,10 9.665,20 9.321,10 9.140,40
Vare- og driftsbeholdninger 2.593,90 2.740,50 3.010,10 2.740,50 2.593,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 755,40 975,90 625,30 684,50 755,40
Likvide beholdninger 660,50 542 617,90 542 660,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.222,40 4.258,40 4.569,50 4.258,40 4.222,40
Aktiver i alt 13.362,80 13.579,50 14.234,70 13.579,50 13.362,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   270,40   270,40 100

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Q2 2017Q3
EBIT-margin 13,80 11,60 8,50 14,10 17,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017H1 2017Q1 2017Q2 2017Q3
EBIT 659,70 353,30 117,30 236 306,40
Nettoomsætning 4.773 3.052,10 1.378,90 1.673,20 1.721
Nettoresultat 464,90 241,10 74,60 166,50 223,80
Resultat før skat (EBT) 606,10 314,30 98,40 215,90 291,80
Bruttoresultat 2.279,90 1.434,30 648 786,30 845,60
Finansielle indtægter 15,20 7,10 5,50 1,60 8,10
Finansielle omkostninger -78 -51,80 -27 -24,80 -26,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.