Scandinavian Tobacco Group

(STG)
ISIN: DK0060696300

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 659,70 913 306,40 236 117,30
Nettoomsætning 4.773 6.463,50 1.721 1.673,20 1.378,90
Nettoresultat 464,90 711,20 223,80 166,50 74,60
Resultat før skat (EBT) 606,10 851,70 291,80 215,90 98,40
Bruttoresultat 2.279,90 3.095,30 845,60 786,30 648
Finansielle indtægter 15,20 23,50 8,10 1,60 5,50
Finansielle omkostninger -78 -100,90 -26,20 -24,80 -27

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 86.143,10 8.448,20 8.613,10 8.553,70 9.296,50
Egenkapital (aktionærers andel) 8.613,10 8.448,20 8.613,10 8.553,70  
Aktiekapital 100 100   100 100
Passiver i alt (balancesum) 13.362,80 12.990,40 13.362,80 13.579,50 14.234,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.129,20 1.071,50 1.129,20 1.151,40 1.226,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.620,50 3.471,70 3.620,50 3.874,40 3.712
Immaterielle aktiver 7.641,80 7.551 7.641,80 7.779,60 8.064,80
Materielle aktiver 1.232,60 1.217,30 1.232,60 1.271,10 1.317,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.140,40 9.012,60 9.140,40 9.321,10 9.665,20
Vare- og driftsbeholdninger 2.593,90 2.421 2.593,90 2.740,50 3.010,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 755,40 791,50 755,40 684,50 625,30
Likvide beholdninger 660,50 605,20 660,50 542 617,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.222,40 3.977,80 4.222,40 4.258,40 4.569,50
Aktiver i alt 13.362,80 12.990,40 13.362,80 13.579,50 14.234,70
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   244,30 100 270,40  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 13,80 13,20 17,80 14,10 8,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   65      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 659,70 913 306,40 236 117,30
Nettoomsætning 4.773 6.463,50 1.721 1.673,20 1.378,90
Nettoresultat 464,90 711,20 223,80 166,50 74,60
Resultat før skat (EBT) 606,10 851,70 291,80 215,90 98,40
Bruttoresultat 2.279,90 3.095,30 845,60 786,30 648
Finansielle indtægter 15,20 23,50 8,10 1,60 5,50
Finansielle omkostninger -78 -100,90 -26,20 -24,80 -27

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.