Scandinavian Tobacco Group

(STG)
ISIN: DK0060696300

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 258,10 124,70 382,80 659,70 913
Nettoomsætning 1.779,80 1.285,10 3.064,90 4.773 6.463,50
Nettoresultat 205,30 87,90 293,20 464,90 711,20
Resultat før skat (EBT) 264,50 113,90 378,40 606,10 851,70
Bruttoresultat 853 612,80 1.465,80 2.279,90 3.095,30
Finansielle indtægter 21,40 13,60 35 15,20 23,50
Finansielle omkostninger -20,40 -28,70 -49,10 -78 -100,90

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 8.349,20 8.391,80 8.349,20 86.143,10 8.448,20
Egenkapital (aktionærers andel) 8.349,20 8.391,80 8.349,20 8.613,10 8.448,20
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 13.309 13.032,60 13.309 13.362,80 12.990,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.058,20 1.042,40 1.058,20 1.129,20 1.071,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.901,60 3.598,40 3.901,60 3.620,50 3.471,70
Immaterielle aktiver 7.900,10 7.411,80 7.900,10 7.641,80 7.551
Materielle aktiver 1.228,70 1.204,90 1.228,70 1.232,60 1.217,30
Finansielle aktiver 274,80   274,80   244,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.403,60 8.874,10 9.403,60 9.140,40 9.012,60
Vare- og driftsbeholdninger 2.715,80 2.500,70 2.715,80 2.593,90 2.421
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 700,10 653,70 700,10 755,40 791,50
Likvide beholdninger 154,70 671,20 154,70 660,50 605,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.905,40 4.158,50 3.905,40 4.222,40 3.977,80
Aktiver i alt 13.309 13.032,60 13.309 13.362,80 12.990,40
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 14,50 9,70 12,50 13,80 13,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 62,70   62,70   65
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 258,10 124,70 382,80 659,70 913
Nettoomsætning 1.779,80 1.285,10 3.064,90 4.773 6.463,50
Nettoresultat 205,30 87,90 293,20 464,90 711,20
Resultat før skat (EBT) 264,50 113,90 378,40 606,10 851,70
Bruttoresultat 853 612,80 1.465,80 2.279,90 3.095,30
Finansielle indtægter 21,40 13,60 35 15,20 23,50
Finansielle omkostninger -20,40 -28,70 -49,10 -78 -100,90